opvoeding

Dagelijks leven

01 mei 2018 door Jeffrey Schipper

Christelijke opvoeding is meer dan voorlezen uit de kinderbijbel

Kinderbijbelverhalen voorlezen en psalmen zingen zijn mooie onderdelen van christelijke opvoeding. Toch is er meer nodig om christelijke opvoeding in praktijk te brengen, stelt Kees Schimmel. De docent pedagogiek aan de hbo-opleiding Pedagogiek van Driestar hogeschool, verzorgt de cursus Christelijke pedagogiek.

Driestar hogeschool leidt – al sinds 1944 – leraren op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs.

Christelijke pedagogiek is tegenwoordig, zeker wetenschappelijk gezien, volkomen achterhaald, merkt hij op. Wie vandaag aan de dag nog wil nadenken over pedagogische vraagstukken vanuit vastomlijnde Bijbelse kaders, plaatst zichzelf al snel buiten de wetenschappelijke discussie. Maar is daar eigenlijk wel reden voor?, vraagt Schimmel zich af. Deze nieuwe cursus Christelijke pedagogiek beoogt een verdere doordenking van de christelijke pedagogiek en de betekenis ervan voor de opvoeding in deze tijd.

Welke boodschap willen jullie door middel van de cursus doorgeven?
“Met de Bijbel als richtsnoer willen we invulling geven aan belangrijke pedagogische thema’s. Wat bijvoorbeeld aan de orde komt is het bijbels mens- en kindbeeld. Opvoeding kun je invullen vanuit allerlei mensvisies, afkomstig uit verschillende stromingen. Wij zien de mens als gevallen schepsel van God die door Jezus Christus verlossing nodig heeft. Van daaruit krijgt pedagogiek een andere inhoud dan de vele vormen van pedagogiek om ons heen. Het is cruciaal dat Christus een centrale plek krijgt.”

Je zou zeggen dat mensen in de kerk voldoende handreikingen krijgen om opvoeding handen en voeten te geven…
“In zekere zin is dat zo,” antwoordt Schimmel. “In deze cursus willen we een aantal lagen dieper gaan. Zo gaan we onder andere in op een aantal relevante teksten van christelijke pedagogen uit het verleden, zoals H. Bavinck, Ph. A. Kohnstamm, J. H. Gunning, J. Waterink en W. ter Horst. We gaan na wat deze pedagogen in de context van deze tijd ons te zeggen hebben als het gaat om christelijke pedagogiek. Bovendien vragen we deelnemers om naast het bezoeken van de cursusavonden ook zich ook theoretisch in dit thema te verdiepen.”

Pedagogische begrippen als ‘gezag’ en ‘gehoorzaamheid’ proberen jullie te duiden vanuit een Bijbelse optiek. Wat wordt daarmee bedoeld?
“Gezag heeft binnen de christelijke pedagogiek een dienende en liefdevolle functie. Liefde tot God en onze naaste is het eerste en grote gebod binnen het christelijk geloof. Van daaruit mogen we gezag uitoefenen richting onze kinderen. Gezag en liefde horen dus volledig bij elkaar. Dat mag plaatsvinden vanuit een dienende houding en niet om te heersen.

Gehoorzaamheid zie ik vooral als buigen onder het gezag van God. Niet omdat we Zijn slaven zijn, maar omdat de Heere het in deze wereld voor het zeggen heeft. Prof. dr. J. H. Gunning zei hierover ooit: ‘gehoorzamen is de liefde geen hinderpaal in de weg stellen’.”

Wat is voor christenen vandaag de dag een belangrijke uitdaging als het gaat om opvoeding?
“We leven in een seculiere maatschappij waarin steeds minder plaats is voor het christelijk geloof. Daarom is het nodig dat we onszelf een spiegel voor houden: hoe kunnen we als christelijke pedagoog een lichtend licht en zoutend zout zijn? We mogen laten zien hoe waardevol het is om met de Heere Jezus door het leven te gaan. En dat mogen we doorgeven aan onze kinderen. Een mooie missie!

Mijn vrouw en ik hebben onze twee kinderen grootgebracht met het voorlezen van kinderbijbelverhalen, zingen van de psalmen en het vieren van de christelijke feesten. In die zin is er in de loop der jaren weinig veranderd. Het verschil met mijn tienerjaren is dat onze kinderen er in de samenleving vaker alleen voor komen te staan. Daarnaast hebben opvoeders vandaag de dag te maken met de digitalisering. Hoe gaan we daarmee om? Ook een belangrijke vraag om bij stil te staan.”

Wat is het doel van de cursus?
“Dat deelnemers ontdekken hoe waardevol christelijke opvoeding is en zich bezinnen op de wijze waarop zij hun kinderen opvoeden. Mijn streven is niet dat mensen hun manier van opvoeden gaan aanpassen, maar kritisch kijken naar hun eigen rol in de opvoeding. Terugvallen op kinderbijbelverhalen en kerkbezoek is een te dunne basis. Opvoeding zou gestalte moeten krijgen vanuit drie kernwaarden: geloof, hoop en liefde.”

Lees hier meer over de cursus Christelijke pedagogiek.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher