Iemke Epema

Nieuws

30 mei 2018 door PThU

Promotie Iemke Epema op 1 juni aan de PTHU in Amsterdam

Vrijdag 1 juni om 13.45 uur verdedigt Iemke Epema haar proefschrift ‘Niets gaat ooit verloren. Transcendentie en Transformatie in het denken van Charles Taylor’. De promotie vindt plaats in de aula van de VU (De Boelelaan 1105, Amsterdam).

Over het proefschrift
In A Secular Age (2007) van de Canadese filosoof Charles Taylor vervult het begrip transformatie een sleutelrol. Transformatie als proces van levensverandering maakt deel uit van zijn definitie van religie.

De belangrijkste stelling uit A Secular Age is dat secularisatie een teruggang betekent in het perspectief van transformatie. In dit proefschrift wordt de betekenis van het begrip transformatie in het denken van Taylor onderzocht. Is er een samenhang tussen Taylors transformatiebegrip en zijn opvattingen over transcendentie?

A Secular Age wil behalve een historische analyse ook een bijdrage leveren aan een breed en open debat tussen verschillende gelovige en ongelovige posities over de toekomst van religie. Als typerend voor de situatie van de moderne mens ziet Taylor het geplaatst zijn in een spanningsveld tussen gelovige en ongelovige posities, waarin beider aantrekkingskracht sterk wordt gevoeld.

In het tweede deel van dit onderzoek wordt Taylors analyse betrokken op de opvattingen van een drietal Nederlandse denkers en dit spanningsveld verkend. De eerste gesprekspartner is Erik Borgman, als katholieke theoloog die de christelijke traditie op eigentijdse wijze voort wil zetten. De tweede is Ger Groot, als atheïstische filosoof in wiens cultuurbeschouwing de veranderende plaats van religie een belangrijke plaats inneemt. De derde is Harry Kuitert, als protestantse theoloog die een radicaal nieuwe benadering en zuivering van het christelijk geloof heeft bepleit.

Wezenlijke punten uit Taylors analyse blijken in dit gesprek te worden bevestigd. Aangetoond wordt dat bij deze denkers belangrijke elementen te vinden zijn van de drie door Taylor onderscheiden uitvalsbases van (1) het exclusieve humanisme (Kuitert), (2) het antihumanisme (Groot) en (3) het aanhangen van een vorm van transcendentie (Borgman). Wezenlijke vragen over de toekomst van het religieuze verleden waarvoor alle verschillende posities zijn gesteld komen uit dit gesprek naar voren.

Over de promovendus
Iemke Epema (1965) is predikante in de protestantse gemeente te Zwolle (Oosterkerk). Ze studeerde theologie in Groningen, Oxford en Leipzig. Ze was eerder predikant in de hervormde gemeente Halfambt (Noord Groningen) en Enschede (Vredeskerk).

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher