kruis

God

30 april 2018 door Jeffrey Schipper

'Ik twijfel of mijn bekering wel echt is geweest'

'Ik kreeg honger naar het Woord. Ik kon het niet laten om steeds maar naar Gods huis te gaan dat was en is nog steeds mijn liefste plekje (...) Maar twee jaar later heeft de zonde weer de overhand op mij. En daardoor heb ik weinig zin om Gods Woord te lezen en te bidden.' Een vragensteller vraagt zich via Refoweb.nl af of zijn bekering wel echt is geweest.

Ds. A. Kot geeft antwoord in de vragenrubriek. "Er is één Naam die ik in jouw vraag geheel mis. Dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Maar dit is de enige Naam door Welke wij moeten zalig worden. Hem te kennen is het leven maar Hem niet te kennen is de dood. Ik zou zo graag weten wie Hij voor je is en wat Hij voor je betekent? Heeft de verandering die er kwam in je leven je bij Hem gebracht? Heb je het leven gezocht en gevonden in de gekruiste en opgestane Christus?"

De hersteld hervormde predikant maakt in zijn antwoord onderscheid tussen verandering en vernieuwing van het hart. "Als God het goede werk niet in je begonnen is. leef je nog voor eigen rekening buiten God en zonder Christus. Dan heb je het bloed en de Geest van Christus nodig tot vergeving van je zonden en vernieuwing van je leven. Kom dan tot Christus om deze zaken van Hem te vragen. Kom in het geloof tot Hem dat Hij zal doen wat Hij belooft.

Er is echter nog een andere mogelijkheid. (...) Dat er werkelijk strijd tegen de zonde is geweest en dat de liefde tot God en Zijn Christus je hart vervuld heeft. (...) Het is ook mogelijk dat een kind van God teveel leefde op gevoelige genade en dat als God die inhoudt men moedeloos wordt en van daaruit traag en lusteloos om de Heere te zoeken. Het kan ook zijn dat we de liefde van de Heere onvoldoende beantwoord hebben met wederliefde en een heilige levenswandel. Zo zijn er vele oorzaken denkbaar waarom de Heere Zich lijkt terug te trekken uit ons leven hoewel dat nooit geheel het geval is.

Er is nog een mogelijkheid. Het betreft Gods kinderen die een zwak maar oprecht geloof in Jezus Christus hebben. Zij hebben vaak een plotselinge verandering ondervonden in hun leven en zijn op een liefelijke en evangelische manier geleid. Zij hebben een hartelijke liefde tot God en Zijn Christus gekend. Maar in hun bekering hebben ze nog maar weinig van zichzelf geleerd. (...) Als dit het geval zou wezen: klem je dan maar met des te meer geloof vast aan Christus."

Lees hier de volledige beantwoording van ds. A. Kot.

Reacties

In reactie op het bovenstaande pleit ik ervoor om woorden als 'bekering', 'kind van God', 'wedergeboorte', e.d. eerst een goede definitie te geven. Dat kan, denk ik, 'zoekende mensen' enorm helpen. WEDERGEBOORTE is het moment dat je als nieuwgeborene ter wereld komt. Je was nog geen kind van God, maar nu ben je het wel, door het geloof in Jezus. BEKERING is een omkering van je levenspatroon, doordat iets uit de Bijbel je treft. Als je bekeerd bent, ben je dus nog geen kind van God. Dat ben je pas als Jezus je Zaligmaker is en je Hem volgt.
REAGEER
Misschien ontbreekt hier de doop in de Heilige Geest?

Iemand die zich bekeert, brengt z'n huis op orde, maar vergeet de Geest uit te nodigen om bij hem te komen wonen.

Dat probleem ontstaat vooral in kringen, waar men de Geest heeft 'weggeredeneerd' door te proclameren, dat de Schrift het 'onderwijs'-stokje heeft overgenomen.

Maar als het opgeruimde huis vervolgens wordt gekraakt (Matt.12:45) is men er uiteindelijk nog slechter aan toe.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher