Dr. Michael Brown

God

31 mei 2018 door Israël en de Bijbel

"De waarheid moet gezegd worden, ook tegen Joden"

De Joodse dr. Michael Brown heeft een groot verlangen om zijn volk te bereiken met het Evangelie. Hij is ervan overtuigd dat hij zonder dat Evangelie zelf als drugsgebruiker zou zijn gestorven. Brown merkt op dat steeds meer christenen zich bewust zijn van de Joodse wortels van hun geloof. Welke taak hebben christenen uit de heidenen in de verspreiding van het Evangelie onder het Joodse volk?

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Wat vindt u van de veel gehoorde gedachte dat Joden het Evangelie niet nodig hebben, omdat ze al het volk van het verbond zijn? Je zou hen zelfs beledigen als je zegt dat zij het Evangelie nodig hebben, vanwege de implicatie dat de mens zonder Christus verloren is.
“De Waarheid kan pijn doen, maar de waarheid moet wel gezegd worden. Jezus kwam niet om een nieuwe religie voor heidenen te beginnen. Hij kwam om te vervullen wat in Mozes en de Profeten geschreven staat. Hij is ofwel de Messias van Israël, of Hij is het niet. Als Hij de Messias van Israël is, dan hebben Joodse mensen Hem nodig. Jezus sprak over ‘de verloren schapen van het huis Israëls’. Wie waren de toehoorders, tot wie sprak Hij? Welk publiek berispte Hij soms? Tot wie preekten de apostelen, als het niet hun eigen Joodse broeders waren? Over wie heeft Paulus het, als hij in Romeinen 1:16 zegt dat het Evangelie eerst hen toekomt? Over wie anders dan zijn eigen volksgenoten heeft Paulus het, als hij zegt dat zij door ‘ongeloof zijn afgerukt’ van de geestelijke zegeningen, maar dat, als ze niet in het ongeloof blijven, weer ‘geënt’ worden (Rom. 11:20,23)?

Als Jezus niet de Messias van Israël is, dan is Hij ook niet de Messias van de christenen. Dan kunnen we het hele Nieuwe Testament wegdoen, omdat het een vervalsing zou zijn. Het verbond dat God sloot, is gebaseerd op de vijf boeken van Mozes. Vandaar dat Jezus zei: 'Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?' (Joh. 5:45-47).

Laten we eens kijken naar Israëls geschiedenis in het Oude Testament. Als wij als natie recht voor God hadden gestaan, zouden we niet over de hele wereld zijn verstrooid. Lees de vijf boeken van Mozes en zie onze zonden waardoor uiteindelijk slechts twee mensen van de eerste generatie het Beloofde Land in mochten. Eenmaal in het land, komt de problematische periode van de richters; daarna komt Saul, onze eerste koning en hij faalt; na de regering van David en Salomo wordt het land in tweeën verdeeld; de tien noordelijke stammen worden verbannen; de tempel wordt verwoest; Juda gaat in ballingschap en zo gaat het maar door. Maar wat is de situatie vandaag? Kijk naar het moderne Israël.

Ongeveer 75% van de natie is seculier. Ga naar een stad als Tel Aviv; het heeft net zoveel immoraliteit en prostitutie als iedere andere stad. Tel Aviv is door homoseksuele reizigers met overgrote meerderheid verkozen tot meest homovriendelijke stad ter wereld. Iedere vrouw in het Israëlische leger krijgt twee gratis abortussen. Je hebt net zoveel drugs en misdaad in Israël als overal ter wereld. Onder de religieuze Joden bestaat veel hypocrisie en vijandigheid ten opzichte van de rest van de samenleving. Kortom, we zien door heel onze geschiedenis dat we genade nodig hebben; een Redder, Die ons verlost.”

"Jezus kwam niet om een nieuwe religie voor heidenen te beginnen. Hij kwam om te vervullen wat in Mozes en de Profeten geschreven staat."

Vaak hoor je zeggen dat Joden alleen maar door Joden met het Evangelie bereikt kunnen worden. Wat is uw visie daarop?
“Het is een gegeven dat de overgrote meerderheid van Joden tot geloof komt door het getuigenis van een niet-Joodse collega, vriend of soms een familielid (door bijvoorbeeld gemengde huwelijken). Als je alleen in aantallen denkt, zijn er honderden miljoenen heidense gelovigen, maar slechts een paar honderd duizend Joodse volgelingen van Jezus. En Joden wonen over de hele wereld verspreid. Van wie horen zij het Evangelie? Van christenen uit de heidenen. En dat niet alleen, het is een heilige schuld, die christenen uit de heidenen ten opzichte van Joden hebben.

Ik vergelijk het wel eens als volgt: De eerste vrouw, Eva, werd uit een man, Adam, gemaakt. Maar sindsdien is iedere man uit een vrouw geboren. Zo bestond de eerste gemeente uit allemaal Joodse gelovigen. Uit die Joodse gemeente is de niet-Joodse gemeente geboren. En sindsdien is de overgrote meerderheid van de Joodse gelovigen door christenen uit de heidenen tot geloof gekomen. Als je denkt aan de geestelijke vitaliteit van veel christenen, hun levende relatie met God en het Leven van Christus in hen, dan kan het niet anders dan een grote impact op Joden maken. Veel niet-Joodse christenen denken: 'ik kan niet met een Jood praten, want ze weten zoveel', alsof iedere Jood een bestudeerde rabbijn is.

Wereldwijd zijn de meeste Joden, die christenen uit de heidenen ontmoeten, helemaal niet zo religieus. Ze hebben dezelfde behoeften en noden als iedereen; dezelfde familieproblemen; dezelfde stress en moeilijkheden als ieder ander. Laat een christen Gods liefde met Joodse mensen delen. Het is een heilig en prachtig werk.”

Wat is uw visie op de veel gehoorde opmerking: 'Maak je over de Joden geen zorgen, want volgens Romeinen 11:26 ‘zal heel Israël zalig worden''? 
“Ik stem in met de uitleg dat als de volheid van de heidenen is binnengaan (Rom. 11:25), de verharding wordt weggenomen en er een bekering van de laatste groep van Joden zal plaatsvinden. Als je daar echter mee bedoelt, dat alle Joden uit alle tijden op de een of andere wonderlijke manier gered zullen worden, dan is dat 100% onbijbels. Als iedereen uiteindelijk toch behouden zou worden, zou er geen reden zijn voor Paulus’ voortdurende smart en hartzeer om zijn volksgenoten en ook niet voor zijn wens om desnoods voor hen van de Messias verbannen te willen zijn (Rom. 9:1-3). Het zou de spot drijven met de oordelen over de voorbije generaties en het huilen van de profeten om de zonden van hun volk, als iedereen uiteindelijk toch behouden zou worden.

"Ik zou niet gered zijn als christenen uit de heidenen zich niet in liefde naar mij hadden uitgestrekt."

En dan nog iets: Het einde van dit tijdperk kan zijn over tien jaar, maar ook over driehonderd jaar. Wat betekent dat voor Joodse mensen die ik nu ontmoet? Wat betekent dat voor iemands 90-jarige Joodse moeder? Of voor de oude rabbijn uit Brooklyn, die morgen misschien sterft? Of een 15-jarige die door een auto-ongeluk om het leven komt? Met andere woorden: het feit dat er in een toekomstige generatie iets zal gebeuren, zegt niets over de Joodse mensen die nu leven. We weten ook niet de precieze aard van de eindtijdgebeurtenissen. Zal er een overblijfsel zijn van het Joodse volk? Zal de bevolking dan een stuk kleiner zijn vanwege alle wereldwijde rampen in de eindtijd? We weten het niet.

Stel er is een storm op zee en een aantal van je vrienden zitten daar nu in een boot. Maar jij weet dat er over honderd jaar geen stormen meer zullen zijn, wat betekent dat voor je vrienden die nu je hulp nodig hebben? Ik denk dat christenen zichzelf moeten afvragen: 'Probeer ik het misschien uit de weg te gaan om het Evangelie aan Joodse mensen te vertellen? Zoek ik misschien een excuus om het niet te hoeven doen?' Ze zouden moeten zeggen: 'wat een kans!'
Ik zou niet gered zijn als christenen uit de heidenen zich niet in liefde naar mij hadden uitgestrekt.”

Heeft u een advies aan Nederlandse christenen, hoe ze Joodse mensen het beste kunnen bereiken?
"Ja, vraag God om Zijn liefde voor Zijn volk in je hart te leggen; bid voor de redding van het Joodse volk; zoek manieren om ze in liefde te dienen en als laatste: probeer contact te leggen, zodat je het Goede Nieuws van de Heere Jezus met ze kunt delen."

Bekijk ook deze video:

De auteur van dit interview is Ton Stier van stichting Israël en de Bijbel. Onlangs verscheen het eerste deel van het interview met dr. Michael Brown. Lees hier meer over het werk van Israël en de Bijbel.

Reacties

B
Van harte eens, dat is ook wat we doen als Tora-Yeshua gemeente, waar mogelijk met Joden het

gesprek aangaan, inlevend, informatief, met excuus voor het kerkelijk antisemitisme en waar er openheid voor is, het gesprek over de Mashiach.

Juist als men begrijpt, dat we de Feesten van JHWH vieren, kosher eten en de Torapraktijk als leefstijl in navolging van Yeshua leven, is er veel mogelijk.

Shabbath shalom

Ben Kok (j-chr. pastor)

tora-yeshua.nl
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher