Ds. A. J. Mensink

Ds. A. J. Mensink over Pinksteren: gedompeld in de Geest

Voor het veelkleurige werk van de Heilige Geest gebruiken evangelisten en apostelen veelzeggende uitdrukkingen. Een van die uitdrukkingen is de doop met de Heilige Geest. Zo kondigt de verhoogde Heiland het naderende pinksterwonder aan bij Zijn discipelen (Hand.1:5)," schrijft ds. A. J. Mensink in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Daarbij grijpt Hij terug op de prediking van Johannes de Doper. Deze had bij de Jordaan uitgeroepen dat hij zelf slechts met water doopte, maar dat Hij Die na hem zou komen en meerder was dan Hij, zou dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Nieuwe bedeling
Het heeft ons veel te zeggen dat uitgerekend Johannes de Doper over de doop met de Heilige Geest begint. Johannes is immers de grensganger tussen het oude en nieuwe verbond. Zijn prediking markeert het aanbreken van de nieuwe bedeling, de bedeling van Christus. Die nieuwe bedeling begint met de komst van Christus Zelf. Hij is dan ook de Eerste, principieel, Die bij de doop in de Jordaan de Heilige Geest ontvangt (Luk.3:22).

Jezus van Nazareth is de Zoon van de Vader, in Wie heel de godheid lichamelijk woont (Kol.2:9). Hij deelt in alles wat van de Vader is, en de Vader is in Hem. Is dat niet volstrekt nieuw sinds de zondeval en de roeping van Abram? Zo diep is de tegenwoordigheid van God niet eerder op aarde neergedaald en zo hoog is de verloren wereld niet eerder opgeheven.

Na de opstanding
Het moment waarop de discipelen met de Heilige Geest gedoopt worden, vindt eerst plaats ná de op standing van Christus uit de doden. Dat is ook ná het vloeien van het verzoenende bloed. Wat eeuwig scheiding maakt tussen ons en de Heere, is door Zijn lijden en sterven tenietgedaan en weggedaan. Door onze zonden hebben wij ons de inwoning van de Heere in ons leven onwaardig gemaakt en Zijn Geest tegengestaan.

Door de doop met de Heilige Geest ontvangen de gelovigen een grote vrijmoedigheid en zekerheid.

Maar wanneer een Middelaar tussenbeide treedt en plaatsvervangend offert voor de zonde, komt de Heere weer genadig bij en in ons wonen. Als dus na Goede Vrijdag het graf geopend wordt, breekt de heilstijd aan waarin de Heere als nooit tevoren bij en in de mensen komt wonen door Zijn Heilige Geest.

Dát is het moment waarop Hij met Geest en vuur doopt, het moment waarop het volle heil van Christus uitgestort wordt, uitlopend op de belijdenis dat Jezus Christus de Heere is (1 Kor.12:3).

Oude verbond
Werkte de Heilige Geest onder het oude verbond dan niet? Als dat waar zou zijn, klopt het dat de kerk met Pinksteren gesticht is. Dan zien we vooral een tegenstelling tussen oude en nieuwe verbond. Maar dat is natuurlijk niet vol te houden. De Heilige Geest gaf onder het oude verbond ook deel aan de genade en het leven van Christus. Alleen: bedekt. Omdat Christus Zelf in het Oude Testament bedekt aanwezig is, is ook het leven uit Christus in het Oude Testament nog bedekt.

Dit alles komt tot volle openbaring en bloei in het Nieuwe Testament. Het viel me op dat zowel ds. G. Boer als ds. I. Kievit het onderscheid tussen beide verbonden benadrukt. Ds. Kievit gebruikt het beeld uit de Galatenbrief dat het volk van God onder het oude verbond een onmondig kind was, maar onder het nieuwe verbond tot volwassenheid komt. De doop met de Heilige Geest markeert het moment waarop de onmondige erfgenaam die onder de wet gesteld was, mondig verklaard wordt. Daarmee bedoelt hij dat wie door de Heilige Geest gedoopt wordt, innerlijk mondig en geschikt gemaakt wordt tot de volle gemeenschap met de Vader.

Zekerheid
Centraal in deze doop met de Heilige Geest staat het vervuld worden met de kennis van de vernederde en verhoogde Christus. Hierdoor ontvangen de gelovigen een grote vrijmoedigheid en zekerheid. Me dunkt dat de krachtigste weerslag van het gedoopt zijn met de Heilige Geest te horen is in Romeinen 8. Dit hoofdstuk is vol verlangen, vol zekerheid, vol blijdschap, want vol van Christus. Wanneer wij in het heil van Christus gedompeld worden, worden wij gedompeld met de Heilige Geest Die ons leert zingen en roemen van Hem. Dan drukt de Heilige Geest de heilsfeiten van Christus zo diep in ons hart, dat ze in de heilsorde hun beslag krijgen en wij mét Christus sterven om ook weer mét Christus op te staan. 

Ds. A. J. Mensink is predikant van de hervormde gemeente te Elburg en voorzitter van de Gereformeerde Bond. Lees hier het volledige artikel van de predikant en klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Reacties

Heerlijk om dit alles 's morgens op Pinksteren te lezen! Ook Israel viert vandaag het Pinksterfeest en het is mijn gebed dat hun ogen open zullen gaan voor het meervoudige van het Pinksterfeest. Ooit hoorde ik de vergelijking met een bloem: het O.T. is de bloesem en het N.T de prachtige, geurige bloem in al haar schoonheid. Hoe weet je dat je gedoopt bent met de Heilige Geest, ondergedompeld in Zijn vreugde, vervuld met Zijn vrede? Als je vrijmoedig kunt praten over jouw verzoening door het bloed van Jezus en als twijfel aan God onmogelijk is!
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher