Elizabeth Musser

God

17 mei 2018 door De Waarheidsvriend

Luisteren door de Geest: Elizabeth Musser biedt pastorale zorg aan zendelingen

"De Amerikaanse schrijfster Elizabeth Musser schrijft ‘entertainment with a soul’ (bezield ‘vermaak’, of ontspanning). Maar Musser is ook werkzaam als pastoraal werker onder zendelingen. Hoe ziet deze pastorale zorg eruit en hoe combineert ze dat met haar schrijversschap?" Ze geeft antwoord in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Mijn man, Paul, en ik zijn als zendelingen in dienst bij een zendingsorganisatie met de naam One Collective (tot voor kort International Teams). De visie van deze organisatie is om mensen samen te brengen en voor de onderdrukten op te komen," vertelt Elizabeth Musser. "Onze zendelingen wonen verspreid over de hele wereld. Paul en ik zijn verantwoordelijk voor de zendelingen in Europa en Noord-Afrika, 180 mensen in totaal. We bezoeken iedereen eens per twee jaar. Tijdens dat bezoek proberen we de man zowel als de vrouw afzonderlijk te spreken, we doen leuke dingen samen en we nemen cadeautjes voor hen mee uit Amerika als blijk van genegenheid. Verder blijven we in contact via Skype, e-mail en op andere manieren, en we komen hen op jaarlijkse conferenties tegen."

Zendelingen zijn mensen die pastorale zorg geven aan anderen. Op welke manier hebben zij zelf pastorale zorg nodig?
"Zendelingen zijn mensen, net als ieder ander. Het leven in een ander land en een andere cultuur brengt stress en spanning met zich mee. Persoonlijkheidstrekjes kunnen in zo’n situatie uitvergroot worden. Sommige werkers wonen in geïsoleerde gebieden. Een groot deel werkt met mensen die zelf de taal van het land niet spreken, zoals vluchtelingen of zigeuners. Deze werkers leren de landstaal ook niet, en zijn daardoor in sociaal opzicht geïsoleerd. Voor pastorale zorg kunnen ze lokaal vaak niet terecht. Natuurlijk zorgt de teamleider voor zijn teamleden, wij zien onszelf als aanvulling daarop. Wat ons verteld wordt, is vertrouwelijk, behalve als we dingen horen die echt tegen de wet zijn. Daardoor voelen de zendingswerkers zich vrij om hun verhalen en worstelingen aan ons te vertellen. Wij oefenen ons voortdurend in een goede luisterhouding, een luisteren dat door de Heilige Geest geleid wordt. Soms moet je zelfs luisteren naar de dingen die niet gezegd worden."

Zijn er bepaalde bijbelverzen die leidend zijn in uw zorg aan de zendingswerkers?
"In mijn bediening gebruik ik vaak wat de Heere me op dat moment aan het onderwijzen is in mijn stille tijd. Maar als ik een gedeelte moet noemen dat steeds terugkomt, is dat 2 Korinthe 1:3,4, waar onder andere staat: '…Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.' God laat het lijden dat we zelf doorgemaakt hebben, nooit teloor gaan. Hij is mijn sterkte geweest in moeilijke tijden, daar kan ik anderen mee troosten. Momenteel bidden we het Onze Vader samen met de werkers op een manier die is toegesneden op hun persoonlijke situatie."

Hebben zendingswerkers vooral geestelijke vragen of psychische?
"Die twee hangen nauw met elkaar samen. Soms komen we psychische nood tegen waar een geestelijke kant aan zit. De 'geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten' waar Paulus over spreekt, kunnen van invloed zijn op depressie, verdriet of rouw waar de zendingswerkers mee kampen. Pas sprak ik een zendelinge die een traumatische gebeurtenis had meegemaakt en als gevolg daarvan leed aan depressie en PTSS. Zij vertelde me dat ze boos was op God, omdat Hij dat met haar had laten gebeuren."

Nieuwsgierig naar het hele interview? Lees het in De Waarheidsvriend van donderdag 17 mei 2018, of download hier een deel van het interview. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher