Billy Graham

Nieuws

22 februari 2018 door Jeffrey Schipper

Hoe Nederlandse christenen reageren op het overlijden van Billy Graham

"Eén van de bekende christenen van de 20e eeuw is van ons heengegaan," zegt Kees van der Staaij. Via CIP.nl reageert de SGP-leider op het overlijden van de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham. Hij stierf woensdag op 99-jarige leeftijd. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

Bert Noteboom, dirigent en spreker
“Graham gaf op een unieke wijze gehoor aan Jezus’ opdracht door aan zoveel mogelijk mensen het Evangelie te vertellen. Met zijn bediening heeft hij miljoenen mensen bereikt. Dat vind ik geweldig! Ik houd van mensen die onomwonden de boodschap van het Evangelie delen. Bovendien was voor hem iedereen gelijk. Zijn boodschap bracht hij zowel aan de Amerikaanse president als aan een dakloze man op straat. Dat laat zien dat hij geen dubbele boodschap verkondigde. ‘Jezus is gekomen, geef je over aan Zijn liefde en leef met Hem.’ Daar kwam zijn boodschap op neer. En het mooie is: aan radicaliteit ontbrak het hem niet. 

Zijn werkwijze typeert eenvoud. Daar probeer ik in het missionaire werk in de kerk en erbuiten een voorbeeld aan te nemen. En tegelijkertijd wil ik er geen doekjes om winden door net als Graham duidelijk te maken dat we Jezus als Redder nodig hebben, tegen de tijdgeest in. Door middel van de massabijeenkomsten paste Graham zich aan, aan zijn tijd. In deze tijd is internet hét middel om het Evangelie te brengen aan anderen. Denk aan het werk van internetevangelist Marten Visser bij GlobalRize waarmee hij miljoenen mensen bereikt en de broeders van 222 Ministries die in Farsi sprekende landen het Evangelie met honderdduizenden mensen delen.”

Jesse de Haan, baptistenvoorganger in Maastricht
"Omdat ik relatief jong ben, heb ik weinig van Graham meegekregen. Wel heb ik het Billy Graham Center in Wheaton bezocht, toen ik voor de Global Leadership Summit in Chicago was. Dat was een bijzondere trip, samen met Lotte en Orlando Bottenbley. En eenmaal binnen viel ik compleet stil. Die handgeschreven notities, en daarna een foto van de miljoen luisteraars in Zuid-Korea waren nauwelijks te bevatten. Ik werd overvallen door dankbaarheid voor wat God door zo'n toegewijde boerenzoon had gedaan. Al die grootsheid contrasteert enorm met ons kleine en seculiere Nederland. Maar datzelfde evangelie verbindt en vuurt je aan. Gisteren was een mooie dag, met Grahams overgang naar eeuwigheid en alle lofredes in de media. De wereld trekt zich op aan zo'n brok integriteit, en snakt naar een boodschap van hoop."

Kees van der Staaij, SGP-leider
"Eén van de bekende christenen van de 20e eeuw is van ons heengegaan. Billy Graham heeft veel mensen bereikt met zijn toespraken, maar was er ook diep van doordrongen dat het christelijk geloof van grote betekenis is voor de politiek.
Een mooie uitspraak van Hem is: Een leven met Christus betekent eindeloze liefde. Zonder Hem is het een liefdeloos eind. Een waardevol praktisch advies is: Bid om een dikke huid en een gevoelig hart!"

Henk Medema, publicist en spreker
Graham is volgens Henk Medema ‘een monument’ in de geschiedenis van het christendom. “Er gebeurde altijd wat als hij het Evangelie verkondigde,” vertelt de christelijke publicist. “In de jaren ’80 en ’90 en daarna heb ik vaak rondgereisd door de Verenigde Staten. Tijdens gesprekken met mensen kwam regelmatig deze vraag aan de orde: wanneer ben je tot geloof gekomen? Het antwoord was dan vaak: ‘via een boodschap van Billy Graham.’ Mensen vertelden hun bekeringsverhaal niet met droge ogen, en dat deed je dan zelf ook wat. Veel Amerikanen zijn door hem tot geloof gekomen. Zijn evangelisatiebijeenkomsten in stadions eindigde hij vaak met het lied ‘Just As I Am’. Vervolgens stroomden massa's mensen naar voren. Graham slaagde erin om gerichtheid en spanning in te bouwen in de wijze waarop hij Gods boodschap bracht. Zijn toehoorders hadden dan altijd het gevoel: ‘hier moet ik iets mee!”

"Diep in zijn hart geloofde hij dat wedergeboorte een werk van God is," merkt ds. J. M. D. de Heer op in het Reformatorisch Dagblad. De predikant van de gereformeerde gemeente in Middelburg-Centrum verwijst naar Grahams boek 'De zonde onder ons'. Daarin schreef hij onder meer over hoogmoed, toorn, naijver, onzedelijkheid, gulzigheid, luiheid en gierigheid. "Juist die kant van Billy Graham heeft me aangesproken. Hij wilde de Bijbel naspreken en ging daarom ernstige onderwerpen niet uit de weg. Ik zou zeggen: ook reformatorisch Nederland kan daarvan leren."

Ad de Boer, voormalig EO-directeur
“Eindelijk thuis,” dacht Ad de Boer toen hij hoorde over het overlijden van Graham, verwijzend naar Grahams boek ‘Bijna thuis'. “Graham sprak in stadions voor tienduizenden mensen en via tv bereikte hij zelfs miljoenen mensen. Hij wist het Evangelie zo te brengen dat iedereen die luisterde of keek ervoer: ‘die man spreekt mij persoonlijk aan.’ Dat is een ongelooflijke gave: niet voor de massa preken maar iedereen persoonlijk aanspreken, waardoor mensen weten: ‘God heeft mij op het oog.’

In de tweede plaats herinner ik mij de manier waarop hij mensen voor de keus stelde om Jezus Christus als Heer en Heiland te aanvaarden,” vervolgt de voormalig EO-directeur. “Door critici is die wijze van evangelieverkondiging arminiaans en remonstrants genoemd. Zo was er in de jaren ’80 veel discussie over het EO-programma ‘God verandert mensen’ van Feike ter Velde. Mensen plaatsten daarbij hun vraagtekens, omdat kijkers werden opgeroepen om hun hart aan de Heer te geven. ‘Dat kan God alleen,’ vond men. In die discussie hebben we vaak naar Billy Graham verwezen. Een prediker die in orthodox-christelijke kringen over het algemeen positief werd beoordeeld. We legden dan uit dat zijn werkwijze niet anders was. Natuurlijk bekeert God mensen, maar mensen moeten wel ertoe worden opgeroepen. Die bekeringsoproep van Billy Graham in vrijwel al zijn toespraken - waarmee hij duidelijk maakte dat ieder mens Jezus Christus nodig heeft - was het hart van zijn boodschap. En dat is ook dé boodschap voor vandaag.”

Christian Verwoerd, zanger
"Billy Graham, één van de meest invloedrijke evangelisten uit de achterliggende eeuw, is overleden," schrijft Christian Verwoerd op zijn Facebookpagina. "Zijn preken uit de jaren '60 en 70 zijn indrukwekkend. Waar hij over de wereld preekte, met een boodschap van radicale bekering, trok hij volle stadions. Zo ook ooit in De Kuip in Rotterdam. Zijn preken werden in Amerika op de nationale tv compleet uitgezonden en het was zelfs zo dat andere programma's niet op dezelfde zendtijd als Billy Graham wilden uitgezonden worden, omdat ze dan kijkers verloren.

Zonder alles van hem te prijzen, kunnen we in ieder geval afvragen: waar zijn deze tijden gebleven? ... helaas bestaan veel huidige evenementen voor een groot gedeelte uit pure entertainment, uit angst om mensen te verliezen.... bekering is een oubollig woord geworden, terwijl juist in de geschiedenis altijd bekering de sleutel is geweest voor opwekking. Mag God veel (jonge) mensen doen opstaan in deze tijd die niet schromen om Gods woord zuiver en met kracht te brengen. De spannende tijd waarin we leven en de spoedige wederkomst van Jezus vraagt om alles behalve christelijke onverschilligheid," aldus Verwoerd verwijzend naar Hebreeën 12:14.

"Kenmerkend voor deze bijeenkomsten was dat mensen concreet moesten kiezen voor Jezus, zodat het aantal bekeerlingen dat hij gemaakt heeft ook goed te tellen is: 3,2 miljoen," voegt prof. dr. W. van Vlastuin toe in het Reformatorisch Dagblad. "Hij drong dan ook krachtig aan op persoonlijke bekering en geloof." De hersteld hervormde hoogleraar ziet ook een schaduwzijde. "Bezien we zijn invloed vanuit een gereformeerd perspectief, dan heeft hij afbreuk gedaan aan de inhoud van het christelijk geloof. Waar het aankomt op de ontmoeting tussen God en mens, koos Graham de verkeerde route, zodat de rechtvaardiging van de goddeloze niet kon functioneren."

Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband
“In mijn kindertijd was Graham een belangrijke evangelist,” herinnert Hans Maat zich. “Hij was zeer invloedrijk in een tijd waarin Amerika uitgroeide tot een superstaat met ongekende media en daar heeft de Billy Graham Assocation ook gebruik van gemaakt met haar massabijeenkomsten en tv-uitzendingen. Soms wordt gesteld dat massabijeenkomsten niet meer van deze tijd zijn. Dat betwijfel ik. ‘Het succes van Graham heeft ermee te maken dat een roeping/zalving van de Heilige Geest op hem rustte. De Britse koningin Elisabeth merkte ooit op dat Engelsen nergens een traan om laten, totdat Billy Graham het land binnenkwam.

De laatste jaren heb ik ontdekt dat de klassieke wijze van evangelieverkondiging nog steeds ijzersterk is. Een evangelist moet zijn boodschap in een notendop verpakken. Dat heeft Graham laten zien. De kerk is geen plezierjacht, maar een reddingsboot. Mensen hebben verlossing nodig en daar is alleen Jezus Christus toe in staat. Die bekeringsoproep moet weer worden herontdekt. Mensen merken soms op dat christelijke organisaties milder, breder en ruimdenkender worden. Natuurlijk heeft Graham ook een ontwikkeling doorgemaakt maar nooit iets afgedaan van het Evangelie zoals de liberale theologie dat wel heeft gedaan in de achterliggende decennia. Ik heb in ieder geval ontdekt dat het klassieke Evangelie ijzersterk is. Ook in de context en cultuur van vandaag.“

Marco Hofland, CGK-predikant uit Haarlem
Ds. Marco Hofland vond met name zijn eenvoud en directheid kenmerkend. “We denken soms dat we van mensen kleine theologen moeten maken in plaats van volgelingen van Jezus. Graham liet in zijn evangelieverkondiging alle theologische 'rimram' weg om mensen voor een keuze te stellen. Vandaag de dag zijn er steeds minder momenten waarbij mensen worden opgeroepen tot een radicale keuze: voor of tegen Christus. Uiteindelijk gaat het erom of we Jezus volgen. Johannes 1:12 maakt duidelijk dat we allemaal verantwoordelijk worden gehouden voor die keuze.”

De predikant vraagt zich af of er meer Billy Grahams nodig zijn in deze tijd. “God gebruikt ieder persoon met zijn of haar eigen gaven en talenten. God zoekt niet meer Billy Grahams, maar mensen die zich op hun eigen manier willen inzetten voor Zijn koninkrijk. Door de eeuwen heen passen verkondigers van het Evangelie zich aan hun tijd om het Evangelie over te brengen. Zo ging Paulus op de Areopagus in gesprek met filosofen. Graham ging grote stadions in. Laten we niet vergeten dat Graham een warme persoonlijkheid was. Dat is een belangrijke bijkomstigheid. Hij straalde een bijzondere en gunnende liefde voor Jezus Christus uit.”

Reacties

D
Ik was 13 jaar toen hij voor het eerst in Nederland kwam spreken voor duizenden mensen.Wij zaten heel dicht bij de radio om maar geen woord te missen.Hij sprak indringend over: Jezus en de rijke jongeling"Het maakte indruk op mij. Ik zocht nog naar een boek van hem,maar kon het niet meer vinden. Hij had pakkende titels, bv.over Simson: Gods grote kwajongen. Aan weinigen is het geven om wereldwijd het Evangelie te verkondigen.

REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher