Marien Kollenstaart

God

09 juli 2018 door Jeffrey Schipper

Ds. Marien Kollenstaart: "Jozef laat zien dat genade niet te koop is"

“Jozef is een voorbeeld in hoe hij omgaat met seksualiteit, familierelaties en geld. Hij leert ons als christenen om keuzes te maken,” vertelt ds. Marien Kollenstaart. Deze maand spreekt hij tijdens de Reveilweken van Near East Ministry (NEM). Op CIP.nl blikt de PKN-predikant vooruit.

Vanaf haar oprichting in 1963 is de NEM betrokken op het Midden-Oosten. In dit door vijandsbeelden gedomineerde gebied maakt de NEM werk van verzoening door gebed voor, en concreet dienstbetoon aan Jood én Arabier. Zij doet dit in een nederige houding vanuit het besef van gemaakte fouten in de kerkgeschiedenis.

De Reveilweken worden elk jaar georganiseerd door NEM voor christenen uit Nederland en België. Tijdens de conferentie is er ruimte voor workshops, Bijbelstudies en persoonlijke aandacht voor jong en oud. Het thema van 2018 is ‘Koninklijk Kiezen’. Net zoals bij Jozef kan er kan heel wat gebeuren in je leven. Koninklijk Kiezen maakt dat je steeds meer op Jezus Messias gaat lijken. Marien is één van de sprekers die een aantal aspecten uit het leven van Jozef gaat uitlichten.

Jozef werd gedwongen om keuzes te maken. Hoe kwam dat in zijn leven bijvoorbeeld tot uiting?
“Jozef verblijft in het huis van Potifar, hoveling van de farao. In Genesis 39 merkt de vrouw van Potifar op hoe aantrekkelijk Jozef is en probeert hem te verleiden om hem het bed in te krijgen. ‘Slaap met mij,’ zegt ze. Jozef kan op dat moment tientallen redenen bedenken om hieraan te voldoen. De verleiding is groot, zeker wanneer als jongeman de hormonen door je lijf gieren en je je ook nog eens alleen voelt in een vreemd land.

Desondanks maakt hij de keuze om trouw te blijven aan God en zijn baas Potifar. ‘Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?,’ aldus Jozef. Zijn reactie is indrukwekkend en Jozef is een groot voorbeeld voor ons als het gaat om het maken van keuzes op seksueel gebied.

"Jozef leefde in een heidens land met andere godsdiensten en gebruiken. Wij leven in een soortgelijke situatie."

Het bijzondere is dat Jozef wist hoe God hierover dacht, terwijl de wet op dat moment nog niet door God aan Zijn volk was gegeven. Mogelijk zijn Gods normen en waarden van geslacht op geslacht doorgegeven en wist Jozef intuïtief dat hij ‘nee’ moest zeggen. Dat weten we niet precies. In ieder geval voelde Jozef aan dat het verzoek van Potifars vrouw niet in de haak was.”

Ook op financieel gebied kunnen we van Jozef leren. Waar moet ik dan aan denken?
“Als onderkoning van Egypte gaat Jozef heel wijs om met de dramatische economische situatie in het land. Met name op als het gaat om sparen en reserves opbouwen kunnen we een heleboel van hem leren. Denk bijvoorbeeld aan de voorraadschuren die Jozef liet bouwen, met het oog op de hongersnood die nog zou aanbreken. Hij gaat heel wijs met geld en bezit om.

Als zijn broers naar Egypte komen om graan te kopen, valt op dat Jozef het geld aan zijn broers teruggeeft. Dan wordt ook duidelijk dat Jozef een type van Christus is. Jozef laat zien dat genade niet te koop is, een vooruitblik naar de komst van Jezus die de schuld van alle mensen heeft weggenomen door Zijn dood en opstanding.”

Marien voegt toe dat we ook los van thema’s als seksualiteit en omgaan met geld van Jozef kunnen leren. “Kijk alleen al naar zijn houding tegenover de farao als hij wordt geroepen om zijn droom uit te leggen. Jozef benadrukt dat alleen God in staat is om dromen uit te leggen. Die opmerking had hem de kop kunnen kosten. En toch getuigde Jozef vrijmoedig van zijn geloof.”

De tijd en samenleving waarin Jozef leefde was heel anders dan de context waarin wij ons bevinden. In hoeverre is het voor ons moeilijker om dezelfde keuzes te maken?
“Ik zie juist parallellen met onze tijd,” geeft Marien aan. “Jozef leefde in een heidens land met andere godsdiensten en gebruiken. Wij leven in een soortgelijke situatie. Een maatschappij waarin het christendom een kleine minderheid is geworden.

"Jozef is een voorbeeld in hoe hij omgaat met seksualiteit, familierelaties en geld. Hij leert ons als christenen om keuzes te maken."

De situatie van Jozef is natuurlijk uniek. Hij is verkocht door zijn broers en op die manier in Egypte terechtgekomen. Jozef staat er vervolgens alleen voor. Hij is moederziel alleen in het buitenland. Juist dan zegent God hem. Dat is een bemoediging voor mensen die ervaren dat ze op hun werk of in hun buurt eenzaam zijn als christen. Het bijzondere is dat God Jozef niet alleen zegent maar hij ook enorm zijn best doet om er in Egypte het beste van te maken, in het huis van Potifar, in de gevangenis en als onderkoning van Egypte. Je kunt uitblinken door betrouwbaar te zijn en vrijmoedig te getuigen van God.”

Hoe laat jij je in je eigen leven door Jozef inspireren?
“Als predikant kom ik veel mensen tegen die te maken hebben met moeilijke omstandigheden. Jozef is door zijn broers verkocht als slaaf. Vervolgens heeft het 22 jaar geduurd voordat hij en zijn broers zijn verzoend. Een gigantisch lange periode! Dit doet mij denken aan mensen die al jarenlang in een uitzichtloze situatie zitten. Het verhaal van Jozef biedt handvaten en geeft een perspectief als je nu net als hij met lijden te maken hebt.

Aan het einde van zijn leven ontdekt Jozef dat God hem in Egypte heeft willen gebruiken om tot zegen te zijn. Zowel voor de mensen in Egypte als voor het volk van Israël. Hier komt de doelstelling van de NEM - Arabieren en Joden verzoenen - op een mooie manier naar voren. Onlangs sprak ik iemand die onlangs te horen kreeg dat haar ouders zijn gescheiden. Het verdriet is groot. Op dat moment zie je geen uitweg, vraag je je af ‘waarom?’ Wij leven in het hier en nu. Maar God heeft het overzicht, ook als je zoals Jozef momenteel in de put zit. Wie weet dat je ooit kan zeggen, hier of in de eeuwigheid, hoe je juist door dat lijden tot zegen kon zijn voor anderen.”

Data en locaties van de Reveilweken zijn:
Mini-Reveilweek: 9-13 mei (NEM-terrein, Voorthuizen) [aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk] Reveilweek 1: 21 juli – 27 juli (de Kroeze Danne, Ambt Delden)
Reveilweek 2: 28 juli – 3 augustus (NEM-terrein, Voorthuizen)
Reveilweek 3 (de verdiepingsweek 18+): 4-10 augustus (NEM-terrein, Voorthuizen)

Speciale actie voor CIP-lezers! Meld je deze week aan voor de eerste Reveilweek waar Marien elke ochtend Bijbelstudie geeft over deze onderwerpen! Aanmelden via de website kan niet meer, daarom mogen CIP-lezers aanmelden door je gegevens én de vermelding 'CIP-lezer' te mailen naar info@nemnieuws.nl. Meer weten over de Reveilweken? Klik hier voor meer informatie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher