God

12 juni 2018 door Matthijn Doekes

De dunne draad tussen zelfkennis en zelfoverschatting

Er is een dunne draad tussen zelfkennis en zelfoverschatting. In het moderne christendom evenzo. Met behulp van allerlei zelfhulpboeken wordt ons onderwezen dat we het allemaal waard zijn en dat we zonen en dochters van de Allerhoogste zijn en daardoor alle rijkdom en eer verdienen en ons niet moeten laten behandelen als voetveeg.

Er zijn twee kanten aan deze medaille. Allereerst is het goed om te weten wie je bent, wat je kracht en wat je zwakte is en zeker niet op jezelf neer te kijken. De stelling dat we onszelf moeten verloochenen en daardoor niets over onszelf moeten leren, is scheef. Jezelf verloochenen kan je pas echt doen als je ook echt weet wie die zelf dan is. En het is goed om te weten dat wij inderdaad kinderen zijn van de Allerhoogste God en eeuwigheidswaarde hebben. Ook is het goed om onze autoriteit te kennen in de gebedsstrijd, zodat we kunnen strijden tegen onze vijanden: de duivel en demonen.

Jezelf verloochenen kan je pas echt doen als je ook echt weet wie die zelf dan is.

Wat helaas echter gebeurt, is dat we doordraaien in dit alles. De gedachte dat wij iets kunnen scheppen (iets wat niet was, 'is' doordat wij het proclameren), is niet van God, aangezien God Zelf de enige Schepper is. Als alles wat wij proclameren, zou gebeuren, hoed je dan maar voor een nachtmerrie. Als wij immers ons eigen lot zouden bepalen, zouden wij allen falen, zoals wij immers al gefaald hebben. Daarnaast, als wij zelf onze redding konden beïnvloeden, zouden wij Christus nooit nodig hebben en dat is nu juist het hele evangelie: Christus en Hij gestorven en opgestaan.

Vervolgens houden wij ons alleen nog maar met onszelf bezig. Cursus na cursus, conferentie naar conferentie zijn wij op zoek naar onszelf, jaar in, jaar uit. Hiermee stellen wij ons eigen ik boven God en zijn we niet meer bezig Hem te zoeken, maar slechts onszelf. Veel van de moderne liedjes die doorgaan voor 'worship' hebben helaas als voornaamste element dat ze over onszelf gaan, in plaats van dat ze gaan over de grootheid van God. Let maar eens op de teksten van de liedjes die je kent.

Het antwoord is, zoals zo vaak: Hoe heeft Jezus ons geleerd wat te doen? Hoe gedroeg Hij Zich hier op aarde? Immers, Jezus had geen 'gebrek aan zelfkennis', Hij wist ten volle wie Hij was. Dat kan ook niet anders als je God bent: enige zwakte in een godheid maakt dat de godheid niet meer volmaakt is, en daardoor geen godheid is. Een God is perfect, anders is Hij geen God.
Toch kwam Hij hier om te dienen, in de vorm van een mens, in alle eenvoud, voeten wassend, rijdend op een ezel, etcetera. Ondanks dat Hij wist dat Hij Heer was over alles en iedereen, koos Hij ervoor te dienen.

Indien je immers geen idee hebt wie je bent en manipulatie volgt of valse nederigheid kent doordat je een minderwaardigheidscomplex hebt, dan is dat niet een zuiver motief om te dienen.

Indien wij dan kinderen zijn van de Allerhoogste en broeders en zusters in de Heer, waarom zouden wij dan ons anders gedragen dan Jezus? Wat geeft ons het recht om ons als koningen te gedragen, terwijl God ons geroepen heeft om te dienen? Jezus maakte zeer helder duidelijk tegen Zijn discipelen, dat wie diende, de grootste zou zijn, niet degene die juist de meest belangrijke wilde zijn.
En Jezus 'proclameerde en verklaarde' ook niet; hij zei het 'Onze Vader' te bidden, een gebed dat zeer nederig is van aard en opzet. En zelf bad Hij ook: 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde', terwijl Hij alle autoriteit had om anders te doen, indien Hij daarvoor had gekozen.

Maar Jezus kende Zijn missie en daarmee Zijn opdracht en doel en deze stelde Hij boven zijn eigen wensen en verlangens, zelfs toen Hij de Vader vroeg of er niet een andere Weg zou zijn. Dat is een machtig gebaar en een keuze en houding waar we over na kunnen denken. Ja, het is goed jezelf te kennen en daardoor de rust te vinden om op geheel vrije wijze te kunnen dienen in het Koninkrijk.

Indien je immers geen idee hebt wie je bent en manipulatie volgt of valse nederigheid kent doordat je een minderwaardigheidscomplex hebt, dan is dat niet een zuiver motief om te dienen. Dan zul je ook geen vrede hebben met je eigen dienstbaarheid. Echter, als je weet wie je bent in Christus en toch onzelfzuchtig kunt dienen, dan is dat het grootste goed.

Matthijn Doekes is een voormalig gospelrapper en is voor vragen of opmerkingen per e-mail bereikbaar. Bezoek hier zijn weblog.

Reacties

Van harte mee eens! Al dat zoeken naar je 'betere' zelf staat haaks op de Bijbelse boodschap. Er is niets goeds in onszelf, zegt de Bijbel en daar zeg ik Amen op. Maar juist als je dat beseft en hoopt op Gods genade voor iemand die het niet verdient, mag je van Hem je identiteit ontvangen: kind van God. En dan wil je ook op Gods Zoon lijken: hoewel van hoge geboorte, toch jezelf vernederen om dienstbaar te kunnen zijn; onbegrepen je weg gaan en tegelijk blij zijn, omdat de Vader je liefheeft en gebruikt. Dat is nog eens zelfverwerkelijking!
REAGEER
PS. Met 'hoge geboorte' in mijn vorige reactie bedoel ik niet dat ik van 'hoge komaf' ben, maar dat ik wedergeboren ben door de hoge God. De Here Jezus was en is wel van Hoge Komaf! En doordat ik Gods kind mag zijn, ben ik toch ook weer een koninklijk kind. Zo heerlijk dat iedereen dat worden kan!
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher