John McCain

Nieuws

04 september 2018 door Redactie

Deze 11 Bijbelteksten werden geciteerd tijdens begrafenis Amerikaanse oorlogsheld

Tijdens de herdenkingsdienst van John McCain zijn verschillende passages uit de Bijbel gedeeld. De Republikeinse senator McCain stierf onlangs aan complicaties gerelateerd aan hersenkanker. Hij en zijn gezin waren jarenlang actief binnen de Doopsgezinde Kerk.

Deze Schriftgedeelten zijn volgens Christianity Today gedeeld tijdens zijn begrafenis:

1 Tessalonicenzen 4:13-14
"Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf."

1 Korintiërs 13:3
"Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten." 

2 Timoteüs 4:6
"Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert."

Prediker 3:1-2
"Voor alles wat er gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven"

2 Timoteüs 4:7-8
"Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien." 

Romeinen 3:23
"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."

Romeinen 6:23
"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."

Johannes 3:16
"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." 

2 Korintiërs 5:6-8
"Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen." 

Johannes 15:12-13
"Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden." 

Matteüs 6:9-13
"Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher