Hans Alblas

God

16 mei 2018 door Jeffrey Schipper

Profetie en bidden voor genezing: op zoek naar het radicale midden

“Gebed voor genezing kan overbenadrukt en onderschat worden. Daarom is theologische vorming nodig,” stelt Hans Alblas. Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om op bachelorniveau theologisch onderwijs te volgen vanuit de charismatische vernieuwing van New Wine en Vineyard.

De CHE is een bruisende christelijke hogeschool en kenniscentrum. In alle studies staan mens en maatschappij centraal. De CHE vindt het belangrijk dat je je geloof bij je werk betrekt!

Hans vertelt over de onderwijsmodules die vanaf komend studiejaar in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) worden aangeboden. Hij is als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van de Koninkrijksmodules van Vineyard en New Wine en is een van de docenten die deze modules onderwijzen. 

Waar komt de behoefte aan gedegen theologische vorming vandaan?
“Een van de grootste theologische discussies op dit moment betreft die van de visie op de realisatie van Gods Koninkrijk op aarde,” merkt Hans op. “Het onderscheidende perspectief hierop vanuit Vineyard/New Wine kunnen christenen zich bijna nergens op een systematische manier eigen maken.

Voor theologische vorming binnen de Vineyard wordt nu gebruik gemaakt van het aanbod van Vineyard Institute, een internationale online leeromgeving. Maar in Nederland is dat onvoldoende voor een erkend diploma. Vanuit de toenemende behoefte aan theologische (kader)vorming hebben Vineyard en New Wine elkaar gevonden. En vandaaruit is besloten om twee onderwijsmodules aan te bieden. Dat is waardevol, want de theologie en waarden waar Vineyard en New Wine voor staan, zijn ook relevant voor leiders uit evangelische, pinkster- en andere gemeenten.”

"Gebed voor genezing kan overbenadrukt en onderschat worden. Daarom is theologische vorming nodig."

Hans merkt op dat discussies over de realisatie van Gods Koninkrijk op aarde veel breder spelen, ook in niet-charismatische kringen. “Velen vragen zich af in welke mate het Koninkrijk van God al is gerealiseerd. Internationaal is dit thema op dit moment één van de belangrijkste theologische discussies.”

Hoe komt het gevaar van een gebrek aan theologische vorming tot uiting op dit gebied?
“Christenen gaan vanuit allerlei goede bedoelingen met dit thema aan de slag. Bij complexe vraagstukken zijn alleen je eigen antwoorden echter onvoldoende. Theologische vorming zorgt ervoor dat je in gesprek gaat met medechristenen over wat de Bijbel leert, waardoor je eigen standpunten minder subjectief en beperkt naar voren komen. Daarom is Bijbels verantwoord onderwijs noodzakelijk.”

Gebed voor genezing is één van de thema’s die in de onderwijsmodules aan bod komt. Hoe kan ik op dit punt een verkeerde richting inslaan door gebrek aan theologische vorming?
“Volgens mij kan dat op twee manieren. De eerste is: het overbenadrukken van God die geneest. Zo ken ik iemand die op een trainingsschool is geweest waar veel aandacht was voor bidden voor genezing. Dat ging gepaard met hoge sociale druk, autoritair leiderschap en manipulatie. Deze persoon is daar zo op afgeknapt dat hij zijn geloof in goddelijke genezing is kwijtgeraakt. Zo wordt het kind met het badwater weggegooid. Helaas zie ik dat regelmatig gebeuren.

Omgekeerd zie ik ook mensen die niet of nauwelijks openstaan voor de mogelijkheid van goddelijke genezing en in een situatie terecht kunnen komen waarbij dit wél gebeurt.” De docent verwijst naar het genezingswonder van Carola Veldhuizen. “Ze was ernstig ziek en haar begrafenis was al geregeld. Tijdens een vrouwenconferentie was ze actief als vertaalster. Iemand had van de Heer te horen gekregen dat hij naar die conferentie toe moest omdat hij daar voor een zieke moest bidden. Deze man zalfde haar met olie, sprak een gebed uit en Carola stond op uit haar rolstoel. Tot op de dag van vandaag is ze volkomen genezen.

In haar kerkelijke omgeving werd er - ook op theologisch niveau - vanuit gegaan dat God vandaag de dag dergelijke wonderen niet meer verricht. In hun ogen deed Hij dat alleen in de tijd van het Nieuwe Testament. Het genezingswonder werd om die reden door haar omgeving ontkend en weg gepsychologiseerd. Ook op dit gebied kan verkeerde theologie dus schadelijk zijn.”

"Het bovennatuurlijke ingrijpen van God blijft ons als mensen ontregelen. Gods handelen past nooit in onze beperkte menselijke categorieën."

New Wine-theoloog Ronald Westerbeek constateert dat men in charismatische kringen soms te makkelijk en onzorgvuldig over profetie of gebed om genezing van zieken denkt. Herken je dit?
“Eerlijk gezegd, herken ik de moeite met deze onderwerpen bij vrijwel alle kerkelijke stromingen en ook bij mezelf,” geeft de spreker toe. “Het bovennatuurlijke ingrijpen van God blijft ons als mensen ontregelen. Gods handelen past nooit in onze beperkte menselijke categorieën. We hebben de neiging om naar de een of de andere kant door te schieten: óf God grijpt volgens ons overal en altijd direct in óf dat is in onze ervaring zo uitzonderlijk, dat het in ons geloofsleven vrijwel geen rol speelt.

Vorig jaar heb ik een aantal maanden véél meer van Gods Geest ervaren dan eerder in mijn leven. Hij was steeds heel dichtbij, leek voortdurend tot me te spreken, gaf me open deuren, geloof, kracht en wonderlijke ontmoetingen. Alles wat ik ondernam leek te lukken. Dat sloeg vrij plotseling om naar een periode van twijfel, worstelingen, moeiten en tegenslag. De valkuil in beide perioden was om mijn theologie daarop aan te passen. In het ene geval: ‘het ervaren van Gods nabijheid is de norm die altijd en voor iedereen geldt’. In het andere geval: ‘de werkelijkheid is dat het meestal zwoegen en afzien is en het ervaren van Gods nabijheid en ingrijpen een uitzondering zullen blijven’.

In beide gevallen zou ik geen recht doen aan het spanningsveld van het Koninkrijk van God dat al gekomen is, komende is, er nog niet is en komen zal. In de Koninkrijkstheologie volgens Vineyard en New Wine noemen we dit ‘het radicale midden’. We staan voortdurend in het spanningsveld van het ‘alreeds’ en het ‘nog niet’ van de komst van Gods Koninkrijk. Dat betekent dat we voluit erkennen dat het Koninkrijk nog niet in al zijn volheid het leven op onze gebroken en in zonde gevallen aarde bepaalt. Tegelijkertijd erkennen we ook dat Christus al Koning is en alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Dat betekent dat Hij elk moment Zijn macht kan aanwenden om ons leven meer in lijn te brengen met hoe het volgens Hem moet zijn. Daar strekken we ons actief naar uit, dat proclameren en demonstreren we net zo lang totdat de strijd beslecht is en ‘Victory-day’ is aangebroken, bij de wederkomst van Christus.”

Studenten gaan concreet aan de slag met bijvoorbeeld ministrygebed, profetie en gebed voor genezing. Wat moet ik mij hierbij voorstellen?
“Toen Vineyard opkwam, heeft John Wimber, de grondlegger van de beweging, les gegeven aan Fuller Theological Seminary in Californië. Die cursus heette ‘MC510 Signs and Wonders and Church Growth’. Volkomen revolutionair was dat er tijdens de werkcolleges clinics werden gegeven: er werd met studenten gebeden volgens het model van het ministrygebed dat binnen Vineyard ontwikkeld is.”

Met ministrygebed doelt Hans onder andere op luisterend bidden, beelden en indrukken delen met elkaar en profeteren. “Wimber deed dit in de klas en legde ondertussen met gedempte stem uit wat er gebeurde om duidelijk te maken hoe het in z’n werk gaat. Iets dergelijks willen wij ook gaan doen, zodat studenten ruimte krijgen om te oefenen. Ook krijgen zij praktijkopdrachten, waarbij de studenten zélf leiding gaan geven aan onderdelen van het gemeente-zijn, onder leiding van de Heilige Geest.”

Elke module telt 7,5 EC (210 uur), is gratis voor (theologie)studenten en kost 525 euro voor anderen. De modules worden gegeven in het najaar van 2018 (eind september tot en met december). Aanmelden kan tot 1 juni 2018. Meer informatie of jezelf opgeven? Stuur een e-mail naar info@vineyardbenelux.nl.

Hans Alblas is freelance spreker, Bijbelleraar en geestelijk begeleider. Lees hier meer over hem en zijn bediening.

Reacties

Geweldig dat de Chr. Hogeschool in Ede dit oppakt! Evenwicht is zo belangrijk. Samen met andere gelovigen kunnen we nog meer de liefde van God ervaren en kennen. Heel fijn dat Hans Alblas ook zegt dat God de Hogere blijft. Hij is niet na te rekenen, alleen te aanbidden. Zijn ingrijpen is zo vaak veel heerlijker dan ons bidden en denken. We kunnen veel meer Jezus' koningschap ervaren, in het neerhalen van de macht van de boze, en de Heilige Geest wil zoveel meer Zijn vrede, blijdschap en liefde in ons leven manifesteren!
REAGEER
De liefde van God kan niet functioneren zonder de kracht van zijn geest. Dat zien we bij Jezus: Hij was met ontferming (liefde) bewogen en genas (door Gods kracht) iedereen die door satan overweldigd was.

Heel veel info over de geestelijke gaven en de Goddelijke liefde vindt u op de site www.kracht-en-liefde.nl.

Lees dit alles eens rustig door en laat het op u inwerken; u zult er veel zegen door ervaren!
REAGEER
Balans tussen Logos en Rema.

We geloven dat God geneest, maar goed luisteren naar de Heilige Geest wanneer we mogen en kunnen bidden.

Ik zag mensen genezen van lichamelijke gebreken en in Brazilië van doofheid, maar het blijft uitzonderlijk. Maar het gebeurt! Maar zeggen dat God altijd geneest is naïef. De praktijk laat iets anders zien.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher