Christian en Ton Stier
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

04 september 2018 door Israël en de Bijbel

70 jaar Israël tussen hoop en vrees: "Let op de profetieën"

“Er was dit jaar onder christenen gelukkig veel positieve aandacht voor het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Maar in hoeverre hebben we ook oog voor de moeilijke omstandigheden die de Israëlische bevolking sinds de oprichting van de staat ervaart?,” vraag Christian Stier zich af namens Stichting Israël en de Bijbel.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

“Denk aan de vele slachtoffers door oorlogen en terreuraanslagen, de voortdurende raketbeschietingen vanuit Gaza en de negatieve berichtgeving van de internationale pers. Maar ook aan de situatie buiten Israël, waar het antisemitisme heel sterk door het anti-Israëlisme wordt gevoed. Het is daarom zo belangrijk om de ontwikkelingen rondom Israël vanuit Bijbels perspectief te bekijken,” aldus Christian. Samen met zijn vader Ton Stier, houdt hij begin oktober de jaarlijkse Israëlconferentie met als thema: ‘70 jaar Israël tussen hoop en vrees’.

Het thema suggereert dat het er niet hoopvol voor Israël uitziet?
Ton: “Nee, er is gelukkig wel degelijk hoop voor Israël. Maar het is goed om beide kanten eerlijk onder ogen te zien: zowel de hoop als de vrees. Juist door het profetische Woord weten we in welke tijd we leven en waar het naartoe gaat. Israël zal hersteld worden, daar is volgens het profetische Woord geen twijfel over mogelijk. De vraag is alleen of we nu dat beloofde herstel al zien, of dat de huidige ontwikkelingen een opmaat zijn naar de eindtijd, die straks in alle hevigheid over Israël en de volken zal losbarsten. Door je te verdiepen in het profetische Woord ben je geen pessimist, maar een realist. Of, zoals Mozes al schreef: 'Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?' (Num. 23:19)."

"Mogelijk is Jeruzalem een stapje dichter bij de vervulling gekomen van Zacharia 12, waar de HEERE zegt dat Hij Jeruzalem voor alle volken tot een bedwelmende beker zal maken en een steen die moeilijk te tillen is."

Christian: “Er is veel aandacht voor de huidige terugkeer, maar in het algemeen weinig zicht op de profetieën. Messiaanse beloften worden vaak één op één toegepast op de huidige ontwikkelingen. Als je de beloften echter zorgvuldig in hun context leest, blijken ze veelal betrekking te hebben op de tijd dat Christus op aarde regeert; de periode van het Messiaanse Vrederijk”. Ton vult aan: “Begrijp ons niet verkeerd, natuurlijk verlangen we naar rust en vrede in en rondom Israël. Maar het is zo belangrijk vanuit het profetisch Woord de route te kennen die uiteindelijk tot die ware vrede leidt”.

Kun je enkele voorbeelden geven waarin ontwikkelingen te snel een positieve duiding krijgen?
Christian: “Neem bijvoorbeeld het besluit van Trump om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Enerzijds is het bewonderingswaardig dat hij deze stap durft te zetten. Voor zijn voorgangers was het slechts een loze verkiezingsbelofte, maar Trump maakte zijn belofte waar. Toch moeten we ook de keerzijde van Trumps actie onder ogen durven zien. Kijk naar de buitenproportionele protesten, niet alleen vanuit het Palestijnse kamp, maar vanuit de hele wereld. Mogelijk is Jeruzalem daarmee een stapje dichter bij de vervulling gekomen van Zacharia 12, waar de HEERE zegt dat Hij Jeruzalem voor alle volken tot een bedwelmende beker zal maken en een steen die moeilijk te tillen is.”

Ton: “Denk in dit verband ook aan het statenbeeld uit Daniël 2 of de ‘beestheerschappijen’ in Daniël 7, 8. Contouren van de daar omschreven laatste wereldrijken worden steeds herkenbaarder, met als dieptepunt het rijk van de antichrist. Is het trouwens niet opvallend dat de invloed van Amerika en het zogenaamde ‘Pax Americana’ steeds verder afbrokkelt, democratieën het tegen autocratieën moeten afleggen, de opmars van de islam onstuitbaar is en het Midden-Oosten steeds meer strijdtoneel is geworden van allerlei nationale en internationale krachtmetingen? Een strijd die, zoals het profetische Woord leert, uiteindelijk Jeruzalem tot epicentrum zal maken.”

"Er is immers hoop voor Israël, maar niet buiten haar Messias om!"

Wat is jullie doel met de conferentie?
Christian: “Langzaam maar zeker wordt er toegewerkt naar de fase waarin alles tot een climax komt en waarover de Heere Jezus in Zijn bekende eindtijdrede zegt: 'Laat hij die het leest daarop letten' (Matt. 24:15). Hoewel deze woorden in de eerste plaats gericht zijn aan degenen die dan in Judea wonen, is het tegelijk een oproep aan de gelovigen in het algemeen om het profetische Woord te bestuderen. Daarnaast willen we een aantal belangrijke historische gebeurtenissen de revue laten passeren, die tot de oprichting van de staat Israël hebben geleid en meer inzicht geven in allerlei actuele processen. Ook gaan we in op de verschillende visies die binnen het jodendom op de staat Israël bestaan, alsmede binnen het politieke en religieuze Zionisme.”

Ton: “En vanzelfsprekend leggen we een link met het hart van ons werk: de bijbelverspreiding onder het Joodse volk. In gesprekken met Joodse mensen komt heel vaak de actualiteit aan bod. We horen uit eerste hand wat er in Israël leeft en hoe wereldwijd Joodse mensen aankijken tegen de toenemende dreiging in het Midden-Oosten en het wereldwijde antisemitisme”. Christian: “Zo sprak ik vorige week nog een Israëlisch gezin dat bang is voor een tweede Holocaust. Dan is het geweldig om ze een Bijbel te geven en te wijzen op de komst van de Messias en de geweldige beloften die er voor Gods volk nog liggen weggelegd. Er is immers hoop voor Israël, maar niet buiten haar Messias om!”

De Israëlconferentie vindt plaats van 12 t/m 14 oktober 2018 in ‘Het Brandpunt’, Postweg 18, Doorn. Klik hier voor meer informatie of voor opgave.

Reacties

J
Hello Ton, Christiaan

Er is immers hoop voor Israël, maar niet buiten haar Messias om!”Net zoals voor elk ander mens er GEEN hoop (op eeuwig leven in heerlijkheid) is buiten Jezus Christus, Redder en Messias om.Elk mens is reeds veroordeeld! (Joh. 3:18)

TENZIJ ...

A
Er komt geen eindtijd en dus ook geen climax. Jezus zei, dit zijn de dagen van vergelding dat alles wat geschreven is tot vervulling komt. En dat waren de dagen van Jezus geslacht toen het OV met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel 70 NC definitief werd vervangen door het NV, dat eeuwig is. Vanaf dat moment werd en wordt er alleen nog maar gesproken door de Zoon....
J
Hello Anne,Wat ik bevreemdend vind is dit:

Johannes de apostel heeft de verwoesting van Jeruzalem en de tempel werkelijk in zijn leven meegemaakt in 70 AD.

En ruim 20 jaar NA dit afschuwelijke feit, krijgt hij van Jezus persoonlijk de opdracht om "openbaring" op te tekenen.Ik "kan mij niet aan de indruk onttrekken,"

dat in dat boek overduidelijk van een nog komende eindtijd, climax, apocalyps

sprake is.Wat voor wijsheid heb jij die deze geliefde apostel niet zou hebben gehad, of hebben gekregen van de Heere in persoon??Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.