De Heilige Geest maakt ons tijdgenoten van de eerste christenen

"In deze bijdrage staan we stil bij het grote verhaal van de Heilige Geest, toen Hij werd uitgestort in de gemeente en wat Hij vervolgens deed. We laten ons daarbij leiden door het boek Handelingen en de brieven van Paulus. De Heilige Geest wil dit grote verhaal ook in ons leven uitwerken,"  schrijft ds. P. J. den Admirant in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Jezus beloofde in Handelingen 1 de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van het heil dat in Hem te vinden is. De kracht van de Geest wordt zichtbaar in de vrijmoedigheid waarmee de apostelen spreken. In Handelingen 4:31 lezen wij: ‘Zij spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.’ Die vrijmoedigheid kunnen we de zichtbare buitenkant noemen van de zekerheid die diep in het hart leeft: Jezus is de Opgestane, Hij leeft! Die blijdschap en zekerheid geven vrijmoedigheid om te getuigen. Zo geeft de Geest ook vandaag vrijmoedigheid om van Christus te getuigen. God vult Zijn gemeente met de Heilige Geest, met heilige bezieling en met de liefde van Christus. Die vervulling schenkt God ook vandaag, wanneer wij leren staan in de wind van de Geest. Dr. J.H. Bavinck, de zendingstheoloog, stelde in zijn fijnzinnige boekje over de Heilige Geest daarbij de vraag: ‘Wat houden we omhoog: een zakdoek of een zeil?’ Met andere woorden: hoeveel verwachten wij van de Geest?

Aanklagen
Het getuigen van de apostelen begint meteen in Handelingen 2 met de preek van Petrus die uitleg geeft bij die vreemde, begeleidende verschijnselen van de uitstorting van de Geest. Maar dit getuigen gaat over in een aan klacht. Hier zien we de Heilige Geest als Aanklager, volgens de belofte van Jezus in Johannes 16. Het overtuigende werk van de Geest is in feite het aanklagende werk van de Geest. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.

We zien het voor onze ogen gebeuren als Petrus de zonde van het ongeloof aanwijst. De kruisdood van Jezus is een daad van ongeloof, omdat Hij niet (h)erkend was als Gods Messias. Maar Hij is door God bij de opstanding en de Hemelvaart in het gelijk gezet.

De Geest opent onze ogen voor het feit dat we ons verzet hebben tegen Christus. Dat we Hem buiten ons leven gesloten hebben.

De hoorders reageren – diep in hun hart geraakt: ‘Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’ Nu moeten wij dit moment in de heilshistorie niet uit het oog verliezen. Jezus sprak in Johannes 16 geen algemeen woord over het werk van de Geest in harten van mensen. Hij zal de wereld overtuigen. Hier, bij de uitstorting van de Geest, voltrekt zich de belofte van Christus. Want zodra de Geest gekomen is, begint Hij meteen met overtuigen en aanklagen.

Bijzonder is wel dat de Geest deze zelfde dingen ook vandaag doet en wil uitwerken in onze harten. Hij opent onze ogen voor het feit dat we ons verzet hebben tegen Christus. Dat we Hem buiten ons leven gesloten hebben. Op die manier worden we tijdgenoten van de eerste christenen.

Blijdschap
We zien een vreugdevolle ontvangst van de blijde boodschap: drieduizend mensen laten zich dopen en belijden de Naam van Christus! ‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt.’ Hoe is het mogelijk? Ze zijn zojuist aangeklaagd, maar een ogenblik later zijn het blijde ontvangers van het heil. Dit kan alleen door het werk van de Geest. Zo gaat het er ook aan toe in ons leven als het Woord onze trots en zelfhandhaving laat zien en de Geest dit gaat afbreken.

Door Zijn werk buigen wij voor de woorden van God en worden we gericht om op Jezus te zien. Dan neemt diepe blijdschap van ons bezit. De dood van Christus die wij op ons geweten hebben, is niet minder dan de weg van God tot ons behoud. Wat een liefde stelt de Heere God tegenover onze vijandschap.

Volharding
‘Zij volhardden in de leer (het onderwijs) van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (Hand.2:42). Zij volhardden: het is de gemeente die volhardt in het leven van het geloof, maar wanneer we de Geest hieruit weglaten stort het gebouw van de gemeente volledig in.

Oprechte liefde is een vrucht van de Geest, maar er zijn ook namaakvruchten van de slechtste soort.

Vandaag is de gemeente een verschijnsel in de marge. Maar goddank is er nog steeds een volhardende kern. Wij denken wel licht: ‘Hoe lang houden wij het nog vol?’ Maar laten we leren geloven dat de Geest ons niet verlaat. Zo gaan we met nieuwe moed verder. Onze volharding is aan Hem te danken. Elk verlangen naar God, om meer te horen, te ontvangen en uit te delen is van de Geest.

Verwarring
Kende de eerste gemeente alleen maar hoogtepunten? Nee, er zijn ook momenten van verwarring aan te wijzen. In Handelingen 5, in het verhaal van Ananias en Saffira, komt schijnheiligheid de gemeente binnen. Er wordt liefde geveinsd om in de belangstelling te staan. De Geest is er als eerste bij om te laten merken dat dit niet van Hem komt. Oprechte liefde is een vrucht van de Geest, maar er zijn ook namaakvruchten van de slechtste soort. Het moet duidelijk worden dat die niet van de Geest afkomstig zijn.

We zien in Handelingen 6 hoe de Geest de apostelen bewaart bij de kerntaken. Het werk groeit hun boven het hoofd, Grieks sprekende weduwen worden vergeten.

Juist dat gemopper brengt de apostelen tot een nauwkeurige omschrijving van wat hun kerntaak is: volharden in het gebed en de bediening van het Woord. Wanneer we ons afvragen waar we het werk van de Geest zien in onze eigen levens, laten we het dan niet in het bijzondere zoeken, maar in wat het boek Handelingen ons daarover leert. Dit zijn de dingen die het stempel dragen van de Geest: het berouw over onze zonden, het geloof in Christus, de volharding en de trouw aan de dienst van de Heere, de bewogenheid met onze naaste, het leven bij het Woord, de navolging van Christus en het dragen van het kruis."

Ds. P. J. den Admirant is predikant van de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 juni 2018, of download hier de gratis pdf. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Foto: Eben-Haëzerkerk Apeldoorn.

Reacties

R
Dit zijn de dingen die het stempel dragen van de Geest (dragen dingen of mensen het stempel): het berouw over onze zonden (zeker, maar dus ook met zonden breken door Zijn kracht en zonodig daarin bevrijd worden), het geloof in Christus (ontdekken Wie Hij werkelijk is, wat Hij deed en wat Hij van ons vraagt), de volharding en de trouw aan de dienst van de Heere (bedoel je de door mensen bedachte en ingestelde protestantse kerkdienst?), de bewogenheid met onze naaste (bewogen zijn is mooi, maar laten we ons leiden door de Geest wie we hoe en wann
REAGEER
R
(vervolg op vorige bericht) ...wanneer kunnen helpen?), het leven bij het Woord (gehoorzaamheid aan het Woord, dus niet alleen de bijbel kennen maar het vooral doen en dan juist vooral ook die dingen die voor ons ongemakkelijk zijn buiten onze comfortzone), de navolging van Christus en het dragen van het kruis (wanneer dragen we het kruis; wrs als we al het hiervoorgenoemde gaan praktiseren zal dit naast zegen en vreugde, tegelijk ook lijden om Christus wil betekenen, omdat we niet handelen naar het vlees maar naar de geest)."
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher