God

14 mei 2018 door De Waarheidsvriend

Ds. P. van der Kraan en drs. I. A. Kole strijden voor minder hoge kerkmuren

De versplintering in kerkelijk Nederland neemt eerder toe dan af. Dat is niet wat het COGG voor ogen staat. Toch blijven ds. P. van der Kraan (foto) en drs. I.A. Kole hoopvol gestemd. Kole zegt in De Waarheidsvriend: "We weten dat de leiding van de kerk in goede Handen is. We gaan een rijke toekomst tegemoet."

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Zo’n zeventien jaar geleden traden drs. Kole en ds. Van der Kraan min of meer tegelijk toe tot het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Dit jaar nemen ze ook weer bijna gelijktijdig afscheid van het platform. Secretaris Kole deed dat 11 april tijdens de jaarlijkse conferentie. Drs. A. A. van der Schans is zijn opvolger. Ds. Van der Kraan geeft in juni de voorzittershamer door aan ds. J. Muller, als het COGG-bestuur de gedane voordracht overneemt. Een terugblik op de afgelopen periode.

Waar staat het COGG voor en wie zijn erbij betrokken? Ds. Van der Kraan: "Het is het contactorgaan van de gereformeerde gezindte, niets meer en niets minder. Het probeert bruggen te slaan, onbegrip weg te nemen en verstandhoudingen te optimaliseren of waar nodig te verbeteren. We doen dat door ontmoetingen te organiseren en met elkaar in gesprek te zijn. Natuurlijk hopen we dat daar iets uit voortkomt wat op oecumene lijkt, maar de praktijk is bijzonder weerbarstig."

Kole: "Deelnemers zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Bond (GB), de Confessionele Vereniging (CV), het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK)."

Ds. Van der Kraan: "Het platform wordt dus voor een deel bevolkt door officiële afgevaardigden van kerken en door een drietal kerkelijke bewegingen." Kole: "Het fijne bij een kerk is dat de vertegenwoordigers rapporteren naar de synode. Elke drie jaar horen de synodes dus wat het COGG doet en wat de betekenis daarvan is." De Gereformeerde Gemeenten zijn op persoonlijke titel vertegenwoordigd in de persoon van Van der Schans en tot voor kort Kole zelf. Met spijt in zijn stem stelt de oud-secretaris vast dat de Gereformeerde Gemeenten geen lid zijn van het COGG. "We hebben via brieven gevraagd: overweeg het. Het is jammer genoeg niet tot een positief besluit gekomen, omdat het COGG te breed is."

"Ik denk dat dat bindend werkt. We delen niet alleen iets mee, maar er vindt ook bezinning plaats."

Ds. Van der Kraan: "We zijn niet bevindelijk genoeg. Er zijn," zo geeft hij toe, "inderdaad een aantal denominaties waar de voorwerpelijke kant van het heil meer in het vaandel staat dan de onderwerpelijke. Maar," voegt hij er direct aan toe, "het omgekeerde is ook zo."

Studenten
Naast de jaarlijkse conferentie in april vergadert het platform nog drie keer per jaar. Dan gaat het over huishoudelijke zaken, maar komt er ook een spreker. Kole: "Ik denk dat dat bindend werkt. We delen niet alleen iets mee, maar er vindt ook bezinning plaats."

Ds. Van der Kraan: "Dat zorgt voor diepgang. Er komen soms ook tegenstellingen aan bod. Tegelijk vind ik het frappant dat we over Israël nooit hebben kunnen nadenken, omdat de meningen van de deelnemers daarover te ver uiteenlopen."

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Op 1 juni is er voor de vijfde keer een studentenconferentie. Kole: "De bedoeling daarvan is dat we theologiestudenten met een verschillende kerkelijke achtergrond met elkaar in gesprek brengen om elkaar te leren kennen. Ze maken dan ook kennis met docenten van de verschillende theologische universiteiten."

Ds. Van der Kraan: "Daar zit de gedachte achter dat de contacten later als ze elkaar als predikant tegenkomen, makkelijker zullen zijn wanneer ze elkaar nu al over de kerkmuren heen ontmoeten."

Pittig
Goede herinneringen bewaart de voorzitter aan een conferentie over moderne hermeneutiek, enkele jaren geleden. "Dat ging er pittig aan toe. A. Huijgen (CGK) en J. Hoek (GB) stonden tegenover J.M. Burger (GKv)."

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van vrijdag 11 mei 2018. Klik hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher