Drie waardevolle lessen uit Openbaring

God

24 april 2018 door Metta Wierenga

Drie waardevolle lessen uit Openbaring 6-14

Het boek Openbaring staat vol met engelen, angstaanjagende beesten en vreemde gebeurtenissen. Wat kunnen we voor lessen halen uit het middendeel van dit boek, waarin onder andere de zegels en de bazuinen worden beschreven?

Het Evangelisch College (EC) is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat.

1. Als christen ben je verzegeld – wat betekent dat eigenlijk?
Als het Lam de zegels verbreekt, gebeuren er verschrikkelijke dingen op aarde: oorlog, honger, ernstige ziekten, en allerlei ernstige natuurverschijnselen (Opb. 6). De dood waart rond. Mensen toen en wij nu herkennen dit inderdaad: wie ziet geen ellende om zich heen en hoort niet van ernstige gebeurtenissen dichtbij en ver weg? In Openbaring 6:15-17 probeert werkelijk iedereen zich te verbergen in grotten en in de bergen. Waarom en voor wie wil iedereen zich verstoppen? Dat blijkt uit de hun uitroep: ‘Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam!!’. In Openbaring herkennen de mensen deze verschijnselen terecht als Gods oordeel over het kwaad. En ze vragen zich af: ‘Wie kan de dag van Gods toorn doorstaan?’

Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in Openbaring 7: Gods kinderen kunnen deze dag van Gods woede doorstaan. God heeft Zijn kinderen verzegeld en daarom zal Zijn oordeel hen niet treffen.
Wat betekent het voor ons, dat Gods zegel op je voorhoofd is gezet? Het laat zien,
- dat je Gods eigendom bent (2 Tim. 2:19), denk ook aan de Geest als ‘stempel’ (Ef. 1:13),
- dat je door Hem wordt beschermd, ook tegen het oordeel dat Hij over het kwaad op aarde laat komen (zie Ezech. 9:4-6 en Ex. 12:21-29),
- dat je tot het einde toe door Hem wordt beschermd, want mensen met dit zegel op hun voorhoofd zullen op de vernieuwde aarde wonen, zie Opbaring 22:4.
De plaats van het zegel (op het voorhoofd) doet denken aan Deuteronomium 6:4-9, waar Gods volk de geboden als teken op hoofd en hand moeten dragen.

God heeft Zijn kinderen verzegeld en daarom zal Zijn oordeel hen niet treffen.

2. De navolging van Jezus, het lam – hoe doe je dat eigenlijk?
Jezus, de leeuw van Juda, heeft overwonnen door te worden als een lam, dat zich opoffert. Hij heeft voor God mensen gekocht met zijn bloed en is daarmee de enige die de zegels mag verbreken. Hiermee wordt gesymboliseerd dat Hij als enige Gods plan van redding en oordeel in werking kan en mag zetten. Alle gebeurtenissen bij het verbreken van de zegels en het klinken van de bazuinen laten zien, hoe God het kwaad oordeelt. De gevolgen van dit oordeel gaan niet ongemerkt aan de verzegelden voorbij, maar Hij beschermt en bevrijdt hen dwars door alles heen.

Openbaring laat zien hoe je als christen temidden van al deze gebeurtenissen Christus navolgt: je deelt in de komst van Gods koninkrijk door van Hem te getuigen, ook als dat jou alles kost (Opb. 11:13). Net als Christus is een christen een getuige. Net als Christus offert een christen zich op als dat van hem of haar gevraagd wordt, om zo te delen in Christus’ overwinning.

3. De tegenstanders - wie zijn dat eigenlijk?
Openbaring laat zien dat wij als gelovigen midden in een strijd zitten, waar een geestelijke werkelijkheid achter schuil gaat. Zo werkt Openbaring de woorden van Paulus uit als hij schrijft: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’ (Ef. 6:12). Openbaring maakt ons als gelovigen duidelijk met wie wij te maken hebben, wie Gods tegenstanders zijn. In Opbaring12-14 worden de hoofdpersonen in de strijd beschreven:
- Enerzijds hebben we Gods kant: de vrouw, het Lam en de zijnen, dus Christus en zijn volk.
- Aan de andere kant de tegenstanders: de duivel en zijn twee handlangers. De duivel weet dat hij al verslagen is, maar hij richt al zijn woede op de kerk in de tijd die hem nog rest.

Openbaring roept op, om in die strijd radicaal toegewijd aan het Lam te blijven en te luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt. Alleen God en het Lam zijn onze aanbidding waard. Als christen getuig je in woord en daad van het Lam. Ook als de strijd je alles kost, Gods beschermt je. En het vooruitzicht staat vast en is fantastisch: altijd bij God zijn en heersen met Hem in de nieuwe schepping!

Metta Wierenga is docent Nieuwe Testament bij het Evangelisch College. De ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College is een interkerkelijke Bijbelcursus die wordt aangeboden op 55 locaties in Nederland en online. Elke lesmaand behandelt de cursus één Bijbelboek uit het Oude Testament en één Bijbelboek uit het Nieuwe Testament. Deze maand gaat de les Nieuwe Testament over het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 6 t/m 14. Klik hier voor meer informatie.

Reacties

A
Openbaring 6:15-17….. zijn dezelfde woorden die Jezus sprak in Lucas 23:27-30 tegen de Joden. Het was voor hun bedoeld want Hij sprak tegen de dochters van Jeruzalem die in die tijd leefden. Want over hun zou het oordeel komen dat 70 NC werd uitgevoerd en waar Jezus voor waarschuwde. Openbaring 7 gaat niet over verzegelden van vandaag, het gaat over de 144.000 verzegelden uit Israël; dit zijn dezelfde eerstelingen uit Openb 14:1-5 die reeds vrijgekocht zijn (van de wet), want anders zijn wij vandaag ook nog niet vrijgekocht...
REAGEER
A
En ook komt er geen nieuwe aarde - de nieuwe hemel en nieuwe aarde is een Hebreeuws metafoor voor het nieuwe verbond en dat is 70 NC definitief gevestigd. Het lam heeft al gewonnen en het oordeel, dat voor de Joden bedoeld was (Matt 23:35), heeft 70 NC al plaats gevonden. Ook is het koninkrijk Gods al gekomen. Jezus had 2000 jaar geleden gezegd dat het KK nabij was, en nabij is nabij, daar kan geen misverstand over bestaan.
REAGEER
A
Met de duivel of satan wordt het verdorven Joodse religieuze systeem onder het oude verbond mee bedoeld en die is al verslagen, zoals aangekondigd door Jezus – nu zal de overste dezer wereld (de dood) buitengeworpen worden - vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Er komt geen nieuwe schepping, we zijn al bij God, Hij woont in ons en we heersen nu al met Hem. Jezus had dat al beloofd toen Hij zei - te dien dage zult gij weten dat Ik in mijn Vader ben, en gij in Mij en Ik in u (Joh 14:20), bevestigd in Openb 21:3….
REAGEER
Toon meer reacties (3)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher