Jan-Willem en Joke Grievink

Dagelijks leven

13 september 2018 door TripleCord

"Veel jonge huwelijken stranden door gebrekkige huwelijksvoorbereiding"

“Het aantal echtscheidingen bij jonge stellen groeit. In heel Nederland is het zo dat vier op de tien huwelijken stranden. Bij christenen is dat in feite niet anders,” constateren Jan-Willem en Joke Grievink, 43 jaar getrouwd en de oprichters van de TripleCord huwelijksconferenties. Zij blikken vooruit op hun komende conferentie.

“Het grootste deel van die echtscheidingen is bij huwelijken die nog geen 15 jaar bestaan,” vervolgt het echtpaar. Beide zijn ook nauw betrokken bij Vrij Zijn. “En de zogenaamde ‘nieuwe liefde’ wordt genoemd als de belangrijkste oorzaak van de echtscheidingen. Onze indruk is dat veel van die echtscheidingen voorkomen hadden kunnen worden wanneer er een gedegen huwelijksvoorbereiding zou zijn geweest. In een goede huwelijksvoorbereiding leer je bij elkaar dat er veel meer is dan liefdesgevoelens, gezamenlijke interesses en gedeelde waarden.”

Wat ontbreekt er aan de voorbereidingen bij een huwelijk?
“We zien bij heel veel jonge stelletjes dat een gedegen huwelijksvoorbereiding er al snel bij in schiet. En áls er wel iets aan voorbereiding gebeurt, dan zien wij dat dan toch vaak twee dingen vergeten worden: Opruimen en losmaken. 1. Het letterlijk en figuurlijk opruimen van je verleden. Schoon schip maken met dingen waarmee je hebt geworsteld (bijvoorbeeld porno) en waarmee je onbedoeld je huwelijk gaat besmetten. 2. Het loskomen van je ouders. Niet alleen letterlijk regelen dat je ouders zich niet meer bemoeien met jullie huwelijk, maar ook nagaan op welke manier de gewoontes van het ouderlijk huis jouw stijl van leven zó hebben beïnvloed dat er bepaalde familiegewoontes in je huwelijk sluipen die de ander verstikken. En dat zijn dan maar twee van de zeven grote onderwerpen die we bij TripleCord aan de orde stellen en waarvan wij vinden dat die in een goede huwelijksvoorbereiding zouden moeten plaatsvinden.”

"Onze indruk is dat veel van die echtscheidingen voorkomen hadden kunnen worden wanneer er een gedegen huwelijksvoorbereiding zou zijn geweest."

Is liefde voor elkaar dan niet genoeg?
“Heel veel huwelijken starten inderdaad op basis van het zeker weten dat ze van elkaar houden. Dat klinkt mooi, maar we zien dat zelfs dat vaak nogal ‘romantisch is ingekleurd’ (het moet vooral goed voelen). Daarna wordt er ook wel nagedacht over gezamenlijke waarden zoals de vraag of we over de belangrijke dingen van het leven hetzelfde denken. En vervolgens worden er allerlei praktische zaken op elkaar afgestemd. Over wonen, inkomen, kinderwensen, tijdsbesteding enzovoort. Maar voorbereiding op een huwelijk is veel meer dan dat.”

Dan zou eerst samenwonen dus een mooie verkenningsoptie zijn, toch?
“Inderdaad wordt samenwonen gebruikt als een manier om uit te vinden of een stel wel bij elkaar past. Maar daarbij wordt vergeten dat er met dat samenwonen iets heel gevaarlijks gebeurt. Want wel of niet samenwonen is niet zomaar alleen iets theologisch (“mag het nu wel of niet van de kerk of volgens de Bijbel”), het is iets geestelijks. Je wordt één vlees buiten de veilige (geestelijke) verbondskaders die God heeft gegeven aan het huwelijksverbond. Elkaar leren kennen moet je juist doen vóór de seks uit, voor het één vlees worden. Natuurlijk is daar veel meer over te zeggen dan ik in het kader van dit artikel gaan aangeven. Er is een prachtig boekje over van Wilkin van der Kamp.”

Waarom leggen jullie zo de nadruk op een huwelijksverbond?
“Samenwonen heeft per definitie iets van een contract. God heeft voor het huwelijk geen contract maar een verbond bedacht. Dat staat haaks op dat contractdenken dat de laatste 40 jaar in de Westerse samenleving in het huwelijksprotocol is binnengeslopen. Niet alleen in het woord ‘samenlevingscontract’, maar zelfs in veel christelijke huwelijken zit datzelfde denken. Een contract gaat uit van rechten en plichten. Als het niet aan de verwachtingen voldoet, dan stop je. Want als je in een afspraak niet levert dan is het contract nietig. Concreet: als je niets meer voor de ander voelt en als de ander dus niet meer ‘levert’ wat jij verwacht, dan mag dat contract toch verbroken worden? God heeft het huwelijk niet als een contract bedoeld, maar als een verbond. En in een verbond staat het woord ‘trouw’ centraal.”

"Samenwonen heeft per definitie iets van een contract. God heeft voor het huwelijk geen contract maar een verbond bedacht."

Heeft het groeiende aantal echtscheidingen daar ook mee te maken?
“Het gevaar is dat we in algemeenheden een te gemakkelijk antwoord geven. Aan elke scheiding zit een uniek (vaak pijnlijk) verhaal. Maar zelfs seculiere hoogleraren leren ons nu dat we in ons land wel heel erg gemakkelijk uit elkaar gaan. Ze zien dat als een groot probleem voor de samenleving en voor de kinderen. Dat komt omdat we in het Westen, ook bij christenen, ons laten leiden door ons gevoel. Het gevoel moet goed zijn. Als we niets meer voelen, dan is Leiden in last. Dan gaan we ermee stoppen. Maar in de Bijbel is liefde niet primair een gevoel. Liefde is een keuze en een werkwoord. Het woord ‘trouw’ is immers ook zo’n werkwoord. Dat vergt oefening, dat kost iets (alles) van jezelf.

Trouwen doe je ook niet alleen met je gevoel. En zeker niet met een romantisch gevoel.
Een Indiase predikant vertelde me een paar jaar geleden dit: 'Jullie in het Westen trouwen met de vrouw van wie je houdt; wij houden van de vrouw met wie we getrouwd zijn.'
Er zit iets moois in zijn woorden. Een mens heeft verstand, wil en gevoel. Alle drie spelen een grote rol in een huwelijk. En alle drie – ook het willen – moet je leren te onderwerpen aan God. Als het gevoel dan eens even weg is, dan heb je altijd nog de twee andere ankers over.”

Heeft dat met de naam van jullie organisatie te maken?
“Nee, TripleCord is afgeleid uit Prediker 4:12. Het drievoudig snoer gaat wat ons betreft over God zelf. Je sluit namelijk niet alleen een huwelijksverbond met elkaar. Je trouwt met de keuze om God als deelnemer in je huwelijk de regie te geven. Daarom heten wij ‘TripleCord’. Wij geloven dat de Heilige Geest dat drievoudig snoer in het christelijk huwelijk compleet maakt. Hij is Degene die het huwelijk wil leiden. Dat doet Hij door het Woord (een lamp voor onze voet en een licht op ons pad) en door de zachte influisteringen via ons hart en geweten. Hij vernieuwt ons denken van dag tot dag.”

"Het is Gods grootste wens dat een huwelijk (weer) een etalage is van de liefde en glorie van Hemzelf."

Jullie leggen dus de nadruk op de Heilige Geest?
“Dat klopt. De Heilige Geest is de Geest van de Waarheid. Die schijnt ook in de verborgen hoekjes van je leven. Dat doet hij met genade. Vol liefde wil Hij ons helpen op te ruimen en te groeien. Wat wij heel erg op ons hart hebben is dat echtparen leren (her-) ontdekken wat de kracht van Gods Geest is in een huwelijk. Nogal wat christelijke huwelijken zijn zich amper bewust wat een geweldige ‘Trooster’ we hebben. Dat is waarom TripleCord er is. Het is ontstaan vanuit herstel en voortgezet door Vrij Zijn en in 2017 hebben wij de bediening overgenomen. Maar we hadden al geleerd hoe belangrijk het is om dingen uit je leven op te ruimen. En nogmaals: dat is een liefdevol proces. Het is Gods grootste wens dat een huwelijk (weer) een etalage is van de liefde en glorie van Hemzelf. En de duivel is er alles aan gelegen om huwelijken kapot te maken of lauw te laten blijven. Want dan is er niets van God te zien in dat huwelijk en dan heeft hij zijn zin.”

Dus je kunt een huwelijk zonder die voorbereiding nog repareren?
“Vanzelfsprekend. Jezus is Heiland, de héélmaker. God is een God van genadige vergeving en herstel. We hebben al zoveel voorbeelden gezien. Gescheiden echtparen die weer met elkaar zijn getrouwd. Overspelsituaties die volledig hersteld zijn. Maar niet alleen die grote onderwerpen. Ook beginnende huwelijken krijgen in onze conferenties en weekenden een veel completer beeld van wat God kan en wil doen. Of huwelijken die een beetje in de woestijn van hun leven lijken te zitten komen weer tot leven. Wij gelóven heel erg in de verborgen kracht die God in een compleet Bijbels huwelijk gelegd heeft.”

Kennen jullie dat ook zelf?
“Jazeker, wij hebben zelf gemerkt hoe ongelooflijk rijk het is wanneer we als echtpaar God de kans geven om ‘Heer’ te zijn in ons huwelijk. En dat doet Hij door Zijn Geest. Ik (Jan-Willem) heb 13 jaar geleden pas ontdekt hoe belangrijk het is om mijn verleden op te ruimen op die beide eerste punten die ik in het begin als de ‘meest vergeten onderwerpen’ noemde. Ik moest dat naar Joke belijden. Het heeft ons huwelijk op een nieuw spoor gezet. Maar het gaat niet alleen om opruimen. Zelfs al zou er niets te hoeven worden opgeruimd, dan nog is de complete Bijbelse kijk op discipelschap in het dagelijks leven van je huwelijk een enorme verrijking. En ook een impuls om je gezin te bouwen.”

Klik hier voor meer informatie over de TripleCord huwelijksconferenties en –weekenden. De eerste conferentiedag is op zaterdag 29 september in Zoetermeer.

Reacties

J
Alleen leven zoals de Bijbel aangeeft (mannen heb je vrouw lief zoals JEZUS de gemeente liefheeft en vrouwen heb ontzag aan je man en wees hem in alles onderdanig) dan komt het zeker weten goed!
REAGEER
H
Het is als vloeken in de kerk, maar gearrangeerde, dus door de ouders voorbereide huwelijken blijken in de praktijk het meest stabiel, dus met de minste kans op scheiding. Dat komt omdat beide echtelieden uit hetzelfde culturele milieu komen en elkaar in alles haarfijn aanvoelen. Want kunnen praten met elkaar is de ene helft van een huwelijk. De andere helft is seks. Zolang dat van een leien dakje gaat, is er niets mis met dat huwelijk. Het gaat pas mis als de seks gaat stokken. Maar de kans daarop blijkt in gearrangeerde huwelijken ook kleiner
H
te zijn dan in door het gevoel gestuurde huwelijken. Gevoelens kunnen bedriegen en liefde kan bekoelen. Een goed huwelijk eist dan ook inspanning van beide. Dat lukt altijd beter in een huwelijk waarin de echtelieden elkaar goed aanvoelen, want denken en doen vanuit dezelfde achtergrond. En het belangrijkste; liefde kan je leren. Als je maar lang genoeg met iemand omgaat, ga je vanzelf van diegene houden. Bovendien krijg je steeds meer oog voor zijn of haar eigenaardigheden en leer je daarmee om te gaan. Dan wil je niet meer uit elkaar.
Toon meer antwoorden (2)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher