Arie-Jan Mulder

God

26 juli 2018 door Arie-Jan Mulder

Pas bij tegenspoed blijkt of je je levenshuis op Jezus hebt gebouwd

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots (Matteüs 7:24).

Jezus besluit de Bergrede met een prachtige vergelijking over het horen en doen van Zijn eigen woorden. In de vorm van een verhaal over een huis dat gebouwd wordt op een rots of op zand laat Hij nogmaals zien dat het gaat om Gods aanwezigheid en Zijn kracht in ons leven.

Wie hoort en doet wat Jezus zegt, bouwt op de rots. Die bouwt als het ware op Jezus. Maar daar moet wel wat voor gedaan worden: het is hard werken om door de zandige ondergrond heen te graven tot op de rots, om daar het huis op te funderen. Het huis is hier een fraaie vergelijking voor je leven. Hoe richt je je leven in? Je baseert je gedrag altijd ergens op. Maar doe je de moeite om dat op basis van Jezus' woorden te doen? Of kies je de brede weg van de zelfgekozen regels?

Bij beide kan de buitenkant er hetzelfde uitzien, maar pas bij tegenspoed blijkt of je echt je levenshuis op Jezus hebt gebouwd, of dat je het jezelf dacht makkelijk te maken door een christelijke façade op te trekken.

Wie zijn huis op de rots bouwt lijkt in eerste instantie slechter uit: het kost moeite, het duurt langer, en de meeste mensen doen het anders. Maar op het eind is hij beter uit. Veel beter.

Met dit verhaal laat Jezus weer zien dat 'het werk' van een christen er niet in zit om met veel moeite het goede te doen. De inspanning van een christen zit in de moeite die hij wil doen om ten allen tijde in Christus geworteld te zijn. En dat is iets heel anders. Het is de liefdevolle relatie met God - vanuit de verbondenheid met Christus - die het ons mogelijk maakt te groeien in liefde voor de mensen.

We moeten er namelijk wel op letten dat Jezus spreekt tegen Zijn eigen leerlingen. Beide huizenbouwers zijn dus gelovigen. Bij beide kan de buitenkant er hetzelfde uitzien, maar pas bij tegenspoed blijkt of je echt je levenshuis op Jezus hebt gebouwd, of dat je het jezelf dacht makkelijk te maken door een christelijke façade op te trekken, door vroom gedrag te vertonen. En misschien mogen we het nog wel scherper stellen: je kan in je leven als christen alles doen wat de Bijbel zegt, zelfs demonen uitdrijven en wonderen doen, maar als je hart niet in de liefde van Christus is, ben je toch van God los, zoals we in de vorige aflevering zagen.

Deze gelijkenis houdt ook nog een andere waarschuwing in: er zal storm komen in het leven van de gelovigen.

En dat is belangrijk, want deze gelijkenis houdt ook nog een andere waarschuwing in: er zal storm komen in het leven van de gelovigen. Dat staat vast. Het huis van jouw leven zal door storm op de proef gesteld worden, zegt Jezus. Des te meer reden om om ons leven te grondvesten in liefde en niet in regels, zoals Jezus ons aan het eind van Zijn toespraak zo nadrukkelijk vraagt.

God maakt het mogelijk om te leven in liefde voor Hem en voor de mensen. Maar wij moeten zelf iedere keer weer de keus maken in onze eigen omstandigheden. Jezus begint de Bergrede met ‘gelukkig wie...’ en eindigt met ‘... en er bleef alleen een ruïne over’. Dat is de hele breedte van de keus die ieder mens heeft. Gelukkig zijn we wanneer we leven vanuit het onderricht van Jezus. Maar als we er iets anders van maken dan hij zegt, dan wordt het een puinhoop.

Hoe kunnen we dan weten of we op de goede weg zijn? Dat heeft de bekende kerkvader Augustinus met een heel mooie paradox uitgedrukt: ‘Heb lief en doe wat je wilt’. Want liefde wil immers alleen maar het goede. Liefde is de vervulling van alles wat God ooit gezegd heeft. Want God is liefde. En dat is uiteindelijk de boodschap van de Bergrede: God maakt in ons een leven van liefde mogelijk.

Arie-Jan Mulder is spreker en schrijver. Zijn boek over de Bergrede is als ebook verkrijgbaar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Reacties

J
Hello Arie-JanHet is een goed verhaal,

totdat

je over een aartsvader begint!Volgens mij zegt o.a. Johannes het navolgende:

En dit is de liefde,

dat wij wandelen naar Zijn geboden.

Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt,

dat gij in hetzelve zoudt wandelen.En Petrus:

Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid,

door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde,

zo

hebt elkander vuriglijk lief

uit een rein hart;
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher