kruis

God

01 juni 2018 door Christa Noteboom

Ben jij voor God oké zoals je bent?

In mijn tienertijd kreeg ik van iemand een kaart, waarop deze tekst stond: ‘De Vader Zelf heeft je lief’ (Johannes 16:27). Omdat ik het een mooi gebaar én een mooie kaart vond, lijstte ik hem in en hing hem boven mijn bureau.

Maar ik kan me tot op de dag van vandaag herinneren dat het er bij mij niet in wilde. De Vader heeft mij lief? Hij heeft toch zeker wel wat beters te doen dan Zich met mij bezig te houden? Het hielp niet mee, dat ik in mijn omgeving vaak hoorde dat God alleen van uitverkoren mensen zou houden. Het idee plantte zich in mijn brein dat er maar weinig mensen écht oké zijn voor God.

Misschien herken je daar wel iets van. Ben jij oké zoals je bent? Mag jij er zijn – van jezelf, van anderen, van God? Ben jij liefde waard, ook als je niet in staat bent om iets te doen voor een ander? Vragen, die ons diepste wezen raken en waar we in onze pubertijd allemaal doorheen moeten. De gebrokenheid van het leven ná de zondeval zorgt ervoor dat we innerlijke wonden oplopen en met krassen op onze ziel verder leven. Het basisgevoel van waardevol en geliefd zijn wordt al gelegd in de periode vóór onze geboorte. Als onze moeder – ook als gevolg van diezelfde gebrokenheid na de zondeval – niet in staat was om ons in onze eerste jaren onvoorwaardelijk lief te hebben, kan het al zo zijn dat je op latere leeftijd niet in staat bent onvoorwaardelijke liefde van jezelf, anderen of je hemelse Vader te ontvangen.

De gebrokenheid van het leven ná de zondeval zorgt ervoor dat we innerlijke wonden oplopen en met krassen op onze ziel verder leven.

De Vader Zelf heeft je lief
Vanmorgen las ik Johannes 16:7-31, waar Jezus Zijn discipelen voorbereidt op Zijn sterven, opstanding en hemelvaart, en op de komst van de Heilige Geest. Dit gedeelte raakte mij opnieuw:

Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’ (Johannes 16:22-28)

Onvoorwaardelijk
We hoeven Jezus niet te vragen om verzoeken namens ons bij Zijn Vader in te dienen. Door onze liefde voor Jezus en ons geloof in Hem als Zoon van God, is Jezus’ Vader ook onze Vader. De liefde die Hij voor Zijn Zoon heeft, is dezelfde liefde als die Hij voor ons heeft. Of we dat nu kunnen aanvaarden of niet. En waar onze ouders (of misschien wij zelf wel) soms falen in het geven van liefde, daar kan God niet anders dan liefhebben. Ook als we niet in staat zijn iets terug te doen. Paulus zegt het zo:

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

Die onvoorwaardelijke liefde mag je ontvangen. Zonder voorbehoud en zonder verwijt, op grond van het bloed van Jezus Christus.

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. (Romeinen 5:1-11)

Hulpeloos zijn, zondaar zijn en vijand zijn staat God niet in de weg om lief te hebben, te redden en Zichzelf met ons te verzoenen.

God is, dus ik ben
Gods wezen is liefde. Gods Naam is ‘Ik ben’. God doet niet anders dan gewoon ‘er zijn’. En in Zijn ‘zijn’ is Hij volmaakt en is Hij onvoorwaardelijk liefde, die Hij ons onbeperkt kan geven door het offer van Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Vanuit die zekerheid hoef ik niets meer. Ik hoef niets te doen om geliefd te zijn. Ik hoef niets te laten om geliefd te zijn. Ik hoef niet te rennen of te vliegen, ik hoef niet uit te blinken in liefde, goede daden of stille tijd. God is. En Hij is liefde.

Gemaakt naar het beeld van onze Vader, is ons wezen niet ‘ik doe’, maar ‘ik ben’. Tijdens mijn studie sloegen we elkaar regelmatig om de oren met de opmerking: ‘ook jij mag er zijn’. Dit keer ben ik bloedserieus. Ook jij mag er zijn. Je doet ertoe. Omdat Gods Naam is ‘Ik ben’, en Hij Zichzelf openbaart in Zijn Zoon Jezus: ‘Ik ben Degene Die redt’. Dat is liefde!

Ontvangen
Die onvoorwaardelijke liefde mag je ontvangen. Zonder voorbehoud en zonder verwijt, op grond van het bloed van Jezus Christus. Of je dat nu zo kunt ervaren – of niet. Ook hier mag je God om vragen. Jezus zegt:

Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. (…) Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van God ben gekomen.

Bezoek hier de website van Christa Noteboom.

Reacties

B
Het begrip "onvoorwaardelijke liefde" is onBijbels. JHWH schiep ons vanuit Zijn liefde, droeg de doodstraf voor ieder, die zijn zonde belijdt en het offer in Yeshua gebracht aanvaardt.

Maar tot je bekering geldt die doodstraf en dan komen de voorwaarden:

-bekering,

-heiliging, dwz Zijn Tora geboden doen in verbondenheid aan de Wijnstok, zodat JHWH als Geest in onze harten woning maakt.

Dus "alles onvoorwaardelijk ok" is er niet bij.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)
O
Broeder Ben,

Jezus roept ons op om alle mensen lief te hebben, ook onze vijanden. Zou Hij dit echt van ons vragen als Zijn Vader niet iedereen onvoorwaardelijk lief zou hebben?
Toon meer antwoorden (4)
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher