God

06 april 2018 door Matthijn Doekes

Zo spreekt de Heer! Is dat zo?

Onlangs las ik een artikel in een bekend christelijk blad waarin een 'profetie' werd verkondigd.
Het begon met 'ik zag in de Geest' en daarna een aantal bewoordingen en de conclusie: God komt spoedig. Het artikel was gedeeld door iemand met onderscheidingsvermogen, die deze 'profetie' scherp veroordeelde. Het was immers geen profetie geweest, maar aandachttrekkerij, zo begreep ik.

Het lastige met profetie is dat het niet te controleren is. Althans, als het uitkomt pas. Of juist niet.
Dat is hoe je valse profeten herkent; immers, indien zij daadwerkelijke een Woord des Heren verkondigen, moet deze correct zijn, want God vergist Zich niet en liegt niet.
Maar laat me vandaag de mildere kant kiezen om bewoordingen te geven en het geheel van valse profeten even aan een ander laten.

Mijn fantasie en verlangen was op de hol geslagen in mijn eenvoudige manier van geloofsbeleving.

Ik moest denken aan de eerste jaren dat ik de Heer kende. Ik was vol enthousiasme en vuur. Toen ik net tot geloof was gekomen, droomde ik er dag en nacht van om gedoopt te worden, zo graag wilde ik dat. Ik had een verlangen om voor God te leven, een verlangen om Hem te behagen, om Zijn doel voor mijn leven te leren kennen. Dit vuur zorgde ervoor dat ik Hem beter wilde leren kennen; het hield mij dicht bij de Bijbel, in gebed en verlangend naar elke samenkomst met de gemeente.

Op een dag deelde ik een droom met iemand, het was een zeer helder beeld. Ik vertelde dat ik droomde dat ik zo met God leefde, dat mijn binnenkomst ergens al voldoende was voor mensen om te vallen in de Geest en door de zalving Gods. De ander werd heel enthousiast, immers, dat had zij ook al eens gedroomd.

Niets aan dit verlangen of deze droom was onecht of niet puur. Wat ik echter toen niet wist en nu wel, is dat het mijzelf in het centrum plaatste en niet God. Ik liep immers ergens binnen en ik had een bepaalde uitwerking op mensen en ohh wat was dat een bewijs van hoe 'geestelijk' ik wel niet was.
Hiervan had ik geen weet, toen ik dit beeld deelde. Ik wilde God dienen op bijzondere wijze en wonderen en tekenen zouden daar het bewijs van zijn, of in ieder geval zouden er een heleboel geestelijke manifestaties zijn als ik maar dicht bij God leefde en in geloof handelde.

Nu is mijn conclusie heel nuchter, nu ik een ervaren gelovige ben en oorzaak en gevolg kan begrijpen, zonder te vervallen in overgeestelijkheid: Ik had gelezen over de schaduw van Petrus die genoeg was om mensen te genezen. En mijn fantasie en verlangen was op de hol geslagen in mijn eenvoudige manier van geloofsbeleving. Op zich hoort dat een beetje bij kind zijn. En de Bijbel zegt ook dat we moeten geloven als een kind. Maar moeten we dan ook interpreteren als een kind? Of blijven nadenken als een kind? Moeten we niet van melk naar vlees gaan?

In bepaalde charismatische kringen is er erg veel aandacht voor profetie. En dat wisselt van het toestaan van profetie in de diensten tot aan het onderwijs dat 'iedereen kan profeteren', waarbij men wordt geleerd om toch vooral dingen uit te spreken: wensen, dromen, hoop. Er is geen nuancering meer en er wordt niet getoetst aan het Woord. Is dan iedereen die dat uitoefent een valse profeet met verkeerde intenties? Zeker niet.

Bij sommige mensen die profeteren staat namelijk hun ego op de eerste plaats: zij krijgen een stem, zij voelen zich belangrijk, mensen nemen aan dat wat zij zeggen van God komt.

Het zijn vaak goede verlangens in de kern, om iets voor God te willen doen. Om door Hem gebruikt te worden. Om een doel te hebben in dit leven voor Hem. Om belangrijk te willen zijn. En als je namens de Heer claimt te spreken, wie gaat dat dan met je betwisten? 'Zo spreekt de Heer', of 'God zei tegen me dat ik dit moest zeggen', 'Hij legde me dit op mijn hart'....Vaak zijn het goedbedoelde woorden, vanuit een eigen verlangen voor iemand anders: je wenst iemand iets goeds toe, je denkt over iemand na en wil graag voor die persoon bidden. Profetie is het echter niet. Het is wishful thinking.

Er is niks mis met wishful thinking. Zolang men althans het onderscheid maakt met profeteren. Het punt is, dat 'profeteren' vaak een stukje ego raakt van de spreker, indien je de profetie betwist of zelfs maar enigszins nuchter bekijkt. Bij sommige mensen die profeteren staat namelijk hun ego op de eerste plaats: zij krijgen een stem, zij voelen zich belangrijk, mensen nemen aan dat wat zij zeggen van God komt. Dat is echt een te naïeve houding voor een gelovige.

De claim op profetie moet met voorzichtigheid en wijsheid benaderd worden. Persoonlijk zou ik de woorden 'zo spreekt de Heer' nooit kunnen zeggen, daarvoor vrees ik de Heer te veel, wetende dat ik er verantwoording voor af zal moeten leggen indien ik niet de gehele waarheid spreek.
Maar ware profetie bestaat natuurlijk wel degelijk. Dit ontkennen of er geen ruimte voor laten bestaan, is het andere uiterste.

Laten we pasgelovigen vooral niet ontmoedigen om te geloven en te onderzoeken, het vuur van het evangelie dient gekoesterd, maar wel goed begeleid te worden. Laten we hen onderwijzen in de juiste wegen en hen helpen om de basis van hun geloof stabiel te laten zijn, opdat ze voorbereid worden op alle levenslessen die ze meekrijgen in dit leven.

Of wij waardevol zijn voor God of niet, staat niet ter discussie en is zeker niet afhankelijk van onze 'positie' in de kerk of in waardering van anderen. We moeten niet vergeten dat de drie discipelen onderling ook bekvechten om wie van hen de grootste zou zijn en Jezus' antwoord op hun vraag: wie de grootste wil zijn, moet dienen. En zo gaf Hij Zelf, de Koning der Koningen, ook het voorbeeld.

Ieders beloning komt, daarvan kunnen we zeker zijn. Voel je niet onbelangrijk, omdat je misschien geen voorname plek in je kerk hebt, of geen evangelist in een ver land bent. Gods lokale gemeente wordt gebouwd op vele pilaren: mensen die trouw Hem dienen in Woord en daad.

Matthijn Doekes is een voormalig gospelrapper en is voor vragen of opmerkingen per e-mail bereikbaar. Bezoek hier zijn weblog.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher