Henk Vermeulen

God

14 maart 2018 door Jeffrey Schipper

Gereformeerd christen-zijn anno 2018: "De verwarring is groot"

“Iedere Bijbellezer kan in onze tijd zijn eigen visie op de Schrift ontwikkelen. Dat heeft grote verwarring tot gevolg. In die verwarring is de Nederlandse Geloofsbelijdenis van Guido de Brès erg heilzaam,” zegt Henk Vermeulen. Hij schreef mee aan ‘Waarom ben jij gereformeerd? – De geloofsbelijdenis voor tieners’.

Driestar hogeschool leidt – al sinds 1944 – leraren op die met hart en ziel een bijdrage leveren aan het christelijk onderwijs.

In dit boekje staat de Nederlandse Geloofsbelijdenis centraal. Wat houdt deze geloofsbelijdenis in?
“Veel belijdenissen zijn ontstaan in een tijd waarin mensen de behoefte hadden om helder te verwoorden wat de Bijbel zegt. Zo’n tijd was het waarin Guido de Brès in 1561 de NGB schreef. Renaissance en humanisme brachten een andere gerichtheid in het leven dan in de periode van de Middeleeuwen, meer gericht op de mens en op het hier en nu. Het gezag van de kerk, dat zolang als vanzelfsprekend was erkend, verminderde. De Reformatie richtte de gelovige rechtstreeks op God, zonder tussenkomst van de kerk.

Binnen de Rooms-katholieke kerk was het nooit verboden geweest dat leken zelfstandig, zonder geestelijken, de Bijbel lazen. Maar het protestantisme stimuleerde bewust het vertalen van de Bijbel in de volkstaal (hoewel het idee van een Bijbel in de volkstaal niet exclusief protestants was in die tijd) en bevorderde het Bijbellezen door leken. Radicale protestanten probeerden actief het Godsrijk voor te bereiden en een plek te veroveren waar Christus zou kunnen terugkomen. Dat alles leverde een heftige theologische strijd op, die zich vermengde met de politieke strijd van vorsten die hun onderdanen wilden dwingen aan het oude geloof vast te houden.

In die context schrijft Guido de Bres zijn belijdenis. Geen polemisch geschrift, maar een belijdenis die de rijkdom van de Bijbel wil na spreken. Daarmee is de NGB een gereformeerde belijdenis met thema’s als Schriftgezag, Drie-eenheid, schepping en zondeval, verkiezing en het herstel van de gevallen zondige mens in en door Christus.

"Dagboeken kunnen mooi en zinnig zijn, maar het zicht op het totaal van de Schrift kan langzamerhand verdwijnen. De belijdenis wil juist die totale boodschap weergeven."

De NGB is vooral een verkondiging van en een lofzang op het verlossingswerk van Christus, ‘want er is niemand, noch in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus’ (art. 26). De belijdenis wil elke gelovige opbouwen in Christus en leren uitzien naar zijn komst, zoals de slotzin van de belijdenis zegt: ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God, in Jezus Christus onze Heere’.”

Waarom is dat wat mensen in de reformatietijd opdiepten uit de Bijbel ook voor gereformeerde christenen vandaag de dag relevant?
“Niet alleen de tijd van Guido de Bres was er een van verwarring, het geldt ook voor onze tijd,” maakt Henk duidelijk. “In vier eeuwen westerse geschiedenis zijn autonomie en individualisme leidend geworden. Daar nemen christenen het nodige van mee. Iedere Bijbellezer kan in onze tijd zijn eigen visie op de Schrift ontwikkelen.

Dat heeft grote verwarring tot gevolg. Ik doe een greep: gereformeerde christenen gaan de sabbat vieren en zich aan oudtestamentische Joodse wetten houden; er is strijd over kinderdoop en volwassendoop; ‘refobaptistische’ gemeenten ontstaan; de positie van kerk en ambt(sdragers) is onduidelijk; tussen de twee wegen die de Schrift leert, openen we een derde weg voor nette bekommerde kerkmensen en velen worstelen hun leven lang met de toe-eigening van het heil.

In al die verwarring is het heel erg heilzaam om te lezen wat Guido de Bres schreef, bijvoorbeeld over ‘de Heilige Geest (die) in onze harten ontsteekt een oprecht geloof’, 0f of over de kinderdoop waarin ‘onze Heere geeft wat door het sacrament beduid wordt’.

Zulke woorden zijn niet bedoeld als juridische afbakening van onze theologische positie of als een opsomming van Bijbelse waarheden zonder meer. Het gaat in de belijdenis altijd om het leren met het hoofd en met hart: kennen en vertrouwen horen bij elkaar.

De belijdenis is trouwens ook van belang nu de gewoonte om de Bijbel van Genesis tot Openbaring te lezen steeds meer verdwijnt. Daarvoor in de plaats leiden allerlei dagboeken ons door de Bijbel. Die dagboeken kunnen mooi en zinnig zijn, maar het zicht op het totaal van de Schrift kan langzamerhand verdwijnen. De belijdenis wil juist die totale boodschap weergeven.”

Verschillende stukjes uit die belijdenis worden in gewone taal weergegeven. Kun je ter illustratie aangeven op welke wijze jullie dat hebben vormgegeven?
“Wat de taal betreft, proberen we duidelijk en verstaanbaar te schrijven. Geen kerkelijke ‘incrowd taal’, maar woorden die tieners begrijpen en die verbinding leggen met hun eigen leven. Op die manier willen we ook graag de rijke inhoud van de belijdenis bij de tieners binnenbrengen. We hebben geen complete artikelen uit de NGB opgenomen, maar de gedeelten die van belang zijn voor de thema’s die aan de orde komen.

"Veel ouders en ambtsdragers beseffen niet dat jongeren vaak geen idee hebben van wat bedoeld wordt met kerkelijk jargon."

Als voorbeeld artikel 2:
‘Hoe wij God kennen. Er zijn twee manieren waardoor wij God kennen. Allereerst door de wereld, die God heeft geschapen, die Hij onderhoudt en regeert. Die wereld is voor onze ogen als een prachtig boek. Alle schepsels, groot en klein, zijn in het boek van de schepping als letters. Ze laten ons de onzichtbare dingen van God zien: Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Al deze dingen in de schepping zijn voldoende om de mensen te overtuigen dat er een God is. Daardoor zijn ze niet te verontschuldigen als ze niet in God geloven.

Ten tweede laat God Zich nog duidelijker kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, de Bijbel. Daarin laat God zo veel van Zichzelf kennen als nodig is om tot Gods eer te leven en voor het behoud van iedereen die door het geloof bij God hoort.’

Welke handreiking kun je meegeven aan ouders die de Nederlandse Geloofsbelijdenis op een begrijpelijke wijze willen bespreken met hun kinderen?
“Het begint natuurlijk met het overwinnen van de taalbarrière,” stelt de auteur. “Veel ouders en ambtsdragers beseffen niet dat jongeren vaak geen idee hebben van wat bedoeld wordt met kerkelijk jargon – ik zou trouwens ook heel benieuwd zijn naar de uitleg die veel volwassenen aan allerlei oude woorden geven. Dus het eerste is: neem een betrouwbare en duidelijke hertaling van de belijdenis.

Verder lijkt het me belangrijk om regelmaat te brengen in het lezen van de belijdenis. Daarbij kan ons boekje helpen, hoewel dat niet alle artikelen integraal weergeeft. Die artikelen zou je wel na de maaltijd of op zondag stuk voor stuk met elkaar kunnen lezen en bespreken. Daarbij is niet het vele goed, maar het goede veel. Schroom dus niet om maar een klein stukje met elkaar te lezen.

En er kan aanleiding zijn om een speciaal gedeelte uit de NGB met elkaar te lezen. Denk aan een doopdienst of aan de viering van het Heilig Avondmaal. Het kan ook een preek zijn over de schepping of een preek op de laatste zondag van het kerkelijk jaar over de wederkomst. Wat zegt de belijdenis daar nu over?

Hoe of wanneer ouders de belijdenis ook aan de orde stellen, het belangrijkste is om de verbinding tussen kennen en vertrouwen vast te houden. De belijdenis zegt ons de woorden voor opdat we die persoonlijk leren beamen. Het gaat om persoonlijke inleiding en inwijding in het geloof en de belijdenis geeft ouders daarvoor taal en woorden.”

Klik hier om ‘Waarom ben jij gereformeerd? – De geloofsbelijdenis voor tieners’ te bekijken of te bestellen. Voor opvoeders thuis, op school en in de kerk organiseert Driestar educatief in vier regio’s ontmoetingsavonden over de waarde van de gereformeerde belijdenis. Klik hier voor meer informatie.

Reacties

M
Er worden slecht twee manieren genoemd, waardoor wij God kennen.

Ik vraag me af of God het met deze aanmatigende en beperkende formulering eens is. Er is oa. ook nog zoiets als rechtstreekse openbaring, waarvan in de bijbel verschillende voorbeelden staan.

De formulering; "Ten tweede laat God Zich nog duidelijker kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, de Bijbel." Hier wordt de bijbel in de plaats gezet van het enige echte Goddelijk Woord; Jezus Christus. Alsof bijbelkennis voldoende is om naar Gods wil te leven...
REAGEER
J
De Bijbel is natuurlijk niet het woord van God, maar het woord van God kunnen we vinden in de Bijbel. Gods woord is zijn daarin uitgesproken gedachte: laat Ons mensen maken die op Ons lijken. En dan is ons enige voorbeeld inderdaad Jezus Christus. Ons doel is dan ook het bereiken van zijn geestelijke niveau. Onhaalbaar? Kijk voor de oplossing op www.openbaring.nu.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Passionkoor zingt gospellied in De Wereld Draait Door

Volgende week donderdag vindt de achtste editie van 'The Passion' plaats in Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze editie zal het 'Passionkoor uit de Bijlmer' te zien en te horen zijn, en vanavond zijn ze in de uitzending. Het koor staat onder leiding van Eric van Tijn en ze spelen het liedje 'Droom, Durf, Doe en Deel' waarvan de originele versie van Marco Borsato is.

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

Onze diensten worden alsmaar drukker

Op biddag werd in de kerk aan de gemeente gevraagd om 20 minuten stil te zijn. 20 minuten om in stilte te bidden en te mediteren. Ik ontdekte opnieuw dat dat best voor mij een opgave is. Natuurlijk ben ik weleens 20 minuten stil. Als ik wandel ben heel wat langer stil. Maar eigenlijk vul ik altijd die stilte op. Tijdens een wandeling is er altijd wel wat te zien en te horen. Vogels, de natuur, mensen die je passeren. Echt stil zijn, stil zijn voor God vraagt van mij wel oefening.Het is niet: helemaal nietsdoen.Ook niet mijn verstand op nul zetten.Maar...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....

SGP-lijsttrekker over ophef: "Weghalen filmpje was paniekreactie"

Het offline halen van het controversiële verkiezingsfilmpje van de SGP in Dantumadiel was een paniekreactie. Dit vertelde lijsttrekker Tom Bakker woensdagavond tijdens de verkiezingsavond in het Friese Damwoude, schrijft de Leeuwarder Courant.In de video geeft lijsttrekker Tom Bakker aan dat er veel ellende voortkomt uit een echtscheiding. "Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om dan nog maar te zwijgen van opvoedingsproblemen. Kinderen uit gebroken gezinnen, daar is bijna altijd wat mee aan d...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Carola Veldhuizen over de spectaculaire winst van de ChristenUnie in Renswoude

In Renswoude heeft de ChristenUnie een spectaculaire verkiezingsdag achter de rug. De christelijke partij stijgt daar van 1 naar 4 zetels en is daardoor in één klap de grootste partij. "Ik had dit niet verwacht, maar het is geweldig!," zegt Carola Veldhuizen, nummer vier op de lijst van de ChristenUnie, bij Groot Nieuws Radio. Door de spectaculaire winst van de ChristenUnie laten stemmers in Renswoude zien dat het tijd is voor verandering. Carola: "Ik denk dat we in de afgelopen vier jaar hebben laten zien dat we er echt...

Vijf gevaren van het creationisme

De afgelopen tijd hebben we het weer eens moeten aanhoren: christenen kunnen niet geloven in schepping én evolutie. En voor degenen die dat wél geloven is de verlossing in Jezus Christus overbodig, zij zijn nog niet verloren op voorwaarde dat zij zich bekeren. Tot het creationisme uiteraard. Ook Wietze de Boer schreef dat het christelijk geloof en de evolutietheorie niet verenigbaar zijn, “het is de weg van de dood”. Als ik het goed heb begrepen kan ik, volgens sommige creationisten althans, geen christen zijn. Wa...

Jaap-Harm bekeek de nieuwe film over Maria en werd erdoor geraakt

Rond Pasen verschijnt de nieuwe film Maria Magdalena in de bioscoop. In de Hollywood-film wordt vanuit het vrouwelijke perspectief van Maria van Magdala naar Jezus gekeken. Jaap-Harm de Jong bekeek de film en deelde zijn commentaar op de progressief-christelijke blog Lazarus.Jaap-Harm: "Persoonlijk vind ik dat Mary Magdalene een zeer geslaagde Jezus-film is geworden. Op hoofdlijnen trouw aan wat te lezen is in het Nieuwe Testament. Geregeld ook lenend uit de meer gnostische hoek, waar bijvoorbeeld het boek De Da Vinci Code...
CIP+

"Ik wil niet Gereformeerde Bond-dominee genoemd worden"

“Ik vind het vreselijk om aangekondigd te worden als Gereformeerde Bond-predikant. Ik belijd hetzelfde geloof als mijn buurman die verderop naar een andere kerk gaat,” vertelt ds. A. J. Mensink. CIP.nl sprak de predikant van de hervormde gemeente in Elburg over tobberig geloven, het heilig avondmaal en gereformeerd christen-zijn. “Ik was geen vroom jongetje die urenlang in de Bijbel las en in de kerk goed oplette. Tot mijn twaalfde kon ik mij nauwelijks iets herinneren van wat er tijdens kerkdiensten is gezegd. Het gekke w...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...

Haagse kerken nemen afstand van PVV-spot over islam

Naar aanleiding van de PVV-spot waarin de islam wordt gelijkgesteld met vormen van haat en geweld, heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) een brief gestuurd naar het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Daarin nemen de kerken afstand van de boodschap van de PVV. In de video wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo's en christenen. Bij de laatste tekst, "Islam is dodelijk", druipt bloed van de letters af. De video sluit af met het logo van de PVV. Premier Mar...
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher