Dromen en visioenen van God: ook in onze tijd?

"De Bijbel spreekt met grote vanzelfsprekendheid over dromen en visioenen als wegen waardoor God Zijn wil bekendmaakt aan elkaar schrijven. Aan de andere kant waarschuwt de Bijbel voor dromen en visioenen die uit een verkeerde bron komen. Leidt de Geest in onze tijd door zulke middelen?," vraagt ds. C. M. van Loon zich af in De Waarheidsvriend.

"Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we veelvuldig over dromen en visioenen waardoor de Heere God Zich openbaart en de weg wijst aan Zijn kinderen.

Zomaar een aantal voorbeelden uit het Oude Testament: het visioen waarin God Abram aanspreekt (Gen.15:1), Jakobs droom in Bethel (Gen.28), Jozefs dromen (Gen.37), de dromen van de schenker en de bakker (Gen.40) en van de farao (Gen.41), het visioen van de roeping van Samuël (1 Sam.3:15), de roepingsvisioenen van Jesaja (Jes.6) en van Ezechiël (Ez.1-3), de dromen van koning Nebukadnezar (Dan.2,4), de nachtgezichten van Zacharia (Zach.1-6).

Wat het Nieuwe Testament betreft kunnen we denken aan de dromen van Jozef (Matt.1,2) en van de wijzen (Matt.2), het visioen van Ananias (Hand.9), het visioen van Cornelius en van Petrus in Joppe (Hand.10), het visioen van Paulus in Troas (Hand.16) en de visioenen die Johannes kreeg op Patmos (Openbaring).

"Opvallend is de grote vanzelfsprekendheid waarmee de Bijbel over dromen en visioenen spreekt."

Het gaat dus om een doorgaande lijn in Oude en Nieuwe Testament, zowel voor als na Pinksteren. Opvallend is de grote vanzelfsprekendheid waarmee de Bijbel over dromen en visioenen spreekt. In Numeri 12:6 noemt de Heere uitdrukkelijk dromen en visioenen als middelen waardoor Hij tot profeten spreekt.

Onze setting
Hoe is dit tegenwoordig? Gebruikt God nog steeds dromen en visioenen om de weg te wijzen? Ook in onze tijd zijn er getuigenissen over het werk van de Heere God via dromen en visioenen. Zo zijn er veel getuigenissen van moslims die via een droom of visioen tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn. Opvallend is dat zij door hun droom of visioen vrijwel altijd op zoek gaan naar de Bijbel. De weg leidt dus naar het Woord.

Er zijn ook getuigenissen in onze eigen culturele setting. Zo kreeg Betsie ten Boom, de zus van Corrie ten Boom, in het kamp Ravens- brück een visioen waarin zij duidelijk een landhuis zag, na de oorlog ingericht als herstellingsoord voor slachtoffers van de concentratiekampen. Betsie noch Corrie kende dit huis. Na de oorlog vertelde Corrie tijdens een lezing over haar verlangen om zo’n herstellingsoord te beginnen. Een dame bood haar landhuis aan: het huis ‘Schapenduinen’ in Bloemendaal. Dit huis was exact het landhuis uit het visioen van Betsie, tot in de details overeenstemmend met haar beschrijving.

Zelf beoordelen
Als ikzelf een bijzondere droom of een visioen heb gehad, hoe beoordeel ik dan of God mij daardoor een boodschap heeft doorgegeven? En hoe is dat als een ander hierover vertelt? Een paar handreikingen zijn de volgende.

1. Gebed en vertrouwelijke omgang met de Heere: wie dicht bij God leeft, heeft door de Heilige Geest veel ‘antenne’ voor wat in lijn is met Gods bedoelingen en wat daarmee niet in lijn is. De Geest ‘wijst de weg in heel de waarheid’ (Joh.16:13). En wie in wijsheid tekortschiet, mag God daar vrijmoedig om bidden (Jak.1:5).

"Wat betreft dromen en visioenen geldt in feite wat ook voor profetie geldt: ‘Blus de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar beproef alle dingen, behoud het goede.’"

2. Bijbelse toetsing: nauw met het vorige hangt de bijbelse toetsing samen. Een droom die, of een visioen dat op gespannen voet staat met wat de Bijbel ons leert, moeten we afwijzen. Dit kan niet van God komen. De genoemde esoterische dromen en de visioenen dan wel engelverschijningen waarover Mohammed heeft bericht, zijn daarvan voorbeelden.

3. Advies van andere christenen: de gemeente is het lichaam van Christus. Zoeken naar de wil van God is geen individuele aangelegenheid. We mogen deze dingen ook aan andere christenen voorleggen en samen biddend zoeken naar de weg die God wijst.

4. Aan de vruchten ken je de boom: de Heere Jezus leert ons te kijken naar de vruchten, daaraan kun je de boom herkennen (Matt.7:15-23). Wat zou de droom of het visioen kunnen betekenen? Wat is daarvan de consequentie? Moet je soms met terugwerkende kracht niet concluderen dat een droom of visioen kennelijk toch niet of toch wel van God kwam? Ook gaandeweg hebben wij steeds een afhankelijke houding nodig: afhankelijk van God en de leiding van Zijn Geest.

Open en zorgvuldig
Waar het vooral om gaat is zorgvuldigheid: dat we geen tere geestelijke ervaringen plattrappen en andersom: dat we niet elke ervaring meteen als leiding door de Geest zien, maar eerlijk toetsen. Wat betreft dromen en visioenen geldt in feite wat ook voor profetie geldt: ‘Blus de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar beproef alle dingen, behoud het goede.’ (1 Thess. 5:19-21). Zo kunnen we, ook als gemeente, groeien in geestelijke volwassenheid."

Ds. C. M. van Loon is predikant van hervormde wijkgemeente De Samaritaan te Rotterdam-Centrum. Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 juni 2018. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher