kerkverlating

God

16 maart 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom is Nederland steeds onchristelijker geworden?

'Wat is nu precies er de oorzaak van dat Nederland steeds onchristelijker wordt, dat bijna niemand meer gelooft? Wat zegt de Bijbel hierover?,' wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Dhr. M. M. van Winkelen, scriba van de gereformeerde gemeente in Den Haag, geeft antwoord.

Van Winkelen: "Het is indringend om te zeggen, maar veel mensen in ons land zijn langzamerhand of heel abrupt losgeraakt van de kerk en het christelijk geloof. Dat is de eerste reden die ik noem. Dit is een proces dat decennia geleden al is ingezet en dat nog steeds doorzet. Soms had dit helaas te maken met teleurstelling die mensen ondervonden in de kerk en het kerkelijk leven, maar ook gebeurde dit vaak omdat men steeds minder een boodschap had aan de Bijbel.

Een tweede aspect is dat de kerk niet is geweest wat zij behoort te zijn. Van de kerk behoort iets uit te gaan, zij moet naar het Woord van Jezus Christus een stad op een berg en een licht op een kandelaar zijn. Zij moet scherp en oprecht zijn in de strijd tegen alles wat botst tegen Gods heilige wet, zij moet mensen voor God en Christus zoeken te winnen, zij moet heilig leven op zo een wijze dat er iets van God in weerspiegelt. En daar schieten we als christenen ernstig in tekort, dat resulteert mede in de teruggang van de christenheid in ons land.

Een derde aspect is dat er ook een duidelijk oordeel van God in schuilt dat ons land zich steeds meer van het christelijk geloof vervreemdt. Als wij als land Gods Woord niet op waarde schatten; als mensen zich niet tot God bekeren terwijl God op allerlei manieren ons tot Zich nodigt; als mensen voorbij leven aan Jezus Christus, aan Hem die God heeft aangewezen als een volkomen Zaligmaker; dan kan er een moment komen dat God zich terugtrekt." De scriba verwijst naar een uitspraak van Paulus tegenover de Joden: 'Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen' (Handelingen 13:47).

"Als het zó met ons ligt, raakt God Zijn heil en zegeningen wel aan anderen kwijt," vervolgt Van Winkelen. "Dan verplaatst God Zijn gemeente naar landen waar Zijn Woord wel meer op waarde wordt geschat." Tenslote wijst hij op iets dat veel belangrijker is: "dat je zelf werkelijk christen in de diepste zin van het woord mag zijn, in de zin dat je van Christus bent."

Lees hier het volledige antwoord van dhr. M. M. van Winkelen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher