Leon van den Berg

God

23 maart 2018 door Leon van den Berg

Vijf gevaren van het creationisme

De afgelopen tijd hebben we het weer eens moeten aanhoren: christenen kunnen niet geloven in schepping én evolutie. En voor degenen die dat wél geloven is de verlossing in Jezus Christus overbodig, zij zijn nog niet verloren op voorwaarde dat zij zich bekeren. Tot het creationisme uiteraard.

Ook Wietze de Boer schreef dat het christelijk geloof en de evolutietheorie niet verenigbaar zijn, “het is de weg van de dood”. Als ik het goed heb begrepen kan ik, volgens sommige creationisten althans, geen christen zijn. Waarom? Omdat ik als geoloog ervan overtuigd ben dat God de mens geschapen heeft middels evolutie. Welnu, dit creationisme acht ik om meerdere redenen gevaarlijk, ik som hier vijf gevaren op.

1. Het gevaar van het aantasten en vertrouwen en autoriteit
De meeste creationistische argumenten zijn dermate onnozel dat onze opgroeiende jeugd met internetverbindig middels één muisklik kan constateren dat ze niet kloppen. Neem nou de voorbeelden die Wietze de Boer ter berde bracht: al een paar honderd jaar weten geologen dat lagen zich soms snel vormen en iedereen die wel eens in natuurgebieden wandelt weet dat je maar heel af en toe botten vindt want zij lossen op in de regen. Geef mij als geoloog één goed creationistisch argument en ik word zelf ook creationist. Waar blijft met al deze onzin het vertrouwen in en respect voor ouders, voorgangers, ouderlingen en leraren?

Creationisten geven met grote regelmaat aan dat “zij wél op Gods woord vertrouwen” of iets in die strekking, waarmee zij impliciet aangeven dat christenen die geen creationistische visie hebben, niét op Gods Woord vertrouwen.

2. Het gevaar van het beschuldigen van christenbroeders
Christenen dienen uiterst terughoudend te zijn met kritiek op mede-christenen, de Bijbel spoort ons daartoe duidelijk aan “Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster?” (Rom. 14:10) “de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht” (Openb. 12:10). Toch zeggen creationisten met grote regelmaat dat “zij wél op Gods woord vertrouwen” of iets in die strekking, waarmee zij impliciet aangeven dat christenen die geen creationistische visie hebben, niét op Gods Woord vertrouwen. In werkelijkheid gaat het om een andere lezing van de Bijbel gaat, meer interpreterend in plaats van letterlijk-historisch.

3. Het gevaar van het veroorzaken van tweedracht
In sommige gevallen is het er zelfs toe gekomen dat een deel van een christengemeenschap een creationistische visie opdringt, zij zorgen voor tweedracht. Wie hun visie niet deelt maakt geen deel uit van de gemeente of kan zich daar niet thuis voelen. Paulus schreef “Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd” (Rom. 16:17-18), Jezus zei dat zij allen één mogen zijn (Joh. 17:21).

4. Het gevaar van het binnenhalen van een “paard van Troje”
De voornaamste “wetenschappelijk” creationistische organisaties zoals Answersingenesis.org en Creation.com hebben geloofsbelijdenissen waarin staat dat “vele sedimenten gevormd zijn tijdens de zondvloed”. Het idee dat vele sedimenten gevormd zouden zijn tijdens de zondvloed staat niet in de Bijbel maar spruit voort uit hun “wetenschappelijk” creationisme. Die organisaties hebben dus een geloofsbelijdenis gebaseerd op “wetenschap”, een geloofsbelijdenis die juist haaks staat op het christelijk geloof “want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid…” (1 Kor. 2:5). Indien dus een christengemeenschap deze organisaties gaat steunen, en sommige christengemeenschappen doen dat, haalt men, misschien zonder dat men het zelf in de gaten heeft, een geloof in huis dat indruist tegen dat wat de Bijbel ons leert. 

5. Het gevaar van het verspreiden van leugens
Volgens mij hebben degenen die creationistische claims uiten soms voldoende kennis van zaken om te beseffen dat wat zij claimen niet waar is. Bent u in staat om al hun argumenten op hun merites te beoordelen? Krijgt u niet het gevoel dat u zich op glad ijs begeeft? Ik denk daarom dat christenen zich beter niet met een dergelijke hachelijke zaak kunnen bezig houden. Ik zou zeggen, als uw persoonlijke overtuiging niet strookt met de evolutietheorie dan gelooft u die toch gewoon niet. Er zijn zoveel zaken die ik niet kan bevatten en die ik ook niet geloof. Maar ga niet vertellen dat creationisme de weg, de waarheid en het leven is. 

Leon van den Berg is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als ingenieurs-geoloog, heeft daar 3 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan en is thans voornamelijk werkzaam als fotograaf. Hij is getrouwd en heeft drie opgroeiende kinderen.

Reacties

De schrijver gaat nogal van dik hout... De goegemeente, die er vanuit gaat dat God niet via de evolutie schiep, wordt door hem weggezet als een stelletje scheurmakers, rebellen, aanklagers, tweedrachtzaaiers, ketters en leugenaars.

De these sinds mensenheugenis is, dat God het al schiep door zijn Woord. Het op recente aannames gebaseerde geloof van de schrijver staat daar haaks op en is zo bezien de antithese. Dus wie is hier de scheurmaker, rebel, aanklager, tweedrachtzaaier, ketter en leugenaar?
Als het gaat om het creationisme als wetenschap, kan ik nog met de schrijver meegaan, maar dan ook met de evolutie als wetenschap. Houd het dan inderdaad alleen maar bij wat we van de Bijbel weten. Over de rest kunnen we filosoferen, maar exact weten doen we het niet. Maar we weten dat God de schepper is, wij weten dat Hij de mens naar Zijn beeld heeft geschapen, dus evolutie valt af. Geen enkele reden om nog ruzie te maken dus.
W
In Jacobus staat dat waarachtig geloof goede werken oplevert. Welk vrucht is er ooit uit het Creationistisch activisme voortgekomen dan dat het mensen die hebben doorgeleerd weghoudt van het geloof? Of is het zo dat iemand niet tot bekering kan komen die bekend is met de evolutietheorie? Natuurlijk niet! Waarom zouden we hen dan dit juk opleggen om “goede Christenen” te worden?
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (10)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher