Piet Vergunst

Nieuws

17 april 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Piet Vergunst over het 100-jarig bestaan van de SGP

"Op 24 april 1918 werd in Middelburg de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) opgericht. Het is een zegen voor ons land dat de oproep om God in het publieke leven te erkennen honderd jaar geklonken heeft," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

De SGP werd door buitenstaanders in de eerste decennia gezien als achterlijk, zwaarmoedig, mystiek, piëtistisch, lijdelijk – woorden die niemand meer in gedachten krijgt als we denken aan de huidige politieke leider, Kees van der Staaij. Een constante is wel dat de partij ook buiten het parlement acties op touw zette. Waar oprichter ds. Kersten zich voor hij kamerlid werd, al inzette tegen de dwang tot inenting, bestrijdt Van der Staaij de op de publieke omroep te horen reclame voor overspel (de website ‘Second love’). Hij plaatste een paginagrote advertentie in de Volkskrant, waarin hij oproept tot liefde en trouw; en op veel billboards was deze SGP-boodschap te lezen: ‘Overspel. Het familiespel met alleen maar verliezers’.

Als er ergens een breuk met het verleden te constateren is, dan geldt dit de stijl van politieke acties. Om enige uitersten te noemen: tussen 1922 en 1940 liet de voorzitter van de Kamer dertien keer passages uit toespraken van Kersten uit de Handelingen schrappen vanwege de felle bewoordingen, terwijl bij de algemene beschouwingen van 2015 jonge SGP’ers in het kamergebouw ‘Amazing grace’ zongen, een lied dat Van der Staaij dezelfde avond voor zijn speech gebruiken zou.

Ds. H. G. Abma
Het was de hervormde ds. H.G. Abma – vanaf 1961 partijvoorzitter en twee jaar later kamerlid – die zorgde voor een brede stroom van leden en kiezers uit de kring van de Gereformeerde Bond. Net als de huidige generatie SGP’ers was Abma creatief op zoek – zij het alleen met woorden – om zijn medemens te bereiken, om hem ervan te doordringen dat het Woord van God heilzame betekenis voor alle mensen heeft. Ik zou zijn redes in de Kamer over de eventuele vrijlating van enkele oorlogsmisdadigers, de ‘drie van Breda’, en over de abortuswetgeving tot de hoogtepunten uit de SGP-geschiedenis van die jaren willen rekenen. Moeten we vergeven en vergeten wat in de oorlog plaatshad? ‘Dan heb ik zo de gedachte dat wij de riemen van barmhartigheid en vergevingsgezindheid snijden uit het levende vlees van anderen,’ aldus ds. Abma, die na afloop ook bedankt werd door liberalen en socialisten.

Het is een zegen voor ons land dat de oproep om God in het publieke leven te erkennen honderd jaar geklonken heeft.

Niettemin, ook in zijn tijd was er controverse tussen de lijn van Abma en de rechterflank van de partij, die hem voortdurend met Kersten en Zandt vergeleek. Verbitterd door een soms scherpe en op de persoon gespeelde bejegening eindigde ds. Abma zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid van de GGP (Gereformeerde Gezindte Putten).

Ik ben er dankbaar voor als jonge mensen – levend en werkend in een seculiere context – de betekenis van christelijke politiek zien, als ze hun steun geven aan hen die (regerings)verantwoordelijkheid dragen wanneer ze daartoe geroepen worden, als ze hun dankbaarheid tonen voor Van der Staaij en Segers, voor Diederik van Dijk en Carola Schouten, die dwars tegen de heersende opinie in de weg van Gods Woord willen gaan. Daarmee blijft er tussen SGP en CU een verschil van visie in de betekenis van de belijdenis van de Reformatie (artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) voor het openbare en daarmee voor het politieke leven.

Terwijl de SGP het manifest ‘Islam in Nederland’ schreef, waarin ze het als overheidstaak ziet om de islam terug te dringen, verwoordt de ChristenUnie dat de kern van de islam haaks staat op het hart van het Evangelie, maar ziet ze het bevorderen van geloof en bestrijden van ongeloof niet als een taak van de overheid. Dat neemt niet weg dat de partijen vooral schouder aan schouder staan inzake de steun aan Israël, de beschermwaardigheid van het leven, de vrijheid van onderwijs enz.

Toekomst
Met steun van de SGP-Jongeren heeft de huidige partijleider, Kees van der Staaij, zowel de sociale media alsook (met mate) de televisie gebruikt om zijn boodschap met behoud van de identiteit voor het voetlicht te brengen. Dat is knap. Het heeft gemaakt dat de partij bestendig voor de toekomst lijkt. Dát telt. En of het waar is – zoals de Volkskrant op 2 februari jl. schreef – dat ‘het partijbestuur probeert behoudende krachten gerust te stellen, terwijl kringen rond Van der Staaij rekkelijker zouden zijn’, het doet er niet toe. Ook binnen een christelijke politieke partij heeft ieder zijn taak…

Lees hier het volledige commentaar van Piet Vergunst. Klik hier voor en abonnement op De Waarheidsvriend.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher