God

22 maart 2018 door Arie-Jan Mulder

Het christendom is geen stelsel van normen en waarden

'Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (...) Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.'

Als eerste van een reeks concrete toepassingen gaat Jezus nu spreken over de wet. Of, preciezer gezegd: over de wet en de profeten. Hij spreekt hier over al het onderricht van God in het Oude Testament in de meest brede zin.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Jezus is gekomen om de onderwijzing van God te vervullen. Vervullen is voor ons buiten deze bijbelse context een wat ongewoon woord. Wij gebruiken dat woord om aan te geven dat een taak wordt uitgevoerd. Het is daarom misschien wat duidelijker om te zeggen dat Jezus de wet en de profeten gaat uitvoeren, gaat realiseren. Hij maakt er werk van, Hij gaat het doen. Dat is intussen geen verrassing meer voor ons. We weten immers dat Hij de enige is die het onderricht van God zonder tekortkomingen in de praktijk heeft gebracht. We drukken dat uit door te zeggen dat Hij zonder zonde was.

Iedere keer als wij een beslissing nemen om in liefde te handelen, en dus niet te zondigen, vervult Jezus de thora in ons, zou je kunnen zeggen.

En daarnaast hebben we gezien dat Hij het is die Gods onderwijs in ons uitwerkt tot liefdevol gedrag jegens God en mens. Hij brengt op die manier de wet en de profeten ook tot uitvoering in het leven van Zijn volgelingen. Iedere keer als wij een beslissing nemen om in liefde te handelen, en dus niet te zondigen, vervult Jezus de thora in ons, zou je kunnen zeggen.

Gods wil is een zaak van het hart. De wet is een uiterlijke vorm en een hulpmiddel. Dus als ons hart buigt en gericht is op God, zullen onze voeten op de weg van Zijn geboden wandelen. De Farizeeën deden dat anders. Zij hadden - naar het schijnt - de wet uitgesplitst in 248 geboden en 365 verboden. Maar dat is niet onze weg. Het houden van de wet brengt ons niet in verbinding met God. Het is andersom: vanuit onze verbinding met God, onze liefde voor God, willen we ons handelen afstemmen op hem, en op onze naaste. De wetsbetrachting van de schriftgeleerden en de Farizeeën bleef in vergelijking daarmee aan de buitenkant. Je kan het ook zo zeggen: het is niet de wet van buiten, maar de wil van binnen die ons op Gods weg brengt.

En zoals we gelezen hebben: het is zijn Geest die dat in ons mogelijk maakt. Niet ineens, maar als een groeiproces, zoals dat bij vruchten gaat. Dat is ook de enige manier waarop onze gerechtigheid overvloediger kan zijn dan die van de schriftgeleerden, zoals Jezus van ons vraagt. En gerechtigheid is iets dat gebeurt binnen onze relatie met de ander, en heeft te maken met hoe wij met de ander omgaan. Gerechtigheid is dat je de ander kan laten leven. Dat begint met ons hart en met onze wil, en vertaalt zich in daden.

Het is niet de wet van buiten, maar de wil van binnen die ons op Gods weg brengt.

Dat is iets heel anders dan het braaf volgen van de regels. Sterker nog: God willen dienen en hem en de ander liefhebben kan zelfs wel eens betekenen dat je de regels moet overtreden. Bijvoorbeeld een zieke op de sabbat genezen, zoals Jezus deed. Of iemand die wordt vervolgd in bescherming nemen tegen een wrede overheid, om maar iets te noemen.

Het is wel heel menselijk om naar duidelijkheid te verlangen, naar concrete regels over wat mag en wat niet mag, maar dat is niet Gods weg. Het christendom is geen stelsel van normen en waarden. Het christendom is een kwestie van een God die zichzelf vernederde en belachelijk liet maken, en van vrijgemaakte slaven die eigenlijk geen ander houvast hebben dan de liefde van die God die hun heeft bevrijd, en de liefde die zij daardoor voor die God gekregen hebben.

Het is voor de mens aantrekkelijk om een aantal vaste regels te volgen, want dat geeft veiligheid en duidelijkheid. Als je iedere keer weer opnieuw moet afwegen wat Gods liefde in een bepaalde situatie van je vraagt, dan is dat onvoorspelbaar en dus ook veel onzekerder voor jezelf. Maar toch is dat de weg die het onderricht van God ons wijst. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, dat is de vervulling van de wet en de profeten.

Arie-Jan Mulder is spreker en schrijver. Zijn boek over de Bergrede is als ebook verkrijgbaar. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher