Mooi

05 juli 2018 door Dick van den Bos

Op deze 5 manieren werken engelen in jouw leven

Wanneer het boek Hebreeën over engelen spreekt, maakt het duidelijk dat Jezus de weg is boven de engelen. Sommige Joodse gelovigen stelden Jezus namelijk gelijk aan de engelen. Ze zagen Zijn Godheid niet. De schrijver van Hebreeën corrigeerde dit.

Superioriteit van Jezus
De schrijver laat eerst de superioriteit van Jezus zien, ten opzichte van de engelen:
- Jezus is de Zoon van de Vader (Hebr. 1:5)
- De engelen aanbidden Jezus (Hebr. 1:6). Openbaring spreekt over tienduizenden engelen rondom Zijn troon (Openbaring 5:11)
- Jezus is God die voor altijd op de troon zit (Hebr. 1:8).

Desondanks is het belangrijk om niet het kind met het badwater weg te gooien, zegt Rob Cantor, directeur van Messiah's Mandate International in Israel in Charisma Magazine. Engelen spelen een hele belangrijke rol in het leven van christenen. Ze helpen ons in belangrijke mate om de Heer te dienen.
Zijn niet alle engelen dienende Geesten die gezonden zijn om hen te dienen die de zaligheid zullen beërven? (Hebreeën 1:14)

Cantor zet alle taken van engelen op een rij:

1. Ze brengen profetische boodschappen
Engelen kondigden de geboorte van de Messias aan tegenover de herders in Bethlehem. De engel Gabriël verscheen aan de vader van Johannes de doper met een profetisch woord over Johannes. Een engel van de Heer verscheen aan Jozef om hem te vertellen dat hij met Maria kon trouwen, “wat Hij was in haar verwekt door de Heilige Geest” -(Matt. 1:20).

Het was ook een engel die Filippus vertelde om naar een bepaalde plek te gaan om daar de Ethiopische eunuch te ontmoeten (Handelingen 8). Ook was het een engel die aankondigde aan Cornelius dat hij boden moest sturen naar Petrus, die de weg opende voor redding van het land.

2. Ze beschermen ons
In het boek Handelingen werden de apostelen bevrijd uit de gevangenis door een engel (Handelingen 5) en riepen hen op om naar de tempel te gaan ‘om mensen te vertellen over het nieuwe leven’ (Handelingen 5:20). Een engel stootte Peter aan, in Handelingen 12, om hem wakker te maken en uit de gevangenis te gaan! Dat herinnerde me eraan toen ik op een Bijbelschool zat. Ik sliep in de klas van onze directeur en zou een zware straf hebben gekregen als ik betrapt was. Maar iemand stootte mij tegen mijn borst. Ik keek om me heen, maar er was niemand. Een engel? Misschien.

Psalm 91:11 zegt: “Want Hij zal zijn engelen laten regeren over jou, om je wegen te beschermen.” God zegt in Exodus: “Ik ga een engel voor je uitsturen.” (Ex. 23:20, 23; 32:34; 33:2).

3. Ze vechten mee in geestelijke strijd
Toen Daniël de Heer zocht, bezocht een engel hem en vertelde dat hij in een strijd was met demonische krachten, 21 dagen lang (Dan. 10:13). Het is interessant dat het plaatsvond toen Daniël bad en zijn gebed werd versterkt door de engel in het gevecht. Geef niet op in gebed, zei de engel. Ook zien we het in Openbaring, waar Michael en zijn legers tegen de draak vechten (Openbaring 12:7).

4. Ze helpen ons in verleidingen
Toen Jezus verleid was in de woestijn, verliet de duivel Hem en meteen kwamen de engelen en dienden Hem (Matt. 4:11). Toen Hij verleid was in de Hof van Gethsemane, jammerend omdat Hij gescheiden zou worden van Zijn Vader, kwam daar een engel die Hem bekrachtigde (Lukas 22:43).

Hebreeën vertelt: ‘Vergeet niet de vreemdelingen te herbergen, want zonder dat u het weet hebt u mogelijk een engel ontvangen.’

Het idee is dat als er iemand hulpbehoevend is, dat het misschien een test is, en dat eigenlijk een engel je helpt. Gastvrijheid laat veel zien over het herbergen van engelen. Toen Maria twee engelen ontmoette na de opstanding, stonden ze daar in het wit. Ze wist niet dat het engelen waren, toen ze een gesprek met hen had.

5. Ze brengen het oordeel tot slechte mensen
Toen Herodus als een god geprezen werd en niet de glorie aan God gaf, werd hij vermoord door een engel. Engelen brachten ook het oordeel aan Sodom en Gomorra, door te zeggen: “De Heer heeft ons gezonden om het te vernietigen. (Gen. 19:13b). De engel van de Heer vernietigde ook de Assyriërs in de tijd van Hizkia.

Openbaring spreekt van engelen die het oordeel aankondigen met de trompetten (Openbaring 8:7-13). Het is een engel die Gods wraak op aarde brengt (Openbaring 14:19).

Waarschuwing
Ik kan nergens in de Bijbel vinden dat je tot engelen moet bidden. Ik denk dat dit de weg kan openen tot misleiding. Jezus onderwees ons om te bidden tot de Vader, in Zijn Naam.

Het is desondanks zeker wel goed om de Vader te vragen om Zijn engelen te sturen in Jezus’ naam om actief te zijn in mijn leven en mij te beschermen. Maar ik spreek niet tot de engelen zelf. Ze zijn er om Gods wil te doen, niet de mijne.

Lees ook: "Christenen zijn omringd door een legermacht engelen".

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher