Ds. A. Versluis

God

05 juni 2018 door Jeffrey Schipper

Ds. A. Versluis: "Niet voor elke opvatting kan ruimte zijn in de kerk"

De laatste jaren is binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de onrust toegenomen naar aanleiding van verschillende synodebesluiten. Hoe hiermee om te gaan? Ds. A. Versluis schreef erover in De Wekker. "Elke gedachte hebben wij te onderwerpen aan Gods wil en te toetsen aan Zijn Woord. Niet voor elke opvatting kan ruimte zijn in de kerk."

Eén van de oorzaken van de onrust is het niet doorgaan van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), de synodebesluiten van de CGK over homoseksualiteit en het feit dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vrouwen hebben toegelaten tot de ambten. Dat laatste onderwerp is ook relevant voor de CGK omdat in diverse samenwerkingsgemeenten CGK en GKv nauw met elkaar verbonden zijn.

Ruimte geven voor verschillende visies en gedachten klinkt volgens Versluis sympathiek in de oren, maar dat mag volgens de predikant niet hét criterium zijn. "Het feit dat bepaalde opvattingen of exegeses voorkomen is bovendien geen argument voor hun waarheid. Naar een befaamd woord: als 50.000 mensen iets onzinnigs zeggen, is het nog steeds onzinnig. Juist in de kerk zal het om de waarheid moeten gaan."

"De gedachte dat wie zich niet in de lijn van het kerkverband kan vinden, maar moet overgaan naar een ander kerkverband is de kerk van Christus onwaardig. Maar een eigen weg gaan en kerkelijke besluiten over fundamentele onderwerpen naast je neerleggen past evenmin bij de kerk van Christus. Als de wegen op wezenlijke punten in het verstaan van de Schrift en de visie op de kerk zo ver uiteengaan, wat is dan nog de inhoudelijke band met het kerkverband?"

"Als een punt voor jezelf zo zwaar weegt dat je de onderbouwde lijn van de kerken niet meent te kunnen volgen, is het niet reëel om van de keren te vragen dat zij het wel dragen als je als gemeente een andere lijn kiest. Wie fundamentele besluiten van een synode niet overneemt, kiest feitelijk voor het independentisme en geeft de gereformeerde wijze van kerkzijn op. Dat is een hoge prijs! Als je puur inzet op de plaatselijke gemeente, staat de katholiciteit van de kerk op het spel."

De predikant uit Ouderkerk aan de Amstel voegt toe dat er voor bovenstaande problemen geen gemakkelijke oplossing is. "Kerkzijn is ook dat je samen oploopt, samen worstelt." De hoofdredacteur van De Wekker pleit voor verootmoediging en gebed.

Foto: Peter Leenhouts

Reacties

J
Binnen 24 uur nadat de GS van de GKv bekendmaakte, dat vanaf nu alle ambten openstonden voor vrouwen, heb ik de dominee medegedeeld, dat hij mij vorige week voor het laatste keer in de kerk gezien heeft. (had ik al 2 jaar aangekondigd te doen!)

En dat is de enige aanpak.

Tevens deelde ik hem het volgende mee:

je denkt toch zeker niet, dat dit de laatste aanval op Gods Woord is??

De volgende zal vermoedelijk de homopraxie zijn!!!

J
Vrijdag, 24 november 2017 besloot de synode, in vergadering bijeen op conferentieoord Mennorode in Elspeet, op advies van Ad de Bruijne, hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen. te gaan bekijken:

"of de KLASSIEKE kerkelijke benadering van homoseksualiteit moet worden bijgesteld."Weten jullie de uitkomst van deze studie, die nog moet starten, al??IK WEL!!Waarom:

Het venijn zit in de toevoeging van het woordje "KLASSIEKE" (met connotatie = bijklank, ondertoon, gevoelswaarde: ACHTERHAALD') door deze "misleider".

Toon meer antwoorden (7)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher