Christian Stier

God

29 maart 2018 door Jeffrey Schipper

"Strijd rondom Evangelie voor Israël is ten diepste een geestelijke strijd"

“Er wordt veel gediscussieerd of we als christenen nog wel het recht hebben om het Evangelie te delen met het Joodse volk vanwege het antisemitisme in de kerkgeschiedenis. Toch is het belangrijk om ook eens naar de strijd achter deze strijd te kijken: ten diepst gaat het namelijk om een geestelijke strijd tussen de Heere en satan,” zegt Christian Stier van stichting Israël en de Bijbel.

We willen Joodse mensen hun eigen boek, de Bijbel, teruggeven. God gebruikte hen om de Bijbel te schrijven en zorgvuldig over te leveren. Tegenwoordig hebben veel Joodse mensen zelf geen Bijbel in huis. Uit liefde en dankbaarheid willen we hen het Woord teruggeven.

Jij zegt dat de strijd rondom ‘Evangelie voor Israël’ ten diepste een geestelijke strijd is. Kun je dit wat meer uitleggen?
"De strijd rondom het Evangelie voor Israël heeft niet alleen te maken met de waarheid van het Evangelie zelf, maar ook alles met de wederkomst van Christus. Wanneer je de profetieën met betrekking tot Zijn wederkomst bestudeert, dan speelt de bekering van Israël daarin een cruciale rol. Denk alleen al aan de bekende woorden van de Heere Jezus vlak voor Zijn lijden en sterven: 'U zult mij niet meer zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere'. Israël zal dus Zijn Naam moeten aanroepen voordat Christus wederkomt (zie ook: Hand. 3:19-21; 15; Zach. 13:9: Deut. 30:1-5).

Satan wil absoluut niet dat Israël de Naam van de Heere Jezus leert kennen en al helemaal niet gaat aanroepen. Zodra Israël tot deze belijdenis komt, zal niet veel later Christus wederkomen om Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid op aarde te vestigen en satans macht definitief verbreken. Het is dus belangrijk dat het Joodse volk hoort over zijn Joodse Messias, zodat zij Hem ook kunnen aanroepen. Dat geldt nu nog voor het individu maar in de (nabije) toekomst ook voor Israël als volk."

Zal God niet Zelf de ogen van Israël openen?
Bekering is natuurlijk een werk van Gods Geest. Wij kunnen geen mensen bekeren maar wel het Evangelie met hen delen. God gebruikt Zijn Gemeente die bestaat uit Jood en heiden, als Zijn instrument om de goede boodschap de wereld in te brengen.

"Hoe mooi het ook kan klinken dat we als gelovigen moeten zwijgen, het zal een Jood niet verder helpen in het ontdekken Wie zijn Messias is."

Paulus schrijft in Romeinen 10: 'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!' (vs. 14, 15). God gebruikt mensen. Dat dat deed Hij ten tijde van de apostelen en dat doet hij nog steeds. Dit blijkt ook wel uit de vele getuigenissen van Messiaanse Joden: het merendeel komt tot geloof door het getuigenis van gelovigen uit de heidenen."

Hoe ga je tijdens de Bijbelverspreiding in gesprekken om met de beladen kerkgeschiedenis?
"Het is belangrijk om met twee dingen rekening te houden:

  • Wij ontmoeten regelmatig Joodse mensen die denken dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is, dat Jezus alles te maken heeft met de Paus en de Mariacultus, maar niets met het Joodse volk. Sommigen geloven zelfs dat de Heere Jezus degene is die achter de verschrikkingen van de Holocaust staat. Deze leugens bestrijd je niet door als kerk te zwijgen, maar door met de waarheid te komen en in liefde het gesprek aan te gaan. Hoe mooi het ook kan klinken dat we als gelovigen moeten zwijgen, het zal een Jood niet verder helpen in het ontdekken Wie zijn Messias is. Het laat de leugens over de Heere Jezus en het Nieuwe Testament slechts voortwoekeren.
  • Daarnaast is het goed om je bewust te zijn dat niet iedere Jood een negatief beeld van de Heere Jezus heeft als gevolg antisemitische incidenten en patronen in de kerkgeschiedenis. Er staat een nieuwe generatie op die niet meteen negatief tegenover Jezus en christenen staat. In feite staan ze open voor alles. Zo kom ik in mijn werk regelmatig ‘Jewbu’ (boeddhistische Joden) tegen. De Oosterse religies hebben een enorm grote aantrekkingskracht op de nieuwe Israëlische generatie. Heel veel van mijn leeftijdsgenoten zijn echt opzoek naar antwoorden. Onlangs deden we een video interview met de Messiaanse gelovige Abigail. Ze zei: 'Als wij het Evangelie achterhouden, zullen ze iets anders aangrijpen'.

Antisemitisme en anti-Israëlisme (haat tegen de staat Israël) liggen natuurlijk dicht bij elkaar," gaat Christian verder. "We zien dat de spanningen in het Midden-Oosten ook invloed hebben op de Joden in de diaspora. Overal waar wij de Joodse gemeenschappen in de wereld bezoeken, zien we dat steeds meer Joden zich opnieuw verschuilen achter hoge muren met aan alle kanten bewakingscamera’s.

Tijdens onze gespreken met hen merken we dat velen de toekomst somber inzien. Daarom is het zo belangrijk om hen te bemoedigen en het Woord van God te geven. De profetieën getuigen ervan dat God overal boven staat, dat Hij alles in Zijn hand heeft en er ook een ‘totdat’ is! '…totdat u zegt: gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!' (Matt. 23:39)."

Lees hier meer over het werk van stichting Israël en de Bijbel.

Reacties

Onze opdracht is toch mede om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
REAGEER
Christian zegt: "Israël zal dus Zijn Naam moeten aanroepen voordat Christus wederkomt".

Ik vrees dat we dan op de 'wederkomst' zullen wachten tot we een ons wegen, want een collectieve bekering van Israël zal nooit plaatsvinden.

Maar als die bekering dan toch nog onverhoopt plaatsvindt, zal ik de eerste zijn die z'n ongelijk toegeeft.

Ondertussen richt ik me op belangrijker zaken, namelijk de realisatie van het Koninkrijk van God.
Dag Jurriën,

Je hebt helemaal gelijk, nooit bekeert een volk zich collectief. Altijd wordt een 'overschot' of een 'rest' behouden. De Bijbel zegt dit op diverse plaatsen. Het NT is heel duidelijk: niet het aardse volk Israël is Gods uitverkoren volk, maar de gemeente van Jezus Christus is zijn geestelijke volk. Het staat er toch zo onweerlegbaar duidelijk en op vele plaatsen! Je vraagt je toch af waarom mensen dit niet lezen en begrijpen.

Sluier over hun denken?

Jan
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher