Martin Koornstra

God

09 maart 2018 door John Lapré

Excuusbrief Martin Koornstra plaveit de weg voor een opwekking

In een openhartige excuusbrief schrijft Martin Koornstra, verbonden aan Royal Mission, spijt te hebben van het posten van een filmpje. Op dat filmpje is te zien hoe Koornstra Albert Bos, woonachtig op Urk, de handen oplegt. Bos’ linkerbeen is zo beschadigd, dat verbrijzelde botten niet meer aan elkaar groeien. Al zo’n vier jaar heeft Bos onophoudelijk pijn.

Na het gebed van Koornstra is Bos ogenschijnlijk genezen, want Bos tilt zijn krukken omhoog, belast zijn linkerbeen volledig en loopt achter Koornstra aan. Koornstra juicht ‘uitbundig van vreugde om dit wonder’ en een groot deel van de zaal gaat mee in deze uitbundigheid.
Het mirakel (?) is door een van de teamleden van Royal Mission gefilmd. Het filmpje is door Koornstra kort daarna op Facebook geplaatst. Er volgen vele reacties.

Er verschuift iets in de genezingsbediening in Nederland. Ik denk dat we langzaamaan steeds meer zien van Gods antwoord op ons gebed om nederigheid.

Als Albert Bos zich, kort na het event op Urk, laat controleren door een arts, moet worden vastgesteld dat het bot niet aan elkaar is gegroeid. Ook is de pijn niet verdwenen, al is deze wel ‘beduidend minder’ dan vóór de Wonderlijke Zondag.
Op een indrukwekkende manier gaat Koornstra door het stof voor het feit dat hij té snel het filmpje heeft gepost. Mijn eerste reactie was: waarom pas nadat het Christelijk Informatie Platform de ‘halve genezing’ van Bos aan het licht heeft gebracht? Kort daarna dacht ik: alles op zijn tijd; deze reactie van Koornstra is goud! Ik proef hoe passie voor de wonderen van het koninkrijk Koornstra’s hart vervult. Dat is een passie die enthousiasme overstijgt. Enthousiasme draagt het risico van ondoordachtheid in zich, passie zegt iets over de puurheid van het hart.

Er verschuift iets in de genezingsbediening in Nederland. Ik denk dat we langzaamaan steeds meer zien van Gods antwoord op ons gebed om nederigheid. Dit blijkt niet alleen uit zo’n reactie van Koornstra, maar ook (om een ander voorbeeld te noemen) uit een reactie van Van der Steen. De oprichter van de School of Supernatural Heroes zegt in een interview:

‘Ik ben ook wel genuanceerder geworden. Vroeger zou ik zeggen: “Jezus geneest altijd!” Nu zeg ik: “Ja, Jezus geneest altijd, maar we leven wel in een gebroken wereld waar niet iedereen die genezing ervaart.” Soms moet je kennelijk wachten op je genezing tot je in de hemel bent.’

Soms moeten we buigen door de lessen die we leren, een andere keer door nieuwe inzichten. En als we buigen, is dat genade!
Gods antwoord op ons gebed om nederigheid, is het begin van een nieuwe boost ten gunste van de uitbreiding van Gods koninkrijk.
Een opwekking begint met het oog krijgen voor het hemelse in combinatie met de gebrokenheid waarin wij leven. Die twee moeten in balans. Alleen oog te hebben voor het hemelse en niet voor de onvolkomenheid in het heden, verbreekt de lijn waarlangs het hemelse op de aarde drupt. Alleen oog te hebben voor de gebrokenheid in het hier en nu, weerhoudt ervan te beseffen dat ons burgerrecht in de hemel is (Fil. 3:20).
Nuchter, gebalanceerd en geïnspireerd leven zijn volgens mij de drie hoofdingrediënten van een nieuwe herleving. Nuchter, zodat we afstappen van het idee dat een opwekking maakbaar is (al kunnen we deze wél voorbereiden). Gebalanceerd, zodat ons enthousiasme niet in de weg gaat zitten. Geïnspireerd, omdat we zonder passie voor het goede nieuws niets te bieden hebben.

Alleen oog te hebben voor het hemelse en niet voor de onvolkomenheid in het heden, verbreekt de lijn waarlangs het hemelse op de aarde drupt.

Er gaat een hoop mis in de kerk. Het kan zoveel beter in heel wat geloofsstromingen. Dat mogen we benoemen en daar is niets mis mee.
Maar laten we niet in een hopeloos cynisme vervallen. Dat zeg ik ook tegen mijzelf. Ik denk wel eens: de meest onaardige en verzuurde mensen zijn de christenen. Soms weiger ik mezelf christen te noemen (vanwege de zure geur die van het woord afkomt) en noem ik me ‘volgeling van Jezus’. Als ik blijf ronddolen in dat cynisme heb ik overal wel wat op aan te merken. Waarom gaat Koornstra pas met de billen bloot, als hij is ‘ontmaskerd’ door een nieuwssite? Is het niet allemaal egotripperij in het koninkrijk van God? Zie je nou wel, ik had het altijd wel gedacht!
Die eeuwige ‘waaroms’ leiden tot niks en gaan in tegen het perspectief dat God ons biedt. Het is Gods royal mission om ons te bevrijden van cynisme, wanhoop, azijnpisserij en doemdenken.

Het is de hoogste tijd om oog te krijgen voor het goede dat ons omringt. Kleine stapjes voorwaarts. Een buiging van Koornstra. De genuanceerdheid van Van der Steen. De toenemende openheid in kerken en gemeenten over allerlei taboes. Het godsgeloof in zovele individuen. De hoop waar zovelen uit leven. De liefde die zovelen royaal uitdelen.
Het is tijd om het cynisme in de ijskast te stoppen. Het is tijd om niet langer volledige groepen en stromingen aan de kant te schuiven. Het is tijd om God in het goede te danken.

Eigenlijk is er maar één gebed nodig in Nederland. ‘Heer, leer mij nederig te zijn.’
Dat doet iets met onze houding. Dat doet iets met onze handen (het worden helpende handen!). Dat doet iets met ons land.
Ik geloof in een nieuwe golf van Gods goedheid in dit kleine kikkerland, waar we elkaar soms zo de maat nemen. Noem het een opwekking of noem het anders, als die term stoort.

Het begint alles met liefde voor elkaar, voor het goede deel in elk mens. Waar liefde heerst, komt Jezus thuis. Daar wil Hij zijn. Daar wordt een grote zegen uitgestort.

Deze blog verscheen eerder op de website van John Lapré.

Lees ook: Martin Koornstra baalt na halve genezing op Urk: "Ik bied mijn excuses aan".

Reacties

Het gaat de goede kant op! "Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, doe God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn" (Romeinen 8:28) Wat het druppelen van de hemel betreft langs genoemde lijn, wordt in Romeinen 9 door Paulus met verwijzing naar de profeten Jesaja en Hosea goed onderbouwd! in de verzen 25t/m29.
In Mattheus 10:7en8 lezen we de volgende opdracht die de Here Jezus geeft: "Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit.

Deze boodschap was en is niet voor de heidenen, blijkens vers 5. Wanneer gaat God de wonden verbinden en de doden oprichten in het Koninkrijk der hemelen?
Komt, laat (ons) wederkeren tot de Her! Want Hij heeft verscheurd, en zal (ons) helen; Hij heeft geslagen, en zal (ons) verbinden. Hij zal (ons) na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij (ons) oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot (ons) als de regen, de late regen, die het LAND besproeit.(Hosea 6:1,3)
Toon meer reacties (1)

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De nieuwe single van Dwight Dissels is echt prachtig!

Dwight Dissels is bekend van het tv-programma ‘The Voice Of Holland’. Hij zingt in verschillende gospelkoren en met zijn stichting vormt hij een band, waarin verschillende kerkstromingen samenkomen. Onlangs is zijn nieuwe single 'Zwijg Maar' uitgekomen. Beluister het lied en bezoek de site van Diwght Dissels:

Waarom wij onze Paasviering starten met de Sedermaaltijd

Over de hele wereld wordt Pasen gevierd. Door christenen én door Joden; bij hen heet het Pesach. Dit jaar valt Pesach tegelijkertijd met ons Paasweekend. De Joden vieren Pesach al sinds de uittocht uit Egypte. Hiermee gedenken ze dat ze bevrijd zijn uit de slavernij van Egypte. Pesach begint met de Sedermaaltijd: bij veel christenen bekend als het Laatste Avondmaal. Het was deze Sedermaaltijd die Jezus met Zijn discipelen vierde vlak voordat Hij zou sterven. Je hoort steeds vaker in het land dat christenen de Bijbelse feesten viere...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

Kwart refojeugd (v)mbo-jongeren weet niet of ze christen willen blijven

Een kwart van de jongeren op reformatorische (v)mbo-scholen weet nog niet zeker of ze christen willen blijven. Dat blijkt volgens het Reformatorisch Dagblad uit onderzoek naar de manier waarop ouders van reformatorische (v)mbo-scholen hun kinderen opvoeden tot zelfstandigheid.Volgens Nico van Steensel, lector Vorming op het Hoornbeeck College, toont het onderzoek toont aan dat veel jongeren zich niet verbonden weten met de kerk en het christelijk geloof. Van Steensel: "Het valt niet te ontkennen dat de identiteit v...

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Syrisch-Koerdische christen woest na inval Turkije: "Niemand grijpt in"

Voordat Turkse militairen de Syrische stad Afrin binnen vielen, leefde iedereen in vrede samen, stelt de Syrisch-Koerdische christen Nidal Bakr. "Nu voel ik mij heel depressief over wat er in mijn stad gebeurt," citeert CBN News. Turkije begon eerder dit jaar een offensief tegen Koerdische milities in het noordwesten van Syrië. Zij worden door Ankara gezien als verlengstukken van de terroristische PKK-beweging. Turkse troepen en hun bondgenoten bereikten zondag het stadscentrum van Afrin, de belangrijkste plaats in de gelijknamige...

Michael Gungor legt uit waarom geloofstwijfel cruciaal is

"Zonder geloofstwijfel kan religie uit de hand lopen en kan het zelfs destructief worden. Als je niet twijfelt wordt je geloof vervuild door wat anderen je aandragen. Geloofstwijfel is niet leuk, maar wel belangrijk," stelt de Amerikaanse voorganger Michael Gungor via Lazarus, het online platform voor progressieve christenen. "Het houdt je geloof puur en goed." Bekijk de video en neem een kijkje op de website van Lazarus:

Jan Broedersz zette zijn droom noodgedwongen aan de kant

Jan Broedersz heeft een lange, glanzende militaire carrière achter de rug. Maar ondanks dit succes, heeft hij ook moeilijke momenten gekend in zijn leven. Na twee jaar huwelijk overleed op 24-jarige leeftijd zijn vrouw aan kanker en bleef hij alleen met zijn dochtertje van anderhalf achter. Zijn droom om piloot te worden, moest hij aan de kant zetten en op zoek gaan naar een nieuwe bestemming. Wat ook een grote stempel op zijn leven heeft gedrukt is de periode dat hij werd uitgezonden naar Bosnië. Jan: "Met 1200 mannen en vro...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
CIP+

Waarom christenen moeten nadenken over Gods plan met Israël

“In de loop der jaren is een klimaat geschapen waaruit blijkt dat God klaar zou zijn met de Joden. Het blijft nodig dat kerken zich bezinnen op hun positie ten opzichte van Israël en het Joodse volk,” zegt ds. Willem J. J. Glashouwer naar aanleiding van door Christenen voor Israël (CvI) twaalf ontworpen stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan. Waarom zijn de twaalf stellingen eigenlijk nodig?“De kerkgeschiedenis telt prachtige belijdenisgeschriften. Denk bijvoorbeeld aan apostolische geloofsbelijdenis. Maar in a...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....

Turkse rechtbank legt Amerikaanse predikant 35 jaar cel op

Een rechtbank in de Turkse provincie Izmir heeft de Amerikaanse dominee Andrew Brunson tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld, laat The Christian Post weten.Pastor Brunson wordt beschuldigd van actieve deelname aan de Gülen-beweging, verbondenheid met de verboden PKK en het verzamelen van spionage informatie voor politieke en militaire doelen. De advocaat van Brunson krijgt geen toegang tot het dossier door de Turkse overheid opgesteld.De Amerikaan zei eerder: “Laat het duidelijk zijn. Ik zit niet gevangen omdat ik iet...
CIP+

Paula Schot schrijft historie: "Ik voel me thuis bij de SGP"

Paula Schot (24) schrijft als lijsttrekker van de SGP in Amsterdam geschiedenis. Dat is niet omdat ze een vrouw is. Het is voor het eerst dat de SGP lokaal vertegenwoordigd is in Amsterdam. CIP.nl sprak haar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op woensdag 21 maart. Eerder was Paula twee jaar actief als bestuurslid SGP-jongeren. Door de contacten die ze daar opdeed, werd ze nu gevraagd voor het lijsttrekkerschap in Amsterdam. Op dat moment moest ze er wel even over nadenken. Ook heeft ze er veel v...

Haagse kerken nemen afstand van PVV-spot over islam

Naar aanleiding van de PVV-spot waarin de islam wordt gelijkgesteld met vormen van haat en geweld, heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) een brief gestuurd naar het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Daarin nemen de kerken afstand van de boodschap van de PVV. In de video wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo's en christenen. Bij de laatste tekst, "Islam is dodelijk", druipt bloed van de letters af. De video sluit af met het logo van de PVV. Premier Mar...

God heeft een hoopvolle toekomst voor je: is dat echt zo?

“God heeft een hoopvolle toekomst voor je, Hij heeft mooie plannen met je, gedachten over voorspoed.” Met deze tekst uit Jeremia 29 worden mensen bemoedigd die in moeilijke situaties zitten. Het wordt gebruikt als een een belofte van God aan ons: “Maak je geen zorgen, het komt goed.” Het wordt ook gebruikt als een gebed van ouders voor hun kinderen: 'God heeft beloofd dat je een geweldige toekomst hebt. Hij heeft prachtige plannen met jouw leven, Hij heeft jouw geluk op het oog.' En dat geldt ook voor d...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher