Kazachstan

God

02 maart 2018 door Stichting Friedensstimme

In dit land is evangelisatie streng verboden (en toch gaat Gods werk door)

In Kazachstan werken 15 evangelisten die door Friedensstimme worden ondersteund. Evangelisatie is in dit land streng verboden. Alle evangelisten kunnen getuigen van tegenwerking en intimidatie. Bijna allemaal brengen ze met regelmaat een paar nachten in gevangenschap door. De meesten van hen zijn onderworpen aan ‘landarrest.’ Zij mogen hun land niet verlaten tot zij alle boetes die zij hebben gekregen voor het evangelisatiewerk hebben voldaan. In dit artikel vertellen wij u graag meer over het leven en de dienst van een aantal van deze knechten van God.

Stichting Friedensstimme stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Stichting Friedensstimme

In deze omgeving woont en werkt al 15 jaar broeder Nikolaj Popov, samen met zijn gezin. In 2003 is hij voor de dienst in het gebied komen wonen. Broeder Popov is een man van tegen de 60. Samen met zijn vrouw Milja heeft hij vier kinderen, Benjamin (22), Daniel (21), Judith (19) en Samuel (14). Nikolaj Popov staat bekend als een zeer ijverige evangelist. Zijn arbeidsgebied is groot, wel 3 keer zo groot als heel Nederland. “Ondanks dat het verboden is bezoeken ruim 40 mensen onze samenkomsten. Regelmatig krijgen wij bezoek van vertegenwoordigers van de overheid, maar over het algemeen laten ze ons met rust. In de gemeente hebben wij kinderwerk en ook bijeenkomsten voor jong gehuwden. Allemaal zaken die strikt verboden zijn, maar door Gods genade doen wij wat wij kunnen. En de Heere zegent het werk. Afgelopen zomer was er een grote vreugde in ons gezin toen onze dochter Judith het verbond met de Heere mocht sluiten door de doop. Samen met haar werden nog twee jonge zusters gedoopt. Een grote vreugde was dat voor ons gezin, maar ook voor de hele gemeente.”

Over het evangelisatiewerk zegt broeder Popov het volgende: “Als we huis-aan-huis evangeliseren maken wij ons vaak eerst bekend met de woorden, ‘Wij zijn geen Jehova’s Getuigen.’ De mensen in deze omgeving worden moe van alle zendingsactiviteit van verschillende sekten. Velen van hen willen nergens meer naar luisteren. Toch zijn er nog mensen die de boodschap willen horen. Maar we moeten wel creatief zijn in het verkondigen. Wij hebben een eigen joert (traditionele Kazachse tent waarin nomaden leven – red) gebouwd die we in de nabijheid van een dorp opzetten. Dan gaan we door het dorp heen om de mensen persoonlijk uit te nodigen voor een bijeenkomst. Soms zitten er tientallen mensen tegelijk in de kleine joert. Een van de broeders predikt dan in de taal van de Kazachen, een andere spreekt in het Russisch. Vele vragen worden er dan gesteld. De lectuur die wij bij ons hebben wordt altijd met vreugde aangenomen.” Nikolaj Popov is een man van de planmatige aanpak. Elk jaar plant hij nauwgezet een aantal evangelisatiereizen.

"Als we huis-aan-huis evangeliseren maken wij ons vaak eerst bekend met de woorden, ‘Wij zijn geen Jehova’s Getuigen.’"

“Nog vele nederzettingen zijn er in dit gebied die wij niet bezocht hebben. Ons plan van afgelopen jaar konden wij maar ten dele uitvoeren, we hadden erg veel hinder van de enorme hoeveelheid sneeuw die gevallen was. De auto waarmee ik rijd is oud, het kost mij veel tijd elk jaar om hem te onderhouden en gereed te krijgen voor de volgende lange tocht. Hij heeft al meer dan 1 miljoen kilometers afgelegd.”

Broeder Popov staat er niet alleen voor in de dienst. Zijn kinderen zijn actief in de gemeente. Als zij vakantie hebben staan zij hun vader terzijde in het evangelisatiewerk. Zij spelen allemaal een instrument en hun muzikale gaven stellen zij graag beschikbaar voor de dienst aan God. Een aantal keren per jaar komen er ook groepen uit andere delen van het land helpen met de dienst. Soms wel 10 tegelijk. “Die groepen slapen dan bij ons thuis. We maken graag plaats voor hen. Dan ben ik altijd blij dat de Heere mij zo’n goede helper heeft gegeven in de persoon van mijn lieve vrouw Milja. Zij kookt het eten voor iedereen en is vooral voor de jonge zusters een steun en toeverlaat. Onze woonkamer is tegelijk ook de plaats waar de gemeente drie keer per week samenkomt. Voor mijn vrouw is het telkens weer een grote inspanning om het allemaal georganiseerd te krijgen. We zijn ook niet meer heel jong. Maar door Gods genade lukt het, en we worden gezegend.”

“Het doel van onze dienst is niet slechts dat mensen het evangelie horen en gered worden. We willen ook zo graag dat de Heere de harten van de bekeerlingen gewint, dat zij actief worden in de gemeente en bij het evangelisatiewerk betrokken raken. Zo willen wij het gebied dat de Heere ons toevertrouwd heeft bereiken met het evangelie. Ons gebed is, dat er nieuwe gemeenten mogen ontstaan met dienaren die begaafd en verlangend zijn om ook anderen te gewinnen voor Christus. Zo willen wij graag het rijk van God uitgebreid zien worden.”

"Ons gebed is, dat er nieuwe gemeenten mogen ontstaan met dienaren die begaafd en verlangend zijn om ook anderen te gewinnen voor Christus."

In de stad Aktau, aan de Kaspische Zee, in het uiterste westen van Kazachstan, woont en werkt evangelist Allaberdi Jersjanov. In een brief die wij recent ontvingen schrijft hij als volgt: “De laatste tijd maak ik mij veel zorgen hierover, dat ik ooit rekenschap moet afleggen over de dienst die God mij heeft toevertrouwd. De apostel Paulus roept ons op het werk dat de Heere ons te doen geeft, getrouw te volbrengen. Maar ben ik trouw? Vervul ik mijn dienst wel zoals de Heere dat van mijn verlangt? Die gedachten houden mij zeer bezig.” Allaberdi en zijn vrouw Dina hebben grote zorg over hun oudste zoon die weinig blijk geeft van interesse in de dingen van God. “Wij moeten niet slechts aan de ongelovigen verkondigen, maar ook aan de gelovigen, onze kinderen, onze familieleden. Ik maak vaak lange en niet ongevaarlijke evangelisatiereizen. Het is heel gemakkelijk om dat als mijn missie te zien, en natuurlijk is dat ook heel nodig. Maar ik merk ook hoe gemakkelijk het is om mijn eigen buren over te slaan, en aan hen niet de blijde boodschap te brengen. Klopt dat wel? Ben ik dan wel trouw?”

“Wij doen ons best om de gehele gemeente bij het evangelisatiewerk te betrekken. Zo is er een zuster, zij is nog geen lid van de gemeente, die in de omgeving waar zij werkt veel met ‘gehoorlozen’ in aanraking komt. Zij kreeg het verlangen om deze mensen met de boodschap van Gods genade te bereiken. Maar zij kent niet de gebarentaal. Ook geschreven communicatie in het Russisch bleek lastig. Zij kreeg van ons een Russisch Nieuw Testament en nog wat lectuur en dat heeft zij aan deze mensen gegeven. Wat een vreugde is dat voor ons, te zien dat zij zo vrijmoedig getuigt van de hoop die in haar is. Wij hopen en bidden dat zij zich spoedig door de doop bij de gemeente zal voegen. Er zijn ook andere gemeenteleden die op straat lectuur verspreiden en mensen uitnodigen bij hen thuis om verder te spreken. Ondanks dat dat gevaarlijk is en zij daarvoor opgepakt en beboet kunnen worden. Wat zijn wij blij met dergelijke broeders en zusters.”

“De Heere zij gedankt voor alles! ‘Niet ons, o Heere! Niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.’ Ik merk soms dat ik wat kouder wordt waar het gaat om het lezen van Gods Woord en het gebed. Ik ben begonnen daarvoor te vasten, en God te smeken om de genade dat ik getrouw mag zijn in Zijn dienst. Ik bid ook veel voor Gods volk in Turkmenistan, een volk in de verdrukking. Het is zeer moeilijk voor ons om hen te bereiken, maar voor God zijn er geen grenzen. Dat onze hemelse Vader hen zal omringen met Zijn zorg en nabijheid is mijn gebed voor hen.”

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Bezoek hier de website van Friedensstimme en klik hier om het werk van de stichting te ondersteunen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Waarom is Nederland steeds onchristelijker geworden?

'Wat is nu precies er de oorzaak van dat Nederland steeds onchristelijker wordt, dat bijna niemand meer gelooft? Wat zegt de Bijbel hierover?,' wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Dhr. M. M. van Winkelen, scriba van de gereformeerde gemeente in Den Haag, geeft antwoord. Van Winkelen: "Het is indringend om te zeggen, maar veel mensen in ons land zijn langzamerhand of heel abrupt losgeraakt van de kerk en het christelijk geloof. Dat is de eerste reden die ik noem. Dit is een proces dat decenni...

Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel in Groningen heeft beslag gelegd op het pand van Paddepoel Fietsen, laat RTV Noord weten.Begin dit jaar werd bekend dat de fietsenmaker 22.000 euro boete moet betalen, omdat hij weigerde om op koopzondagen open te gaan. Met de bijkomende kosten staat dat bedrag op ruim 31.000 euro aan niet-betaalde contributie en boetes voor het dichtblijven op koopavond. Paddepoel Fietsen heeft op advies van zijn advocaat voorlopig niet betaald. In plaats daarvan heeft de onde...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Tijs van den Brink begrijpt 'irritante' krantenkoppen over 'evangelisch' leider

‘Evangelisch leider moet jaar de cel in voor seks met patiënte’ en ‘Celstraf voor evangelist zorgboerderij Meerkerk’. Deze krantenkoppen zorgden bij EO-presentator Tijs van den Brink in eerste instantie voor gefronste wenkbrauwen, schrijft hij in een column voor EO Visie.Aaldert van E., voormalig leider van het evangelische zorgcentrum Hoeve Jedidja in Meerkerk, is onlangs veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De oprichter van twee evangelische zorginstellingen ple...

Vader schrikt van Jodenhaat in Belgisch aardrijkskundeboek

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn, meldt de Belgische tak van Joods Actueel.“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die va...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Christelijk gezin vreest uitzetting naar Pakistan en duikt onder

Het Pakistaanse en christelijke gezin Javed uit Veessen is na de uitzetting van de familie Israël in Epe, in een andere regio ondergedoken. Het is zes weken verwijderd van de datum dat in Nederland asiel kan worden aangevraagd, schrijft Veluweland.nl. Het gezin bestaat uit ouders en twee dochters van 6 en 15 jaar oud. Hun situatie doet sterk denken aan de onlangs uit Nederland geplaatste familie Israël. Dit Pakistaanse gezin is vorige week ondanks felle kritiek toch uitgezet naar Polen. Ze vluchtten in 2016 van Pakistan naar Pole...

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is vandaag overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...
CIP+

Drie drijvende krachten in onze maatschappij (en in de kerk)

Op 21 februari jl. overleed de Amerikaanse evangelist Billy Graham, 99 jaar oud. Ik herinner me als jochie hoe hij in 1955 (hij was toen nog geen 37!) een meerdaagse campagne (een crusade heette dat) hield in De Kuip in Rotterdam. Mijn ouders hebben toen een van die bijeenkomsten meegemaakt; mijn vader (ook nog geen 40) schreef erover: ‘… Op afstand gewuifd naar de families Bruijn Sr. [J.A.] en Jr. [D.J., oftewel Jan Bruijn, het latere EO-bestuurslid]. Prachtig weer. Windstil. En muisstil tijdens de toespraak. Sublieme vertal...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. P. Nobel aan de slag in hervormd Garderen

Ds. P. Nobel vertrekt binnenkort naar Garderen. De hervormde gemeente is vacant omdat ds. A. Visser vorig jaar door de GZB is benoemd als zendingswerker voor Zimbabwe. Hij werkt daar als theologisch docent voor de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ). Nobel staat sinds 2013 in Monster op de kansel. Ook de protestantse gemeente in Roosendaal verwelkomt een nieuwe voorganger. Ds. A. H. van den Bor heeft het beroep aanvaard. De gemeente uit Noord-Brabant was sinds 2016 op zoek naar een gemeentepredikant omdat ...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...
CIP+

Wanneer het tijd wordt om de uitgang van je kerk te zoeken

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er veel controle is en manipulatie? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: wees op je hoede voor manipulatie.  Manipulatie vindt overal plaats. In je werk, thuis, in je kerk. Er zijn altijd mensen die je een bepaalde kant op willen duwen. De vraag is wanneer dat uit de hand loopt. Johan: "Kijk eens naar je kerk en vraag jezelf af: 'Hoe ik me...

Otto de Bruijne vertelt wat hij leerde van Openbaring

Jorieke was onlangs in het atelier van kunstenaar Otto de Bruijne om met hem te praten over zijn kunstwerk over het Bijbelboek Openbaring. Bij Groot Nieuws Radio besprak de spreker onder meer wat hij van Openbaring heeft geleerd. Vooral het schilderen van 'De schare die niemand tellen kan' emotioneert Otto. "Ik schilderde voor iedere persoon in die menigte een bobbeltje. Denk eens aan al die kinderen in Aleppo, of noem maar een brandhaard waar mensen onder vuur liggen. Al die kleine bobbeltjes zijn mensen. Jij bent er ook eentje van,"...

SGP Staphorst weigert verkiezingsdebat in uitgaanscentrum

De SGP in Staphorst komt donderdagavond niet naar uitgaanscentrum Kisteman om daar aan een verkiezingsdebat mee te doen. De partij kan zich niet vinden in de locatie, laat RTV Oost weten. Zalencentrum Spoorzicht, het gemeentehuis of een school: dat waren voor de SGP allemaal prima locaties geweest. Maar een complex waar in het weekend tot diep in de nacht wordt gefeest met daarbij nogal wat alcohol, dat vindt de SGP geen geschikte plek voor een debat. Lijsttrekker Alwin Mussche van de ChristenUnie heeft geen begrip voor...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher