Worship

God

22 maart 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom de CHE een minor voor aanbiddingsleiders organiseert

Een aanbiddingsleider is meer dan iemand die liedjes aan elkaar praat. Om christenen in deze rol te laten groeien start de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) met een nieuwe Kies-op-maat-minor: Worshipleader. Dit doet de school in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). CHE-docent Dirk van Schepen beantwoordt een aantal vragen.

De CHE is een bruisende christelijke hogeschool en kenniscentrum. In alle studies staan mens en maatschappij centraal. De CHE vindt het belangrijk dat je je geloof bij je werk betrekt!

Waarom kiezen jullie ervoor om te investeren in aanbiddingsleiders?
“Als hbo-opleiding Theologie zoeken we altijd naar manieren om bij te dragen aan de professionalisering van het werkveld, in ons geval dat van kerken,” vertelt de docent. “Vandaag de dag zijn er veel kerken die waarde hechten aan een apart aanbiddingsgedeelte in een kerkdienst. Omdat de vraag toeneemt, wordt er ook meer kwaliteit van aanbiddingsleiders gevraagd, zowel inhoudelijk als muzikaal. Om te investeren in het muzikale aspect is er gekozen voor samenwerking met de HKU.”

Krijgen muziekteams in de kerk hierdoor niet een X-Factor achtige uitstraling door de focus op kwaliteit?
“Ik ben ervan overtuigd dat deze minor dit juist helpt te voorkomen. Ons doel is om muzikale talenten van mensen te ontwikkelen. Als het muzikale bewustzijn omhoog gaat heeft dat positieve gevolgen voor de hele kerkdienst. Juist als er geen idee achter zou zitten, creëer je onwenselijke situaties.”

Wat komt er tijdens de minor aan de orde?
“De inhoud zou je kunnen samenvatten in drie hoofdlijnen. Allereerst worden de instrumentale en zangkwaliteiten van deelnemers verhoogd. Op dit gebied speelt de HKU uiteraard een belangrijke rol. De tweede hoofdlijn heeft betrekking op inhoudelijke de rol van de aanbiddingsleider in de kerkdienst. Ten derde gaan we ook in op het organisatorische aspect. Er is een teamspel tussen de voorganger en de persoon die de aanbidding leidt. Dat vraagt om afstemming. Een heel team is verantwoordelijk voor de muzikale omlijsting en daar komt meer bij kijken dan alleen een zuivere stem.”

"Het komt regelmatig voor dat de preek en de liederen niet op elkaar af zijn gestemd, of dat de aanbiddingsleider tijdens de dienst een ‘ik-gebed’ uitspreekt."

Als je kijkt naar de kerkdiensten die je bezoekt. Op welk gebied kan het aanbiddingsblok van de dienst worden verbeterd?
“Het komt regelmatig voor dat de preek en de liederen niet op elkaar af zijn gestemd, of dat de aanbiddingsleider tijdens de dienst een ‘ik-gebed’ uitspreekt. Daarmee bedoel ik dat het gebed vooral persoonlijk wordt ingekleurd. In je rol als aanbiddingsleider spreek je namens de gemeente een gebed uit. Het is goed om daar bewust van te zijn.”

Klopt mijn indruk dat muziek een steeds prominentere plaats in de kerk inneemt?
“Ik vraag mij af of dat zo is. Het muzikale aspect is volgens mij van alle tijden. 'Zingen is twee keer bidden', zei kerkvader Augustinus eeuwen geleden. Die uitspraak gaat dus al heel lang mee. Het nieuwe zit vooral in de rol van de aanbiddingsleider, naast die van de voorganger. Ook is het zo dat beleving van de kerkdienst steeds belangrijker wordt. Vroeger zei men vaker: ‘de preek was inhoudelijk juist.’ Nu hoor je een gemiddelde kerkganger eerder zeggen dat ‘de predikant het heel persoonlijk heeft gemaakt’.”

In hoeverre doet een amateuristische aanbiddingsdienst afbreuk aan de missie van de kerk?
“Dat vind ik te stellig,” antwoordt Dirk. “God Zelf volbrengt die missie. Gelukkig is Zijn zegen niet afhankelijk van de kwaliteit van de muziek. God is in staat om met kromme stokken een rechte slag te slaan. Dat neemt niet weg dat Hij ons talenten heeft gegeven en die mogen we ontwikkelen.”

De minor Worshipleader is voor studenten van alle hogescholen en opleidingsrichtingen die hun studie willen verbreden met een muzikaal half jaar. In april 2018 wordt een auditieronde gehouden om te kijken of het muzikale startniveau van inschrijvers voldoende is.

Lees hier meer over de minor of om je aan te melden.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher