Dr. P. C. Hoek
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 september 2018 door Sjoukje Dijkstra

Dr. P. C. Hoek: "Velen denken dat Dordtse Leerregels alleen over uitverkiezing gaan"

"Veel mensen denken dat de Dordtse Leerregels alleen over de verkiezing gaan. Een grote misvatting," aldus dr. P. C. Hoek. Hij zal tijdens de Studium Generale het spits afbijten op 14 september met een lezing over de Dordtse Leerregels. “Het zijn prachtige doorleefde stukken, waarin levendig beleden en onderwezen wordt, wat leven met God inhoudt.”

Kom kennismaken met de lerarenopleiding voortgezet onderwijs! In de open collegeweek kun je op 1 en 4 december een kijkje nemen in Gouda bij de duale variant van lvo (Opleiden in de school) in zeven schoolvakken.

Hoek is docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit. Voor hem is het de tweede keer dat hij betrokken is bij het Studium Generale. “Dit maal heb ik de rol van inleider,” zegt hij. Het Studium Generale wordt voor de 25e keer gehouden en bestaat volgens Hoek uit meerdere lezingen. “Colleges voor een breed publiek”, zo noemt hij het. Dat het Studium dit jaar tijdens zijn eerste lezing in teken staat van 400 jaar Dordt, vindt hij mooi, én nodig…

Verkiezing, verzoening, vernieuwing en volharding
Met de Dordtse Leerregels wordt naar zijn mening te weinig gedaan. We zouden volgens hem dan ook wel naar wegen mogen zoeken om dit stukje belijdenis vertaald te krijgen naar de gemeenteleden van nu. “Een studiekring zou een idee zijn”, denkt hij. “Het is belangrijk om daarmee bezig te zijn, want zouden we de Dordtse Leerregels kwijt raken, dan raken we die kernen kwijt.”

“Het kan niet zijn dat God iets half doet. Wat Hij begint, maakt Hij af.”

Met de kernen refereert hij aan de thema’s die de Dordtse Leerregels volgens hem behelzen. “Ik vat ze als volgt samen: verkiezing, verzoening, vernieuwing en volharding. Daar gaan de Dordtse Leerregels over. Vier verschillende perspectieven op genade.” Hij benadrukt daarbij nog eens dat het over meer gaat dan alleen verkiezing. “Verkiezing gaat vooral over de verkiezende liefde van God. Bij verlossing hebben we het over de betekenis van het offer van Christus, ofwel de reikwijdte van de bewerkte verzoening. Dus, verlossing. Bij vernieuwing gaat het over werk van de Heilige Geest in het hart van de mensen.”

Bij het thema volharding is het volgens Hoek zo dat wie eens gelooft niet meer kan afvallen. “De Dordtse vaderen belijden: Wie deel heeft aan het ware geloof, die kan wel vallen, maar niet van het geloof afvallen. Dat zou naar hun besef tekort doen aan volmaaktheid van wat God doet. Het kan niet zijn dat God iets half doet. Wat Hij begint, maakt Hij af.”

Behoedzaam
Kerk- en God verlaters zouden daarmee dus nog niet direct als verloren moeten worden beschouwd. De weg van bekering staat altijd nog open. “Verder denk ik dat de Dordtse vaderen ook zouden zeggen: ‘Het oordeel komt niet aan mensen toe’. Daarmee hebben ze een punt.” Volgens Hoek hebben de Dordtse vaderen altijd heel behoedzaam willen spreken.

“Het belijdenisgeschrift, dat pastoraal gesproken het dichtst bij het hart komt.”

Dogma’s
“Voor velen zijn de Dordtse Leerregels massief, en staan er behoorlijk verstrekkende uitspraken in”, zegt hij. “Ik denk dat we ze tekort doen als we zeggen dat ze dachten in dogma’s. Wat veel mensen vaak niet beseffen, is dat de Dordtse vaders wel met een oordeel moesten komen. Alleen vanwege de vele remonstrantse dwalingen in die tijd, konden ze niet anders dan een oordeel geven. Daarbij hebben ze in alles gekeken naar wat het Woord van God zelf zegt.”

Vandaag de dag zullen er veel gelovigen zijn die de Dordtse Leerregels niet eens hebben ingekeken. “Wellicht worden ze zo nog eens terzijde geschoven als er niet toe doende, omdat het de Bijbel niet is”, erkent ook Hoek. “De Dordtse vaderen zouden dat als eersten grif toegeven. Wel is het jammer dat er zoveel misvattingen zijn over de Dordtse Leerregels. Ik denk dat Dordt misschien wel het belijdenisgeschrift is dat pastoraal gesproken het dichtst bij het hart komt.”

In de Dordtse Leerregels wordt de nadruk gelegd op het feit dat zalig worden een zaak is van genade alleen. Daarnaast is er in dit geschrift in het gevaar voorzien, dat het voedsel kan geven aan de misvatting dat het dan niet uitmaakt wat je doet. Bij verlossing van de zonde en de dood, hoort een leven van dienen uit liefde. Een gelovig mens is tenslotte verlost van de zonde door Christus. Niet om uit te leven in zonde of ongerechtigheid, maar om bevrijd de Goede Koning te dienen. Niet om er iets mee te verdienen, maar uit liefde en dankbaarheid voor de gegeven verlossing.”

Theologisch geweten
Wat in de Dordtse Leerregels staat, dat zei Augustinus ook al. In feite is het een heel katholiek stuk. Je vindt het ook al bij kerkvaders. Er wordt niks nieuws gezegd. De Synode van Dordrecht wilde een soort wachter zijn om te voorkomen dat ze dingen zouden kwijt raken. Daarmee dienen de Dordtse Leerregels in feite als een soort theologisch geweten. Het geschrift raakt aan Wie God ten diepste is. Al die thema’s raken aan de grootheid van God. Juist daarom is het zo belangrijk het levend te houden en ben ik blij dat ik erover mag spreken. We kunnen met z’n allen nog zo stoer zeggen dat we van harte voor Dordt zijn, maar dan moeten we wel weten wat erin staat.”

Informatie en aanmelden Studium Generale
Het programma van Studium Generale is bedoeld voor een breed publiek. Ook de studenten en docenten van Driestar kunnen zich er voor inschrijven. Op het programma staan lezingen, debatavonden, boekpresentaties en zelfs een cursus. Dit jaar zijn er 15 thema’s, waarvan het eerste thema ‘Het blijvend getuigenis van Dordt’ is. Ook staat er tijdens de eerste ‘Nacht van Gouda’ op 14 december een debatavond op het programma tussen Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, en Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Klik hier voor meer informatie.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
"Alleen vanwege de vele remonstrantse dwalingen in die tijd, konden ze niet anders dan een oordeel geven. Daarbij hebben ze in alles gekeken naar wat het Woord van God zelf zegt."

Maar gingen de remonstranten ook niet uit van het Woord van God? En bevatten de Dordtse Leerregels dan geen dwalingen. De uitverkiezingsleer volgens Calvijn is niet erg hoopgevend. Slechts een select groepje is voor de grondlegging der wereld uitverkoren om behouden te worden. Een eigen keuze is niet mogelijk. Waar is dan de hoop? En voor wie?