God

27 augustus 2018 door Jeffrey Schipper

Deze dominees spreken tijdens de Haamstedeconferentie 2018

Ieder jaar komen in Elspeet tientallen mannenbroeders bijeen om het Woord van God te openen en elkaar te ontmoeten. De Haamstedeconferentie wordt van 27 tot en met 29 augustus georganiseerd voor hen, die in prediking en pastoraat uitgaan van de beginselen van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Dit jaar zijn onder andere dr. A. de Reuver, ds. M. Goudriaan en ds. J. Westerink één van de hoofdsprekers. We zetten een aantal lezingen op een rijtje.

Ds. L. de Wit: Pastoraat aan dementerenden
Vanuit onze eerbied voor de Schepper van het leven heeft de christelijke gemeente de beschermwaardigheid van het leven hoog staan. Dit bepaald ook onze positie in de discussie rondom ‘voltooid leven’, maar hoe gaan wij om met broeders en zusters die leven in een andere werkelijkheid? Hoor je er nog bij, als je niet meer begrijpt wat er gebeurt? Wanneer het proces zicht voortzet, vinden ambtsdragers en gemeenteleden het steeds moeilijker om op bezoek te gaan. Tijdens deze lezing staat ds. L. de Wit stil bij de verschillende fase in het proces van dementie en de daarbij horende communicatieve mogelijkheden.

Ds. J. Westerink: Jakob - Israël, zondaar en aartsvader
Wie over Jakob wil preken, zal zich om te beginnen moeten realiseren dat het in die geschiedenis vooral gaat over de God van Jakob. Niet voor niets wordt de Heere in Oude en Nieuwe Testament vaak zo genoemd: God van Jakob. Hij openbaart Zich in het leven van deze aartsvader op een heel bijzondere manier als de God van het welbehagen, de God van de genadige verkiezing, Die zondaren zaligmaakt, zonder enige verdienste van hun kant.

Uiteraard beginnen we dan bij de geboortegeschiedenis van Jakob en Ezau en de deal die Jakob met Ezau sluit, Gen. 25. Vervolgens luisteren we naar Gen. 27 en het begin van Gen. 28 over de overdracht van de zegen van Izaäk aan Jakob. Het gebeuren in Bethel, Gen. 28 moet aandacht krijgen en natuurlijk wat zich afspeelde bij Laban, Gen. 29- 31. Daarna de terugkeer, het visioen in Mahanaim en de voorbereidingen op de ontmoeting met Ezau. De rode draad in alles is Gods trouw aan Zijn belofte, die afsteekt tegen Jakobs geknoei.

Dr. A. de Reuver: De hartslag van de prediking
'De hartslag van de prediking' samengevat in een drievoudige zin:

  1. Prediking als werkplaats van de Geest,
  2. Als tegenwoordigheid van Christus
  3. Als grond van het geloof.

De Reuver legt tijdens zijn lezing uit wat hij hiermee bedoelt.

Dr. P.C. Hoek: De theologie van Dordt
De avondlezingen staan in het teken van de erfenis van Dordt. De eerste lezing gaat over de betekenis van de Dordtse Leerregels voor de theologie, de tweede lezing vraagt naar het belang van de theologie van Dordt voor de persoonlijke vroomheid.' Dit jaar is het 400 jaar geleden dat het gereformeerde belijdenis de Dordtse Leerregels zijn verschenen. De remonstranten werden in 1618 op de Synode van Dordrecht unaniem veroordeeld door de contraremonstranten. Hun leer was, volgens de overige deelnemers aan de Synode, niet in overeenstemming met de Bijbel. 

Mr. D. J. H van Dijk: De wereld draait niet door
Wij leven in een bekrompen wereld, en wij weten het níet. Geen hogere macht en geen opperwezen die zich bemoeit met deze wereld. Er is geen andere werkelijkheid dan de zintuigelijk waarneembare. Bij deze werkelijkheid zwéren de seculieren. ‘Het altaar’, zo zegt Johan Bavinck, ‘is ingeruild voor de spiegel, waarin de mens alleen zichzelf ziet.’

In ons land zijn alle taboes zo ongeveer geslecht, maar het taboe op gelóven staat nog recht overeind. Heel af en toe bekent een BN’er (bekende Nederlander) dat hij zich aangetrokken voelt tot het geloof – ik denk aan de schrijvers Willem Jan Otten of Stephan Sanders – maar dan is dat echt een coming-out. Een ‘uit de kast komen’. Wat is het christelijke, bevrijdende antwoord op dit verstikkende wereldbeeld?

Klik hier voor meer informatie over de Haamstedeconferentie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify