God

24 mei 2018 door Jeffrey Schipper

In deze christelijke leefgemeenschap komen mensen op adem

Een christelijke leefgemeenschap vormen, waar mensen kunnen opademen. Al 25 jaar probeert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg dit te zijn. Op zaterdag 26 mei 2018 wordt hun jubileum herdacht en dankbaar gevierd.

“Veel mensen, jong en ouder hebben de weg naar Oosterbeek gevonden,” licht Alide Snitselaar toe namens De Herberg. “De aanleiding voor een verblijf in de Herberg is divers. Iedereen zocht een pleisterplaats, een oase of een toevluchtsoord. De woestijnreis die het leven vaak is, kan mensen uitputten, neerdrukken, onrustig of wanhopig maken. Op zoek naar rust, dagstructuur, liefdevolle aandacht, bemoediging, beter zicht op zichzelf en God kwamen ze in de Herberg.

Vanaf het begin is er verbondenheid met de christelijke gemeente geweest. Zij maken de Herberg financieel mogelijk, zorgen voor vele vrijwilligers en wijzen hun gemeenteleden op een verblijf. De Herberg is geen therapeutisch, maar een pastoraal centrum. Er worden geen diagnoses gesteld, behandelplannen gemaakt en geen therapie gegeven. Een verblijf van een midweek (retraite) of een aantal weken (herstelprogramma) werkt vaak helend. Het dagprogramma, de trouwe zorg van de Here God, de liefdevolle aandacht van de vrijwilligers, de pastorale begeleiding en de schitterende natuur zorgt dat veel mensen opknappen, bemoedigd en gesterkt naar huis gaan.”

"De woestijnreis die het leven vaak is, kan mensen uitputten, neerdrukken, onrustig of wanhopig maken."

God aan het werk
Snitselaar maakt duidelijk dat ze God aan het werk ziet in De Herberg. “Dagelijks gaat de Bijbel open, wordt er gezongen en gebeden. Iedere dag is er zorg voor de gasten. Dagelijks laten vrijwilligers door hun aanwezigheid en in hun werk iets zien van de liefde van God die hen drijft. Talloze diaconieën zorgen door giften en collecten dat het werk door gaat. Er zijn ontelbare getuigenissen van mensen die woorden proberen te geven aan wat ze hebben ontvangen in die paar weken dat ze in Oosterbeek waren.

De teamleden en vrijwilligers die in de Herberg werken zijn niet volmaakt. Integendeel ook zij zijn breekbaar en kwetsbaar. Maar, ‘wij hebben een schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons’.

Schoon worden
Een gast verwoordde haar verblijf tien jaar na dato als volgt: ‘De periode in de Herberg heeft voor een ommekeer in mijn leven gezorgd. Mijn leven is nog niet gemakkelijk. Soms zijn er donkere periodes, maar het is nooit meer geweest zoals voor mijn verblijf in de Herberg. Ik denk bijna dagelijks aan die weken in Oosterbeek. Een keerpunt was een bijbelbespreking over Johannes 13, de voetwassing. Ik leerde toen dat het niet eenvoudig is om je zo kwetsbaar op te stellen, dat Jezus je voeten mag wassen. Ik ontdekte dat ik word uitgenodigd, om dat wat vies is in mijn leven, dat wat stinkt, tevoorschijn te halen en door Hem schoon te laten maken. Heel diep kwam dat bij me binnen. Ik moest daar iets mee. Een paar dagen daarna ben ik naar een van de watervalletjes in het bos achter de Herberg gegaan. Daar heb ik al het moeilijke, zondige en smerige in mijn leven uitgeroepen. Het stromende water nam bij wijze van spreken alles mee en ik werd rein. Het waren weken om nooit te vergeten.‘”

"De pastorale vragen gaan nu meer over het bestaan van God en Zijn bemoeienis met de mens en minder over het je wel of niet aanvaard mogen weten door de Hem."

De Herberg in beweging
“Vijfentwintig jaar is een hele tijd,” vervolgt Snitselaar. “Veel is hetzelfde gebleven: in het verlengde van de plaatselijke christelijke gemeente pastorale zorg bieden aan mensen die dat nodig hebben. Een christelijke leefgemeenschap vormen, waar mensen kunnen opademen. Er zijn dingen veranderd. In de Herberg merken we dat kerk en maatschappij in beweging zijn. De pastorale vragen gaan nu meer over het bestaan van God en Zijn bemoeienis met de mens en minder over het je wel of niet aanvaard mogen weten door de Hem. Individualisme zorgt ervoor dat mensen meer op zichzelf gericht zijn. De gemiddelde leeftijd van de gasten is aanmerkelijk gedaald. Meer mensen tussen de 20 en 40 jaar melden zich. We zien een toename van mensen met burn-outklachten, vragen en problemen rond werk, relatieproblematiek, overbelaste ouders en mantelzorgers. Dit alles zorgt ervoor dat de Herberg ‘ín beweging’ blijft.

Daarnaast is het mogelijk een midweek te komen. Die dagen zijn meer gericht op (geloofs)verdieping en bezinning. Naast het gemeenschappelijk gebruik van de maaltijden, wordt de tijd alleen doorgebracht. Wel worden pastorale gesprekken aangeboden. Voor speciale doelgroepen zoals ouders van kinderen met ASS bieden we thematische kom-op-adem-weken.”

Toekomst
In de Herberg wordt volgens Snitselaar beseft dat de toekomst in de handen van God ligt. “Maar dat ontslaat haar niet van de verantwoordelijkheid om vooruit te kijken. De Herberg is naast een eigen bijdrage door de gasten afhankelijk van giften. De grootste bron van de giften komt van de diaconieën. Op hen wordt steeds meer een beroep gedaan, daarom willen we het aantal betrokken christelijke gemeenten uitbreiden.

Het lijkt erop dat mensen minder snel naar iemand in de eigen gemeente gaan om hun verhaal kwijt te kunnen. Dan kan de Herberg een rol gaan vervullen. De Herberg heeft ook de gemeente veel te bieden. Ze kan de ervaringen opgedaan in het pastoraat delen door spreekbeurten te geven en pastoraal werkenden toe te rusten.

Door een terugtrekkende GGZ, wordt de behoefte aan opvang van mensen met psychiatrische problematiek groter. Dat vraag bezinning op de mogelijkheden en grenzen van de Herberg.
De Herberg blijft een levendige organisatie. Ze hoopt de komende 25 jaar mensen een veilige en warme plek te bieden, onder de zegenende handen van God.”

Lees hier meer over het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher