Leiders
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 augustus 2018 door Redactie

Christenen moeten niet op de troon van God zitten om te oordelen

In het nieuws gaat het vaak over leiders met gezag. Er wordt kritisch gekeken naar wereldleiders, maar ook naar voorgangers, pastors en dominees. Steeds vaker worden de negatieve aspecten van leiderschap benadrukt in de media. Zo komt het steeds vaker voor dat affaires van voorgangers groot nieuws worden. Dat schrijft Esther Koh in Christian Today.

Het is volgens haar buitengewoon eenvoudig om alleen te spreken over iemands wandaden, vooral als het om een leider gaat. Het is volkomen legitiem om de fout te bespreken en ervan te leren, zo beredeneren we dat of rechtvaardigen we dat gedrag zelfs.

Geklaag
In Numeri hoofdstuk 12:1-13 lezen we het verhaal waarin Mozes werd tegengesproken door zijn broer en zus, omdat hij niet met een Israëlische vrouw trouwde. Miriam, Mozes' zus, kreeg als gevolg van hun gezeur melaatsheid. Mozes trouwde toch met Zippora. In de ogen van Aäron en Miriam was dat uit den boze. Hij zondigde en het was onaanvaardbaar. Wat was hun reactie op zijn keus? Ze klaagden tegen Mozes.

Door te klagen verhoogden Miriam en Aäron zichzelf. Zij dachten namelijk dat ze veel beter waren dan Mozes, die zondigde. Het was deze ‘ik ben heiliger dan jij’ houding waardoor ze de fout van Mozes inzagen en tot de ontdekking kwamen dat zij zelf nooit zoiets ernstigs gedaan hebben. Ze trouwden misschien niet met iemand van een ander volk, maar het betekende niet dat ze dichter bij God waren.

Jezelf verhogen
Ze verhoogden zichzelf terwijl ze Mozes naar beneden haalden. God werkt niet op die manier. Als we promotie willen, hoef je anderen niet af te breken.

Het moge duidelijk zijn dat God nooit blij is als we slecht over anderen spreken, ongeacht de omstandigheden. Miriam werd bijvoorbeeld melaats, een huidaandoening die haar van mensen scheidde in plaats van een leider te worden die Gods woord met anderen deelde. We zullen niet worden beloond als we mensen afbreken. God ziet graag dat we anderen opbouwen.

'Mensen gaan vaak op de plek van God zitten om te oordelen'

Hoe moeten we dan reageren op daden van anderen? Miriam en Aäron dachten waarschijnlijk dat ze het recht hadden om zulke dingen tegen Mozes te zeggen. Maar wat Mozes deed was tussen hem en God. Als hij had gezondigd, dan was het tegen God en hoefde hij alleen aan Hem verantwoording af te leggen. Door slecht te praten over Mozes, hun leider, hebben Miriam en Aäron zelf tegen God gezondigd.

God is de rechter
Mensen gaan vaak op de troon van God zitten om te oordelen. Laat God de Rechter zijn en laten wij doen wat wél van ons wordt gevraagd. Natuurlijk kan de daad verkeerd zijn, maar laten we onze leiders eren. De leiders zijn misschien niet altijd het beste voorbeeld. Sommige kerkleiders schieten te kort, zijn manipulatief en houden graag controle.

Wees vol genade
Er zijn veel redenen om te klagen over leiders. Maar laten wij niet de rol van God als rechter gaan spelen. Laat onze woorden weerklinken met gratie en genade om te vergeven.

Mozes reageerde met genadevolle woorden, om zelfs hen te helpen die hem hadden beschadigd: “O God, alstublieft, genees haar”.

Reacties

J
Een tekst, die aangeeft hoe te handelen als je een broeder ziet zondigen:"Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood,

die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, ..." (1 Joh.5:16)De opdracht tot bestraffen:Bestraf [gezagsdragers] die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben. (1 Tim.5:20)Het doel van vermaning hoort te zijn:

"En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof." (1.Tim.1:5)

J
Als echter iemand komt en een boodschap brengt waarvan hij claimt dat dit gebaseerd is op Gods Woord, dan hebben we de OPDRACHT om te kijken in de Schriften,

Gods Enige Waarheid ten zaligheid voor de mens:

"... onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo [opgeschreven] waren.INDIEN NIET:

MOET je dat melden.

Dat is GEEN oordelen!

en zeker geen VEROORDELEN!!

MAAR

mijn persoonlijk goddelijke opdracht!
J
HOEZO OPDRACHT !!

"Want er ZULLEN valse christussen en valse profeten OPSTAAN, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden." (Matt.24:24)Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar BEPROEFT de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (1 Joh.4:1)"... gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke KETTERIJEN BEDEKTELIJK INVOEREN zullen, ..." (2 Petr.2:1)Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand.