Billy Graham

Nieuws

22 februari 2018 door Jeffrey Schipper

Hoe Nederlandse christenen reageren op het overlijden van Billy Graham

"Eén van de bekende christenen van de 20e eeuw is van ons heengegaan," zegt Kees van der Staaij. Via CIP.nl reageert de SGP-leider op het overlijden van de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham. Hij stierf woensdag op 99-jarige leeftijd. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

Bert Noteboom, dirigent en spreker
“Graham gaf op een unieke wijze gehoor aan Jezus’ opdracht door aan zoveel mogelijk mensen het Evangelie te vertellen. Met zijn bediening heeft hij miljoenen mensen bereikt. Dat vind ik geweldig! Ik houd van mensen die onomwonden de boodschap van het Evangelie delen. Bovendien was voor hem iedereen gelijk. Zijn boodschap bracht hij zowel aan de Amerikaanse president als aan een dakloze man op straat. Dat laat zien dat hij geen dubbele boodschap verkondigde. ‘Jezus is gekomen, geef je over aan Zijn liefde en leef met Hem.’ Daar kwam zijn boodschap op neer. En het mooie is: aan radicaliteit ontbrak het hem niet. 

Zijn werkwijze typeert eenvoud. Daar probeer ik in het missionaire werk in de kerk en erbuiten een voorbeeld aan te nemen. En tegelijkertijd wil ik er geen doekjes om winden door net als Graham duidelijk te maken dat we Jezus als Redder nodig hebben, tegen de tijdgeest in. Door middel van de massabijeenkomsten paste Graham zich aan, aan zijn tijd. In deze tijd is internet hét middel om het Evangelie te brengen aan anderen. Denk aan het werk van internetevangelist Marten Visser bij GlobalRize waarmee hij miljoenen mensen bereikt en de broeders van 222 Ministries die in Farsi sprekende landen het Evangelie met honderdduizenden mensen delen.”

Jesse de Haan, baptistenvoorganger in Maastricht
"Omdat ik relatief jong ben, heb ik weinig van Graham meegekregen. Wel heb ik het Billy Graham Center in Wheaton bezocht, toen ik voor de Global Leadership Summit in Chicago was. Dat was een bijzondere trip, samen met Lotte en Orlando Bottenbley. En eenmaal binnen viel ik compleet stil. Die handgeschreven notities, en daarna een foto van de miljoen luisteraars in Zuid-Korea waren nauwelijks te bevatten. Ik werd overvallen door dankbaarheid voor wat God door zo'n toegewijde boerenzoon had gedaan. Al die grootsheid contrasteert enorm met ons kleine en seculiere Nederland. Maar datzelfde evangelie verbindt en vuurt je aan. Gisteren was een mooie dag, met Grahams overgang naar eeuwigheid en alle lofredes in de media. De wereld trekt zich op aan zo'n brok integriteit, en snakt naar een boodschap van hoop."

Kees van der Staaij, SGP-leider
"Eén van de bekende christenen van de 20e eeuw is van ons heengegaan. Billy Graham heeft veel mensen bereikt met zijn toespraken, maar was er ook diep van doordrongen dat het christelijk geloof van grote betekenis is voor de politiek.
Een mooie uitspraak van Hem is: Een leven met Christus betekent eindeloze liefde. Zonder Hem is het een liefdeloos eind. Een waardevol praktisch advies is: Bid om een dikke huid en een gevoelig hart!"

Henk Medema, publicist en spreker
Graham is volgens Henk Medema ‘een monument’ in de geschiedenis van het christendom. “Er gebeurde altijd wat als hij het Evangelie verkondigde,” vertelt de christelijke publicist. “In de jaren ’80 en ’90 en daarna heb ik vaak rondgereisd door de Verenigde Staten. Tijdens gesprekken met mensen kwam regelmatig deze vraag aan de orde: wanneer ben je tot geloof gekomen? Het antwoord was dan vaak: ‘via een boodschap van Billy Graham.’ Mensen vertelden hun bekeringsverhaal niet met droge ogen, en dat deed je dan zelf ook wat. Veel Amerikanen zijn door hem tot geloof gekomen. Zijn evangelisatiebijeenkomsten in stadions eindigde hij vaak met het lied ‘Just As I Am’. Vervolgens stroomden massa's mensen naar voren. Graham slaagde erin om gerichtheid en spanning in te bouwen in de wijze waarop hij Gods boodschap bracht. Zijn toehoorders hadden dan altijd het gevoel: ‘hier moet ik iets mee!”

"Diep in zijn hart geloofde hij dat wedergeboorte een werk van God is," merkt ds. J. M. D. de Heer op in het Reformatorisch Dagblad. De predikant van de gereformeerde gemeente in Middelburg-Centrum verwijst naar Grahams boek 'De zonde onder ons'. Daarin schreef hij onder meer over hoogmoed, toorn, naijver, onzedelijkheid, gulzigheid, luiheid en gierigheid. "Juist die kant van Billy Graham heeft me aangesproken. Hij wilde de Bijbel naspreken en ging daarom ernstige onderwerpen niet uit de weg. Ik zou zeggen: ook reformatorisch Nederland kan daarvan leren."

Ad de Boer, voormalig EO-directeur
“Eindelijk thuis,” dacht Ad de Boer toen hij hoorde over het overlijden van Graham, verwijzend naar Grahams boek ‘Bijna thuis'. “Graham sprak in stadions voor tienduizenden mensen en via tv bereikte hij zelfs miljoenen mensen. Hij wist het Evangelie zo te brengen dat iedereen die luisterde of keek ervoer: ‘die man spreekt mij persoonlijk aan.’ Dat is een ongelooflijke gave: niet voor de massa preken maar iedereen persoonlijk aanspreken, waardoor mensen weten: ‘God heeft mij op het oog.’

In de tweede plaats herinner ik mij de manier waarop hij mensen voor de keus stelde om Jezus Christus als Heer en Heiland te aanvaarden,” vervolgt de voormalig EO-directeur. “Door critici is die wijze van evangelieverkondiging arminiaans en remonstrants genoemd. Zo was er in de jaren ’80 veel discussie over het EO-programma ‘God verandert mensen’ van Feike ter Velde. Mensen plaatsten daarbij hun vraagtekens, omdat kijkers werden opgeroepen om hun hart aan de Heer te geven. ‘Dat kan God alleen,’ vond men. In die discussie hebben we vaak naar Billy Graham verwezen. Een prediker die in orthodox-christelijke kringen over het algemeen positief werd beoordeeld. We legden dan uit dat zijn werkwijze niet anders was. Natuurlijk bekeert God mensen, maar mensen moeten wel ertoe worden opgeroepen. Die bekeringsoproep van Billy Graham in vrijwel al zijn toespraken - waarmee hij duidelijk maakte dat ieder mens Jezus Christus nodig heeft - was het hart van zijn boodschap. En dat is ook dé boodschap voor vandaag.”

Christian Verwoerd, zanger
"Billy Graham, één van de meest invloedrijke evangelisten uit de achterliggende eeuw, is overleden," schrijft Christian Verwoerd op zijn Facebookpagina. "Zijn preken uit de jaren '60 en 70 zijn indrukwekkend. Waar hij over de wereld preekte, met een boodschap van radicale bekering, trok hij volle stadions. Zo ook ooit in De Kuip in Rotterdam. Zijn preken werden in Amerika op de nationale tv compleet uitgezonden en het was zelfs zo dat andere programma's niet op dezelfde zendtijd als Billy Graham wilden uitgezonden worden, omdat ze dan kijkers verloren.

Zonder alles van hem te prijzen, kunnen we in ieder geval afvragen: waar zijn deze tijden gebleven? ... helaas bestaan veel huidige evenementen voor een groot gedeelte uit pure entertainment, uit angst om mensen te verliezen.... bekering is een oubollig woord geworden, terwijl juist in de geschiedenis altijd bekering de sleutel is geweest voor opwekking. Mag God veel (jonge) mensen doen opstaan in deze tijd die niet schromen om Gods woord zuiver en met kracht te brengen. De spannende tijd waarin we leven en de spoedige wederkomst van Jezus vraagt om alles behalve christelijke onverschilligheid," aldus Verwoerd verwijzend naar Hebreeën 12:14.

"Kenmerkend voor deze bijeenkomsten was dat mensen concreet moesten kiezen voor Jezus, zodat het aantal bekeerlingen dat hij gemaakt heeft ook goed te tellen is: 3,2 miljoen," voegt prof. dr. W. van Vlastuin toe in het Reformatorisch Dagblad. "Hij drong dan ook krachtig aan op persoonlijke bekering en geloof." De hersteld hervormde hoogleraar ziet ook een schaduwzijde. "Bezien we zijn invloed vanuit een gereformeerd perspectief, dan heeft hij afbreuk gedaan aan de inhoud van het christelijk geloof. Waar het aankomt op de ontmoeting tussen God en mens, koos Graham de verkeerde route, zodat de rechtvaardiging van de goddeloze niet kon functioneren."

Hans Maat, directeur Evangelisch Werkverband
“In mijn kindertijd was Graham een belangrijke evangelist,” herinnert Hans Maat zich. “Hij was zeer invloedrijk in een tijd waarin Amerika uitgroeide tot een superstaat met ongekende media en daar heeft de Billy Graham Assocation ook gebruik van gemaakt met haar massabijeenkomsten en tv-uitzendingen. Soms wordt gesteld dat massabijeenkomsten niet meer van deze tijd zijn. Dat betwijfel ik. ‘Het succes van Graham heeft ermee te maken dat een roeping/zalving van de Heilige Geest op hem rustte. De Britse koningin Elisabeth merkte ooit op dat Engelsen nergens een traan om laten, totdat Billy Graham het land binnenkwam.

De laatste jaren heb ik ontdekt dat de klassieke wijze van evangelieverkondiging nog steeds ijzersterk is. Een evangelist moet zijn boodschap in een notendop verpakken. Dat heeft Graham laten zien. De kerk is geen plezierjacht, maar een reddingsboot. Mensen hebben verlossing nodig en daar is alleen Jezus Christus toe in staat. Die bekeringsoproep moet weer worden herontdekt. Mensen merken soms op dat christelijke organisaties milder, breder en ruimdenkender worden. Natuurlijk heeft Graham ook een ontwikkeling doorgemaakt maar nooit iets afgedaan van het Evangelie zoals de liberale theologie dat wel heeft gedaan in de achterliggende decennia. Ik heb in ieder geval ontdekt dat het klassieke Evangelie ijzersterk is. Ook in de context en cultuur van vandaag.“

Marco Hofland, CGK-predikant uit Haarlem
Ds. Marco Hofland vond met name zijn eenvoud en directheid kenmerkend. “We denken soms dat we van mensen kleine theologen moeten maken in plaats van volgelingen van Jezus. Graham liet in zijn evangelieverkondiging alle theologische 'rimram' weg om mensen voor een keuze te stellen. Vandaag de dag zijn er steeds minder momenten waarbij mensen worden opgeroepen tot een radicale keuze: voor of tegen Christus. Uiteindelijk gaat het erom of we Jezus volgen. Johannes 1:12 maakt duidelijk dat we allemaal verantwoordelijk worden gehouden voor die keuze.”

De predikant vraagt zich af of er meer Billy Grahams nodig zijn in deze tijd. “God gebruikt ieder persoon met zijn of haar eigen gaven en talenten. God zoekt niet meer Billy Grahams, maar mensen die zich op hun eigen manier willen inzetten voor Zijn koninkrijk. Door de eeuwen heen passen verkondigers van het Evangelie zich aan hun tijd om het Evangelie over te brengen. Zo ging Paulus op de Areopagus in gesprek met filosofen. Graham ging grote stadions in. Laten we niet vergeten dat Graham een warme persoonlijkheid was. Dat is een belangrijke bijkomstigheid. Hij straalde een bijzondere en gunnende liefde voor Jezus Christus uit.”

Reacties

D
Ik was 13 jaar toen hij voor het eerst in Nederland kwam spreken voor duizenden mensen.Wij zaten heel dicht bij de radio om maar geen woord te missen.Hij sprak indringend over: Jezus en de rijke jongeling"Het maakte indruk op mij. Ik zocht nog naar een boek van hem,maar kon het niet meer vinden. Hij had pakkende titels, bv.over Simson: Gods grote kwajongen. Aan weinigen is het geven om wereldwijd het Evangelie te verkondigen.

REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Waarom is Nederland steeds onchristelijker geworden?

'Wat is nu precies er de oorzaak van dat Nederland steeds onchristelijker wordt, dat bijna niemand meer gelooft? Wat zegt de Bijbel hierover?,' wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Dhr. M. M. van Winkelen, scriba van de gereformeerde gemeente in Den Haag, geeft antwoord. Van Winkelen: "Het is indringend om te zeggen, maar veel mensen in ons land zijn langzamerhand of heel abrupt losgeraakt van de kerk en het christelijk geloof. Dat is de eerste reden die ik noem. Dit is een proces dat decenni...

Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel in Groningen heeft beslag gelegd op het pand van Paddepoel Fietsen, laat RTV Noord weten.Begin dit jaar werd bekend dat de fietsenmaker 22.000 euro boete moet betalen, omdat hij weigerde om op koopzondagen open te gaan. Met de bijkomende kosten staat dat bedrag op ruim 31.000 euro aan niet-betaalde contributie en boetes voor het dichtblijven op koopavond. Paddepoel Fietsen heeft op advies van zijn advocaat voorlopig niet betaald. In plaats daarvan heeft de onde...
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

Tijs van den Brink begrijpt 'irritante' krantenkoppen over 'evangelisch' leider

‘Evangelisch leider moet jaar de cel in voor seks met patiënte’ en ‘Celstraf voor evangelist zorgboerderij Meerkerk’. Deze krantenkoppen zorgden bij EO-presentator Tijs van den Brink in eerste instantie voor gefronste wenkbrauwen, schrijft hij in een column voor EO Visie.Aaldert van E., voormalig leider van het evangelische zorgcentrum Hoeve Jedidja in Meerkerk, is onlangs veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De oprichter van twee evangelische zorginstellingen ple...

Vader schrikt van Jodenhaat in Belgisch aardrijkskundeboek

Een vader, wiens 15-jarige zoon school loopt aan het Atheneum Jan Fevijn in Assebroek (Brugge), contacteerde Joods Actueel over de lessen Aardrijkskunde in de klas van zijn zoon. Bij het luik Israël-Palestina staat niet alleen een opmerkelijk haatzaaiende cartoon, de informatie daarin blijkt ook nog eens onjuist te zijn, meldt de Belgische tak van Joods Actueel.“Ik ben gechoqueerd door dergelijke antisemitische cartoon die regelrecht uit het propagandaboek van Joseph Goebbels komt”, aldus de verontruste ouder die va...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

Christelijk gezin vreest uitzetting naar Pakistan en duikt onder

Het Pakistaanse en christelijke gezin Javed uit Veessen is na de uitzetting van de familie Israël in Epe, in een andere regio ondergedoken. Het is zes weken verwijderd van de datum dat in Nederland asiel kan worden aangevraagd, schrijft Veluweland.nl. Het gezin bestaat uit ouders en twee dochters van 6 en 15 jaar oud. Hun situatie doet sterk denken aan de onlangs uit Nederland geplaatste familie Israël. Dit Pakistaanse gezin is vorige week ondanks felle kritiek toch uitgezet naar Polen. Ze vluchtten in 2016 van Pakistan naar Pole...

ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal in campagnefilmpje

De ChristenUnie in Utrecht heeft deze week een ludiek campagnefilmpje gelanceerd. Daarin vertolkt lijsttrekker Maarten van Ooijen zijn naamgenoot Sint Maarten in het Utrecht van nu. Met de bekende rode cape van Sint Maarten rijdt hij op een wit paard door de stad, over de Oudegracht en in de fietsenstalling, om moderne ‘goede daden’ voor de stad te doen. Van Ooijen: “we hebben een modern St. Maarten verhaal gemaakt!”Sint Maarten is een bekende heilige uit de vroege middeleeuwen. De legerofficier deelde...
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

Wat christenen kunnen leren van Stephen Hawking

Natuurkundige Stephen Hawking is vandaag overleden. Hij wordt de grootste wetenschapper na Einstein genoemd. Wat kunnen wij als christenen leren van hem, ook al was hij atheïst. En wat moeten we naast ons neerleggen? Wetenschapper Tom Zoutewelle geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht.  Bekijk het gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Is de kerk een plaats waar we alleen nog maar succes delen?

Radio-dj Stephan doorbrak onlangs een taboe: eerlijk zeggen dat je niet lekker in je vel zit. "Is het in de kerk niet hetzelfde? Proberen we ook daar netjes onze maskers op te zetten?," vraagt blogger Leenard Kanselaar zich af. "Is de kerk verworden tot een plaats waar we alleen nog maar succes delen? Of moet de kerk een plaats zijn waar we elkaar zien, toegeven dat het klote gaat, en dat dat er mag zijn. Een beerput zijn waarin we tegen elkaar zeggen: 'ik begrijp het niet, waar is God?'" Het fragment van radio-dj Stephan...
CIP+

Drie drijvende krachten in onze maatschappij (en in de kerk)

Op 21 februari jl. overleed de Amerikaanse evangelist Billy Graham, 99 jaar oud. Ik herinner me als jochie hoe hij in 1955 (hij was toen nog geen 37!) een meerdaagse campagne (een crusade heette dat) hield in De Kuip in Rotterdam. Mijn ouders hebben toen een van die bijeenkomsten meegemaakt; mijn vader (ook nog geen 40) schreef erover: ‘… Op afstand gewuifd naar de families Bruijn Sr. [J.A.] en Jr. [D.J., oftewel Jan Bruijn, het latere EO-bestuurslid]. Prachtig weer. Windstil. En muisstil tijdens de toespraak. Sublieme vertal...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. P. Nobel aan de slag in hervormd Garderen

Ds. P. Nobel vertrekt binnenkort naar Garderen. De hervormde gemeente is vacant omdat ds. A. Visser vorig jaar door de GZB is benoemd als zendingswerker voor Zimbabwe. Hij werkt daar als theologisch docent voor de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ). Nobel staat sinds 2013 in Monster op de kansel. Ook de protestantse gemeente in Roosendaal verwelkomt een nieuwe voorganger. Ds. A. H. van den Bor heeft het beroep aanvaard. De gemeente uit Noord-Brabant was sinds 2016 op zoek naar een gemeentepredikant omdat ...

Een dankbare les in moeilijke tijden

Afgelopen jaren is er veel gebeurd in mijn leven: paniekaanvallen, verlies van mijn baan, verhuizing, slapeloosheid, verlies van mijn vader en ook mijn beste vriend, afgekeurd worden, en dan nu de diabetes. Daarnaast heb ik nog klachten waarvan de oorzaak nog niet gevonden is en waarvoor ik hoop een verwijzing te krijgen voor het ziekenhuis. Ik durf wel te zeggen dat de afgelopen 5 jaar erg zwaar zijn geweest. Deze week sprak ik iemand die het bijzonder vond hoe ik nog steeds in God geloofde na dit alles. Het was hem opgevallen dat ik mijn gelo...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...

Otto de Bruijne vertelt wat hij leerde van Openbaring

Jorieke was onlangs in het atelier van kunstenaar Otto de Bruijne om met hem te praten over zijn kunstwerk over het Bijbelboek Openbaring. Bij Groot Nieuws Radio besprak de spreker onder meer wat hij van Openbaring heeft geleerd. Vooral het schilderen van 'De schare die niemand tellen kan' emotioneert Otto. "Ik schilderde voor iedere persoon in die menigte een bobbeltje. Denk eens aan al die kinderen in Aleppo, of noem maar een brandhaard waar mensen onder vuur liggen. Al die kleine bobbeltjes zijn mensen. Jij bent er ook eentje van,"...

SGP Staphorst weigert verkiezingsdebat in uitgaanscentrum

De SGP in Staphorst komt donderdagavond niet naar uitgaanscentrum Kisteman om daar aan een verkiezingsdebat mee te doen. De partij kan zich niet vinden in de locatie, laat RTV Oost weten. Zalencentrum Spoorzicht, het gemeentehuis of een school: dat waren voor de SGP allemaal prima locaties geweest. Maar een complex waar in het weekend tot diep in de nacht wordt gefeest met daarbij nogal wat alcohol, dat vindt de SGP geen geschikte plek voor een debat. Lijsttrekker Alwin Mussche van de ChristenUnie heeft geen begrip voor...
CIP+

Wanneer het tijd wordt om de uitgang van je kerk te zoeken

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er veel controle is en manipulatie? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: wees op je hoede voor manipulatie.  Manipulatie vindt overal plaats. In je werk, thuis, in je kerk. Er zijn altijd mensen die je een bepaalde kant op willen duwen. De vraag is wanneer dat uit de hand loopt. Johan: "Kijk eens naar je kerk en vraag jezelf af: 'Hoe ik me...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher