Piet Vergunst

God

02 maart 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Kerk in Actie vraagt aandacht voor ouders, opa’s en oma’s

"‘Onvoorwaardelijke liefde’ – dat is het thema van Kerk in Actie, op weg naar Pasen. Het diaconale werk van de Protestantse Kerk legt de vinger bij de liefde van ouders, opa’s en oma’s in vele landen. Die liefde moet onvoorwaardelijk uitgaan naar kinderen in de knel. Echter, zijn wij mensen wel altijd zo onvoorwaardelijk?," vraagt Piet Vergunst zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

"Ik heb mezelf de vraag gesteld of ‘onvoorwaardelijk’ in ons woordenboek voorkomt, in de samenleving, in de kerk, in mijn leven. Ja, bij negatieve begrippen hoort dit woord steevast: onvoorwaardelijke gevangenisstraf, een onvoorwaardelijke tuchtmaatregel. Vinden we dit bijvoeglijke naamwoord echter ook in combinatie met liefde, met steun, met aandacht? En waarom vinden we dat zo moeilijk?

Lijdensweken
Zonder meer is het een vondst om juist in de lijdensweken te spreken over onvoorwaardelijke liefde. Want als we op één moment in de geschiedenis gezien hebben wat deze liefde inhoudt, dan is dat op (weg naar) Golgotha. Toen de Heere Jezus wist dat Zijn uur gekomen was, het uur dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden, het uur dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, toen heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het eínde. De Heiland heeft het doel voor ogen, weet waartoe Hij lijden en sterven zal. Hij geeft Zichzelf tot in de dood aan het kruis.

Om de reikwijdte daarvan te overdenken, om de betekenis voor mijn leven daarvan te zien, zijn zeven lijdensweken niet voldoende.

O Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar wou lijden!

’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen.
de zonde dragen.

Die liefde moet onvoorwaardelijk uitgaan naar kinderen in de knel. Echter, zijn wij mensen wel altijd zo onvoorwaardelijk?

Bron van liefde
Tegen Filippus en de andere discipelen zei Jezus ooit (Joh.14): ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Daarom mag de kerk weten dat het wezen van de Vader onvoorwaardelijke liefde is. Hij is daarvan de Bron, zoals Johannes in zijn zendbrief leert: ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’ In de gelijkenis van de verloren zoon, van de wachtende Vader, wordt deze liefde zonder voorwaarden zichtbaar.

Barmhartig
Onvoorwaardelijke liefde van ons mensen, gestimuleerd door Kerk in Actie en gepraktiseerd in ons dagelijkse bestaan, bestaat daarom alleen als we zicht hebben op deze goddelijke liefde. Dán zien we onze medemens als door de ogen van de Heere Jezus.

Daarin was de Heiland uniek. Hij zag de schare en was innerlijk met de mensen bewogen. Barmhartigheid was Zijn drijfveer voor de omgang met wie geen aanzien had: melaatsen en tollenaars. Maar ook zocht Hij een vrouw op die als zondares te boek stond, een vrouw die vijf mannen gehad had, een discipel die Hem verloochende. Hij peilt tot op het hart en weet wie Hem liefheeft.

Aanbod van genade
Gezien het bovenstaande is het opvallend dat er in de gereformeerde traditie veel strijd geweest is over het ‘onvoorwaardelijke aanbod van genade’. Als we dit ter discussie stellen, doen we te kort aan de diepte van Gods liefde, aan de rijkdom van Zijn genade. ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.’ Allen mogen komen – al is het waar dat een mens in de confrontatie met de levende God nooit zichzelf blijven kan, maar levendgemaakt wordt en een vreugde ontvangt in het houden van Gods geboden.

Wie met anderen genodigd wordt tot het heilig avondmaal, kan in het gewone leven zijn naaste niet negeren of gering achten.

Wilhelmus á Brakel, een vooraanstaande theoloog uit de Nadere Reformatie, schreef in zijn Redelijke Godsdienst: ‘Aangezien het een genadeverbond is, worden alle voorwaarden aan de zijde van de mens volstrekt uitgesloten.’ Immers, Christus heeft voor de kerk aan alle voorwaarden voldaan. Dát is Evangelie.

In de gemeente
Christus heeft voor ons geleden, heeft ons zó een voorbeeld nagelaten, opdat we in Zijn voetspoor zouden gaan, schrijft Petrus. Dan hebben we ten aanzien van de onvoorwaardelijke liefde tot de ander nog een lange weg te gaan. Juist in de gemeente mogen we oefenen in het liefhebben van de ander, in het uitnemender achten van de ander.

Moeilijk is dat niet als we gelijk denken, als we samen dankbaar zijn voor het beleid in de gemeente, voor de prediking, voor de inzet en inbreng van velen. Lastiger wordt het als je je ergert aan het gedrag van een broeder of zuster, als zijn karakter niet zo past bij het jouwe, als haar opvattingen niet stroken met jouw mening. Lastig kan het zijn vanwege zoveel redenen en omstandigheden. Lastig kan het eveneens zijn vanwege het uiterlijk van de ander. Het raakt ook het spreken over de sterken en de zwakken in de gemeente, over de houding ten aanzien van degenen die enige moeite hebben ten aanzien van op zichzelf middelmatige zaken. In Hebreeën 13 zijn het slechts enkele woordjes: ‘Laat de broederliefde blijven.’ Het zou zomaar kunnen dat achter dit appèl een wereld van kleine of grotere irritaties schuilgaat.

Aanvaarding
Het gesprek daarover begint echter met het elkaar aanvaarden. Die aanvaarding is gebaseerd op het werk van Christus: ‘Aanvaard elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.’ (Rom.15:7) De heerlijkheid van God, die is hiermee gemoeid! Wie met anderen genodigd wordt tot het heilig avondmaal, kan in het gewone leven zijn naaste niet negeren of gering achten.

Bij die aanvaarding hoort het elkaar verdragen en het elkaar vergeven. In die weg (Kol. 3:13-15) kan de vrede van God beslag leggen op ons hart. Dan denk je over de ander niet kwaad – wat iets anders is dan dat het kwade in de gemeente toegedekt wordt."

Lees hier het volledige artikel van Piet Vergunst en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Waarom is Nederland steeds onchristelijker geworden?

'Wat is nu precies er de oorzaak van dat Nederland steeds onchristelijker wordt, dat bijna niemand meer gelooft? Wat zegt de Bijbel hierover?,' wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Dhr. M. M. van Winkelen, scriba van de gereformeerde gemeente in Den Haag, geeft antwoord. Van Winkelen: "Het is indringend om te zeggen, maar veel mensen in ons land zijn langzamerhand of heel abrupt losgeraakt van de kerk en het christelijk geloof. Dat is de eerste reden die ik noem. Dit is een proces dat decenni...

Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel in Groningen heeft beslag gelegd op het pand van Paddepoel Fietsen, laat RTV Noord weten.Begin dit jaar werd bekend dat de fietsenmaker 22.000 euro boete moet betalen, omdat hij weigerde om op koopzondagen open te gaan. Met de bijkomende kosten staat dat bedrag op ruim 31.000 euro aan niet-betaalde contributie en boetes voor het dichtblijven op koopavond. Paddepoel Fietsen heeft op advies van zijn advocaat voorlopig niet betaald. In plaats daarvan heeft de onde...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Tijs van den Brink begrijpt 'irritante' krantenkoppen over 'evangelisch' leider

‘Evangelisch leider moet jaar de cel in voor seks met patiënte’ en ‘Celstraf voor evangelist zorgboerderij Meerkerk’. Deze krantenkoppen zorgden bij EO-presentator Tijs van den Brink in eerste instantie voor gefronste wenkbrauwen, schrijft hij in een column voor EO Visie.Aaldert van E., voormalig leider van het evangelische zorgcentrum Hoeve Jedidja in Meerkerk, is onlangs veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De oprichter van twee evangelische zorginstellingen ple...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Vader schrikt van Jodenhaat in Belgisch aardrijkskundeboek

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn, meldt de Belgische tak van Joods Actueel.“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die va...

Christelijk gezin vreest uitzetting naar Pakistan en duikt onder

Het Pakistaanse en christelijke gezin Javed uit Veessen is na de uitzetting van de familie Israël in Epe, in een andere regio ondergedoken. Het is zes weken verwijderd van de datum dat in Nederland asiel kan worden aangevraagd, schrijft Veluweland.nl. Het gezin bestaat uit ouders en twee dochters van 6 en 15 jaar oud. Hun situatie doet sterk denken aan de onlangs uit Nederland geplaatste familie Israël. Dit Pakistaanse gezin is vorige week ondanks felle kritiek toch uitgezet naar Polen. Ze vluchtten in 2016 van Pakistan naar Pole...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is vandaag overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...
CIP+

Drie drijvende krachten in onze maatschappij (en in de kerk)

Op 21 februari jl. overleed de Amerikaanse evangelist Billy Graham, 99 jaar oud. Ik herinner me als jochie hoe hij in 1955 (hij was toen nog geen 37!) een meerdaagse campagne (een crusade heette dat) hield in De Kuip in Rotterdam. Mijn ouders hebben toen een van die bijeenkomsten meegemaakt; mijn vader (ook nog geen 40) schreef erover: ‘… Op afstand gewuifd naar de families Bruijn Sr. [J.A.] en Jr. [D.J., oftewel Jan Bruijn, het latere EO-bestuurslid]. Prachtig weer. Windstil. En muisstil tijdens de toespraak. Sublieme vertal...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. P. Nobel aan de slag in hervormd Garderen

Ds. P. Nobel vertrekt binnenkort naar Garderen. De hervormde gemeente is vacant omdat ds. A. Visser vorig jaar door de GZB is benoemd als zendingswerker voor Zimbabwe. Hij werkt daar als theologisch docent voor de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ). Nobel staat sinds 2013 in Monster op de kansel. Ook de protestantse gemeente in Roosendaal verwelkomt een nieuwe voorganger. Ds. A. H. van den Bor heeft het beroep aanvaard. De gemeente uit Noord-Brabant was sinds 2016 op zoek naar een gemeentepredikant omdat ...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...

Otto de Bruijne vertelt wat hij leerde van Openbaring

Jorieke was onlangs in het atelier van kunstenaar Otto de Bruijne om met hem te praten over zijn kunstwerk over het Bijbelboek Openbaring. Bij Groot Nieuws Radio besprak de spreker onder meer wat hij van Openbaring heeft geleerd. Vooral het schilderen van 'De schare die niemand tellen kan' emotioneert Otto. "Ik schilderde voor iedere persoon in die menigte een bobbeltje. Denk eens aan al die kinderen in Aleppo, of noem maar een brandhaard waar mensen onder vuur liggen. Al die kleine bobbeltjes zijn mensen. Jij bent er ook eentje van,"...

SGP Staphorst weigert verkiezingsdebat in uitgaanscentrum

De SGP in Staphorst komt donderdagavond niet naar uitgaanscentrum Kisteman om daar aan een verkiezingsdebat mee te doen. De partij kan zich niet vinden in de locatie, laat RTV Oost weten. Zalencentrum Spoorzicht, het gemeentehuis of een school: dat waren voor de SGP allemaal prima locaties geweest. Maar een complex waar in het weekend tot diep in de nacht wordt gefeest met daarbij nogal wat alcohol, dat vindt de SGP geen geschikte plek voor een debat. Lijsttrekker Alwin Mussche van de ChristenUnie heeft geen begrip voor...
CIP+

Wanneer het tijd wordt om de uitgang van je kerk te zoeken

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er veel controle is en manipulatie? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: wees op je hoede voor manipulatie.  Manipulatie vindt overal plaats. In je werk, thuis, in je kerk. Er zijn altijd mensen die je een bepaalde kant op willen duwen. De vraag is wanneer dat uit de hand loopt. Johan: "Kijk eens naar je kerk en vraag jezelf af: 'Hoe ik me...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher