Dr. A. J. van den Herik

God

12 maart 2018 door Dr. A. J. van den Herik

Hervormd-gereformeerde evangelisaties tonen gebrokenheid kerkelijk leven

"In de vorige eeuw werden op verschillende plekken hervormd-gereformeerde evangelisaties opgericht. De laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat deze evangelisaties hun deuren sluiten," schrijft dr. A. J. van den Herik in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Oorsprong
"De oorsprong van genoemde ‘evangelisaties’ ligt in de kerkelijke verdeeldheid van begin en halverwege de twintigste eeuw. De (toen nog) Hervormde Kerk was feitelijk een richtingenkerk geworden. Binnen het spectrum van links naar rechts (nare woorden in de kerk!) waren er modernen, ethischen (later opgegaan in de midden-orthodoxie) en confessionelen. In 1906 waren daar de gereformeerde-bonders bijgekomen. De Gereformeerde Bond onderscheidde zich van de Confessionele Vereniging doordat ze vaak wat strakker in de gereformeerde leer was en vooral door haar eigensoortige vroomheid, waarmee ze teruggreep op de Nadere Reformatie. Bekering en wedergeboorte, met de daarbij behorende vragen naar de heilstoe- eigening waren belangrijke onderwerpen.

In diverse gemeentes stonden of kwamen predikanten uit de kring van de GB. Op heel veel andere kansels was dat evenwel niet mogelijk. In zulke plaatsen waren echter ook vaak mensen die naar een dergelijke prediking verlangden. Ze verenigden zich en stichtten een ‘afdeling van de GB’ met het doel ook in eigen gemeente het ‘hervormd-gereformeerde geluid’ te mogen horen. Wanneer een plaatselijke kerk daar niet aan meewerkte (en dat bij herhaling duidelijk maakte), ging zo’n afdeling er vaak toe over om onder eigen verantwoordelijkheid diensten te beleggen. Zulke diensten hadden dan geen ambtelijk karakter en daarom noemde men zulke bijeenkomsten vaak Bijbellezingen. Zo kon een dominee (zonder de kerkelijke orde te breken) toch met een gerust hart komen. Het was natuurlijk wel noodzakelijk dat je daarvoor ook een geschikte ruimte had. Het onderkomen dat men daartoe huurde of aankocht, noemde men vaak een ‘evangelisatie’.

Deze naam kan bevreemden. Met eigenlijk evangelisatiewerk had het immers nauwelijks iets te maken. De doelgroep was niet de niet-gelovige buurman of buurvrouw; deze samenkomsten beoogden vooral de geestelijke opbouw van degenen die het organiseerden. De kern was dat men het Woord van ‘Wet en Evangelie’ verlangde te horen. Uiteraard was de ongelovige buurman ook welkom. Misschien werd die ook wel uitgenodigd, maar evangeliseren was niet het eerste doel.

Het zicht op de uiteindelijke eenheid en saamhorigheid van de kerk is binnen de Protestantse Kerk sterk aan slijtage onderhevig.

Vast en zeker
Als ik vanuit mijn ervaring en als theoloog de betekenis van een ‘evangelisatie’ (in deze aparte zin van het woord) probeer te duiden en tegelijk bredere lijnen trek, dan kom ik tot de volgende conclusies. Het ontstaan van evangelisaties in het begin van de twintigste eeuw laat een intens verlangen zien naar een prediking die de Schrift laat spreken en verlangt naar de toe-eigening ervan in eigen leven. Dit verlangen is volstrekt legitiem. Het gaat er in de ontmoeting met God persoonlijk aan toe. Tegelijk mag dit nooit in mindering komen op het feit dat Gods beloften vast en zeker zijn. Het heil ligt niet in onze beleving, maar in Christus’ toezegging. Dat dit een spannend evenwicht is, weet iedereen die de geschiedenis van de gereformeerde theologie een beetje kent. Het is echter goed om dit spanningsveld intact te houden. Zonder de vraag naar de persoonlijke toe- eigening vervlakt de geloofsbeleving, maar zonder de vaste grond van de belofte wordt bevinding drijfzand.

Het ontstaan en bestaan van evangelisaties is een uitdaging aan onze visie op kerk-zijn. Het toont de gebrokenheid van het kerkelijke leven. Het doet pijn als je geestelijk honger lijdt, en niet ontvangt wat je nodig hebt. Je kunt lijden aan de kerk. Het vroegere geslacht heeft dat ondervonden. Het heeft voor het horen van de bijbelse prediking ook offers gebracht.

Gespannen voet
Liefde voor de waarheid en liefde voor de kerk (als geheel) staan soms op gespannen voet met elkaar. Het kan bij het maken van een uiteindelijke keuze tussen beide daarom heel verschillend uitpakken. De scheuring van 2004 laat dat maar al te duidelijk zien. Meer dan eens zagen we trouwens dat de lijnen waarlangs deze breuk zich voltrok, eerder ontstane verschillen in de visie op geloofsbeleving en kerkbeleving aan het licht bracht. Diverse evangelisaties gingen als hersteld hervormde evangelisaties verder. Dit is een buitengewoon pijnlijke zaak. We hebben elkaar immers juist als het gaat om de visie op de kerk en op de prediking als hervormden van gereformeerde snit ontzettend hard nodig. In onze tijd staan we voor soortgelijke uitdagingen als vroegere generaties.

Het zicht op de uiteindelijke eenheid en saamhorigheid van de kerk is binnen de Protestantse Kerk sterk aan slijtage onderhevig. We kunnen nu eenmaal meer liefde opbrengen voor de ‘oude hervormde, vaderlandse kerk’ dan voor de Protestantse Kerk, ook al heeft ds. W.L. Tukker ons geleerd de kerk lief te hebben in de gestalte waarin ze zich voordoet. Er is ook nu diversiteit in kerk- en geloofsbeleving en we zijn maar al te zeer geneigd ons alleen bij gelijkgezinden aan te sluiten. Toch vraagt ook onze tijd om onvoorwaardelijke liefde voor de kerk en voor allen die tot haar behoren. Dit is een theologische en geestelijke noodzaak. Daarbij gaat liefde voor de kerk en voor de prediking (vanuit de Schrift en voor het hart) hand in hand."

Dr. A. J. van den Herik is predikant van de hervormde gemeente te Moerkapelle. Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Passionkoor zingt gospellied in De Wereld Draait Door

Volgende week donderdag vindt de achtste editie van 'The Passion' plaats in Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze editie zal het 'Passionkoor uit de Bijlmer' te zien en te horen zijn, en vanavond zijn ze in de uitzending. Het koor staat onder leiding van Eric van Tijn en ze spelen het liedje 'Droom, Durf, Doe en Deel' waarvan de originele versie van Marco Borsato is.
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...
Vakanties
Hier adverteren?

Onze diensten worden alsmaar drukker

Op biddag werd in de kerk aan de gemeente gevraagd om 20 minuten stil te zijn. 20 minuten om in stilte te bidden en te mediteren. Ik ontdekte opnieuw dat dat best voor mij een opgave is. Natuurlijk ben ik weleens 20 minuten stil. Als ik wandel ben heel wat langer stil. Maar eigenlijk vul ik altijd die stilte op. Tijdens een wandeling is er altijd wel wat te zien en te horen. Vogels, de natuur, mensen die je passeren. Echt stil zijn, stil zijn voor God vraagt van mij wel oefening.Het is niet: helemaal nietsdoen.Ook niet mijn verstand op nul zetten.Maar...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

SGP-lijsttrekker over ophef: "Weghalen filmpje was paniekreactie"

Het offline halen van het controversiële verkiezingsfilmpje van de SGP in Dantumadiel was een paniekreactie. Dit vertelde lijsttrekker Tom Bakker woensdagavond tijdens de verkiezingsavond in het Friese Damwoude, schrijft de Leeuwarder Courant.In de video geeft lijsttrekker Tom Bakker aan dat er veel ellende voortkomt uit een echtscheiding. "Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om dan nog maar te zwijgen van opvoedingsproblemen. Kinderen uit gebroken gezinnen, daar is bijna altijd wat mee aan d...

Carola Veldhuizen over de spectaculaire winst van de ChristenUnie in Renswoude

In Renswoude heeft de ChristenUnie een spectaculaire verkiezingsdag achter de rug. De christelijke partij stijgt daar van 1 naar 4 zetels en is daardoor in één klap de grootste partij. "Ik had dit niet verwacht, maar het is geweldig!," zegt Carola Veldhuizen, nummer vier op de lijst van de ChristenUnie, bij Groot Nieuws Radio. Door de spectaculaire winst van de ChristenUnie laten stemmers in Renswoude zien dat het tijd is voor verandering. Carola: "Ik denk dat we in de afgelopen vier jaar hebben laten zien dat we er echt...
CIP+

"Ik wil niet Gereformeerde Bond-dominee genoemd worden"

“Ik vind het vreselijk om aangekondigd te worden als Gereformeerde Bond-predikant. Ik belijd hetzelfde geloof als mijn buurman die verderop naar een andere kerk gaat,” vertelt ds. A. J. Mensink. CIP.nl sprak de predikant van de hervormde gemeente in Elburg over tobberig geloven, het heilig avondmaal en gereformeerd christen-zijn. “Ik was geen vroom jongetje die urenlang in de Bijbel las en in de kerk goed oplette. Tot mijn twaalfde kon ik mij nauwelijks iets herinneren van wat er tijdens kerkdiensten is gezegd. Het gekke w...

Vijf gevaren van het creationisme

De afgelopen tijd hebben we het weer eens moeten aanhoren: christenen kunnen niet geloven in schepping én evolutie. En voor degenen die dat wél geloven is de verlossing in Jezus Christus overbodig, zij zijn nog niet verloren op voorwaarde dat zij zich bekeren. Tot het creationisme uiteraard. Ook Wietze de Boer schreef dat het christelijk geloof en de evolutietheorie niet verenigbaar zijn, “het is de weg van de dood”. Als ik het goed heb begrepen kan ik, volgens sommige creationisten althans, geen christen zijn. Wa...

Jaap-Harm bekeek de nieuwe film over Maria en werd erdoor geraakt

Rond Pasen verschijnt de nieuwe film Maria Magdalena in de bioscoop. In de Hollywood-film wordt vanuit het vrouwelijke perspectief van Maria van Magdala naar Jezus gekeken. Jaap-Harm de Jong bekeek de film en deelde zijn commentaar op de progressief-christelijke blog Lazarus.Jaap-Harm: "Persoonlijk vind ik dat Mary Magdalene een zeer geslaagde Jezus-film is geworden. Op hoofdlijnen trouw aan wat te lezen is in het Nieuwe Testament. Geregeld ook lenend uit de meer gnostische hoek, waar bijvoorbeeld het boek De Da Vinci Code...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Haagse kerken nemen afstand van PVV-spot over islam

Naar aanleiding van de PVV-spot waarin de islam wordt gelijkgesteld met vormen van haat en geweld, heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) een brief gestuurd naar het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Daarin nemen de kerken afstand van de boodschap van de PVV. In de video wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo's en christenen. Bij de laatste tekst, "Islam is dodelijk", druipt bloed van de letters af. De video sluit af met het logo van de PVV. Premier Mar...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher