Noord-Korea
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 april 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom Noord-Koreaanse christenen micro-Bijbels ontvangen

Hoe geef je een Bijbel aan een christen in een gesloten land als Noord-Korea waar christen-zijn een misdaad is? Dat vraagt om de nodige creativiteit. De zogenaamde micro-Bijbel moet ervoor zorgen dat Noord-Koreaanse christenen worden gevoed met het Woord van God. Namens Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) vertelt directeur Jan Dirk van Nifterik hierover.

Stichting HVC helpt vervolgde christenen. Ze wil dichtbij hen zijn en met hulp een verschil maken in hun situatie. HVC. Geloof verbindt.

Waarom zijn nieuwe varianten van onopvallende Bijbels nodig?
“Het is belangrijk om steeds nieuwe technologieën te ontwikkelen om te voorkomen dat de Bijbels worden onderschept of, erger nog, bij christenen worden gevonden door de overheid. Als Noord-Korea eenmaal een nieuwe variant heeft ontdekt, gaat men hier gericht naar op zoek zodat al deze ‘nieuwe Bijbels’ worden opgespoord. Door voortdurend andere en nieuwe varianten te ontwikkelen kan daarop worden ingespeeld.”

Eén van de nieuwe varianten is de micro-Bijbel. Wat voor soort Bijbel is dit?
“Om veiligheidsredenen kunnen wij geen details vrijgeven over de nieuwe technologische ontwikkelingen die de micro-Bijbels mogelijk maken,” antwoordt Van Nifterik. “Het gaat in ieder geval om verschillende varianten kleine Bijbels waarbij nieuwe technologieën zijn toegepast. Waarom klein? Bijbels moeten zo makkelijk mogelijk te verbergen zijn. Als Noord-Koreaanse overheidsfunctionarissen een huis binnenvallen is de kans klein dat ze worden gevonden.”

Hoe probeert Noord-Korea te voorkomen dat christenen met de Bijbel in aanraking komen?
“De belangrijkste strategie is sociale controle. Veel mensen uit de directe omgeving van Noord-Koreaanse broeders en zusters zijn bereid om je te verraden als je christen bent. Het kan gaan om familieleden, buren of medewerkers op school. Natuurlijk zijn er vanuit de overheid opsporingsdiensten die door middel van invallen in huizen christenen proberen te ontmantelen, maar men zet vooral in op sociale controle omdat dat het meest effectief is. In principe kan in Noord-Korea iedereen je vijand zijn.”

Van Nifterik voegt toe dat het dramatische gevolgen heeft wanneer je als christen met een Bijbel wordt ontdekt. “De uitkomst is duidelijk: je leven doorbrengen in een heropvoedingskamp of mogelijk zelfs executie. In de afgelopen jaren zijn er tienduizenden christenen naar strafkampen gebracht.” Ook de familie van christenen loopt kans te worden opgepakt en naar heropvoedingskampen gestuurd te worden, christen of niet. Noord-Korea staat al jaren bekend als het land waar christenvervolging het hevigst is.

De duisternis in Noord-Korea komt symbolisch tot uitdrukking op deze satellietfoto

Als leven met een Bijbel in huis zo gevaarlijk is, is het dan wel verantwoord om micro-Bijbels te verspreiden?
“Om die reden proberen we materialen op een zo veilig mogelijke manier te verspreiden. Zo moet het in onze ogen duidelijk zijn dat alleen christenen de micro-Bijbels in handen krijgen. Mensen die niet met Christus leven en daardoor het risico van Bijbelbezit niet begrijpen, willen we niet in de problemen brengen. Ongecontroleerde verspreiding brengt mensen in gevaar en daar zijn we voorzichtig mee.”

Wat weet je over de behoefte aan Bijbels onder Noord-Koreaanse christenen?
“Daar zijn geen harde cijfers over bekend. Wel krijg ik regelmatig te horen dat die behoefte er wel degelijk is. Ondanks het feit dat het communistische regime het christendom wil uitroeien, is het aantal christenen in de afgelopen decennia gegroeid. Het gaat zelfs zo ver dat Noord-Koreanen die eerder het land uit waren gevlucht en in buurlanden tot geloof zijn gekomen graag terug willen keren om het evangelie te verspreiden. Dit toont aan dat sommige mensen hun eigen leven minder belangrijk vinden dan de roeping die ze van de Heere God hebben ontvangen. Daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen.”

In het verleden zijn vanuit Zuid-Korea ’s nachts ballonnen opgelaten of via de stroming van de rivier Noord-Korea in gebracht. Het Evangelie is ook gebracht via USB-sticks, radio’s, etc. Stichting HVC probeert om in Noord-Korea het Evangelie te verspreiden op een veilige manier, zodat alleen christenen de Bijbel veilig in handen kunnen krijgen.

De HVC-directeur wijst tenslotte op een opvallende ontwikkeling in Zuidoost-Azië: “De zendingsdrang onder christenen neemt alsmaar toe.” Hij wijst op het feit dat Zuid-Korea en India tot de tien landen behoren die de meeste zendelingen uitzenden. De Back to Jerusalem beweging in China heeft de visie om zo snel mogelijk tenminste 100.000 zendelingen uit te zenden. De Chinese christenen geloven vast dat hun ambitie haalbaar is. Van Nifterik: “Laten we bidden om wijsheid en veiligheid voor de mensen die betrokken zijn bij de verspreiding van micro-Bijbels en voor de christenen in Noord-Korea”.

Wilt u de actie van Stichting HVC ondersteunen? Klik hier voor meer informatie.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

We moeten als christenen de techniek gebruiken die er is om anderen te helpen, vooral door mensen van Bijbels te voorzien. Heer zegen dit werk, amen.