Kazachstan

God

02 maart 2018 door Stichting Friedensstimme

In dit land is evangelisatie streng verboden (en toch gaat Gods werk door)

In Kazachstan werken 15 evangelisten die door Friedensstimme worden ondersteund. Evangelisatie is in dit land streng verboden. Alle evangelisten kunnen getuigen van tegenwerking en intimidatie. Bijna allemaal brengen ze met regelmaat een paar nachten in gevangenschap door. De meesten van hen zijn onderworpen aan ‘landarrest.’ Zij mogen hun land niet verlaten tot zij alle boetes die zij hebben gekregen voor het evangelisatiewerk hebben voldaan. In dit artikel vertellen wij u graag meer over het leven en de dienst van een aantal van deze knechten van God.

Stichting Friedensstimme stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Stichting Friedensstimme

In deze omgeving woont en werkt al 15 jaar broeder Nikolaj Popov, samen met zijn gezin. In 2003 is hij voor de dienst in het gebied komen wonen. Broeder Popov is een man van tegen de 60. Samen met zijn vrouw Milja heeft hij vier kinderen, Benjamin (22), Daniel (21), Judith (19) en Samuel (14). Nikolaj Popov staat bekend als een zeer ijverige evangelist. Zijn arbeidsgebied is groot, wel 3 keer zo groot als heel Nederland. “Ondanks dat het verboden is bezoeken ruim 40 mensen onze samenkomsten. Regelmatig krijgen wij bezoek van vertegenwoordigers van de overheid, maar over het algemeen laten ze ons met rust. In de gemeente hebben wij kinderwerk en ook bijeenkomsten voor jong gehuwden. Allemaal zaken die strikt verboden zijn, maar door Gods genade doen wij wat wij kunnen. En de Heere zegent het werk. Afgelopen zomer was er een grote vreugde in ons gezin toen onze dochter Judith het verbond met de Heere mocht sluiten door de doop. Samen met haar werden nog twee jonge zusters gedoopt. Een grote vreugde was dat voor ons gezin, maar ook voor de hele gemeente.”

Over het evangelisatiewerk zegt broeder Popov het volgende: “Als we huis-aan-huis evangeliseren maken wij ons vaak eerst bekend met de woorden, ‘Wij zijn geen Jehova’s Getuigen.’ De mensen in deze omgeving worden moe van alle zendingsactiviteit van verschillende sekten. Velen van hen willen nergens meer naar luisteren. Toch zijn er nog mensen die de boodschap willen horen. Maar we moeten wel creatief zijn in het verkondigen. Wij hebben een eigen joert (traditionele Kazachse tent waarin nomaden leven – red) gebouwd die we in de nabijheid van een dorp opzetten. Dan gaan we door het dorp heen om de mensen persoonlijk uit te nodigen voor een bijeenkomst. Soms zitten er tientallen mensen tegelijk in de kleine joert. Een van de broeders predikt dan in de taal van de Kazachen, een andere spreekt in het Russisch. Vele vragen worden er dan gesteld. De lectuur die wij bij ons hebben wordt altijd met vreugde aangenomen.” Nikolaj Popov is een man van de planmatige aanpak. Elk jaar plant hij nauwgezet een aantal evangelisatiereizen.

"Als we huis-aan-huis evangeliseren maken wij ons vaak eerst bekend met de woorden, ‘Wij zijn geen Jehova’s Getuigen.’"

“Nog vele nederzettingen zijn er in dit gebied die wij niet bezocht hebben. Ons plan van afgelopen jaar konden wij maar ten dele uitvoeren, we hadden erg veel hinder van de enorme hoeveelheid sneeuw die gevallen was. De auto waarmee ik rijd is oud, het kost mij veel tijd elk jaar om hem te onderhouden en gereed te krijgen voor de volgende lange tocht. Hij heeft al meer dan 1 miljoen kilometers afgelegd.”

Broeder Popov staat er niet alleen voor in de dienst. Zijn kinderen zijn actief in de gemeente. Als zij vakantie hebben staan zij hun vader terzijde in het evangelisatiewerk. Zij spelen allemaal een instrument en hun muzikale gaven stellen zij graag beschikbaar voor de dienst aan God. Een aantal keren per jaar komen er ook groepen uit andere delen van het land helpen met de dienst. Soms wel 10 tegelijk. “Die groepen slapen dan bij ons thuis. We maken graag plaats voor hen. Dan ben ik altijd blij dat de Heere mij zo’n goede helper heeft gegeven in de persoon van mijn lieve vrouw Milja. Zij kookt het eten voor iedereen en is vooral voor de jonge zusters een steun en toeverlaat. Onze woonkamer is tegelijk ook de plaats waar de gemeente drie keer per week samenkomt. Voor mijn vrouw is het telkens weer een grote inspanning om het allemaal georganiseerd te krijgen. We zijn ook niet meer heel jong. Maar door Gods genade lukt het, en we worden gezegend.”

“Het doel van onze dienst is niet slechts dat mensen het evangelie horen en gered worden. We willen ook zo graag dat de Heere de harten van de bekeerlingen gewint, dat zij actief worden in de gemeente en bij het evangelisatiewerk betrokken raken. Zo willen wij het gebied dat de Heere ons toevertrouwd heeft bereiken met het evangelie. Ons gebed is, dat er nieuwe gemeenten mogen ontstaan met dienaren die begaafd en verlangend zijn om ook anderen te gewinnen voor Christus. Zo willen wij graag het rijk van God uitgebreid zien worden.”

"Ons gebed is, dat er nieuwe gemeenten mogen ontstaan met dienaren die begaafd en verlangend zijn om ook anderen te gewinnen voor Christus."

In de stad Aktau, aan de Kaspische Zee, in het uiterste westen van Kazachstan, woont en werkt evangelist Allaberdi Jersjanov. In een brief die wij recent ontvingen schrijft hij als volgt: “De laatste tijd maak ik mij veel zorgen hierover, dat ik ooit rekenschap moet afleggen over de dienst die God mij heeft toevertrouwd. De apostel Paulus roept ons op het werk dat de Heere ons te doen geeft, getrouw te volbrengen. Maar ben ik trouw? Vervul ik mijn dienst wel zoals de Heere dat van mijn verlangt? Die gedachten houden mij zeer bezig.” Allaberdi en zijn vrouw Dina hebben grote zorg over hun oudste zoon die weinig blijk geeft van interesse in de dingen van God. “Wij moeten niet slechts aan de ongelovigen verkondigen, maar ook aan de gelovigen, onze kinderen, onze familieleden. Ik maak vaak lange en niet ongevaarlijke evangelisatiereizen. Het is heel gemakkelijk om dat als mijn missie te zien, en natuurlijk is dat ook heel nodig. Maar ik merk ook hoe gemakkelijk het is om mijn eigen buren over te slaan, en aan hen niet de blijde boodschap te brengen. Klopt dat wel? Ben ik dan wel trouw?”

“Wij doen ons best om de gehele gemeente bij het evangelisatiewerk te betrekken. Zo is er een zuster, zij is nog geen lid van de gemeente, die in de omgeving waar zij werkt veel met ‘gehoorlozen’ in aanraking komt. Zij kreeg het verlangen om deze mensen met de boodschap van Gods genade te bereiken. Maar zij kent niet de gebarentaal. Ook geschreven communicatie in het Russisch bleek lastig. Zij kreeg van ons een Russisch Nieuw Testament en nog wat lectuur en dat heeft zij aan deze mensen gegeven. Wat een vreugde is dat voor ons, te zien dat zij zo vrijmoedig getuigt van de hoop die in haar is. Wij hopen en bidden dat zij zich spoedig door de doop bij de gemeente zal voegen. Er zijn ook andere gemeenteleden die op straat lectuur verspreiden en mensen uitnodigen bij hen thuis om verder te spreken. Ondanks dat dat gevaarlijk is en zij daarvoor opgepakt en beboet kunnen worden. Wat zijn wij blij met dergelijke broeders en zusters.”

“De Heere zij gedankt voor alles! ‘Niet ons, o Heere! Niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.’ Ik merk soms dat ik wat kouder wordt waar het gaat om het lezen van Gods Woord en het gebed. Ik ben begonnen daarvoor te vasten, en God te smeken om de genade dat ik getrouw mag zijn in Zijn dienst. Ik bid ook veel voor Gods volk in Turkmenistan, een volk in de verdrukking. Het is zeer moeilijk voor ons om hen te bereiken, maar voor God zijn er geen grenzen. Dat onze hemelse Vader hen zal omringen met Zijn zorg en nabijheid is mijn gebed voor hen.”

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Bezoek hier de website van Friedensstimme en klik hier om het werk van de stichting te ondersteunen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher