God

12 februari 2018 door Prof. dr. W. Verboom

Prof. dr. W. Verboom: "Dordt is niet dood"

Het jaar waarin de Nationale Synode van Dordrecht wordt herdacht, is nog maar nauwelijks begonnen of hier en daar zijn al berichten te lezen dat men met elkaar overhoop ligt. ‘Dordt krijgt de handen niet op elkaar’, luidde een krantenkop. Natuurlijk snap ik het onderlinge wantrouwen wel. In onze gereformeerde traditie is eeuwenlang strijd geleverd over verkiezing en verwerping, verkiezing en verbond, verkiezing en verantwoordelijkheid en ga zo maar door. Dat strekt ons niet tot eer. Wat zou de Heere daarvan gevonden hebben?, vraagt prof. dr. W. Verboom zich af in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Rotsvast
Zou het dit herdenkingsjaar ook anders kunnen? Waarmee zouden we elkaar kunnen dienen? Hoe zouden ouderen aan jongeren en kinderen de rijke erfenis van Dordt kunnen doorgeven? Is het niet door te belijden en ervan te zingen dat ons heil, waarin we door het geloof in de Heere Jezus mogen delen, voor eeuwig vast, rotsvast ligt in de verkiezende liefde van God? Dat is het kloppende hart van Dordt. Heeft Paulus dat niet bedoeld in Efeze 1:3,4: ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus (…) omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem heeft uitverkoren?’ Dordt leert geen reeks waarheden, los van het geloof in Christus, maar zij is een geloofs-belijdenis. Haar belijdenis is een lofzang op het onbegrijpelijke wonder dat God zonder enige reden van onze kant begonnen is met voor ons te kiezen. Stel je toch eens voor dat ons heil zou afhangen van onze keus voor God. Het zou dan voor eens en voor eeuwig een verloren zaak zijn.

Karikatuur
Nooit heeft Dordt bedoeld dat we door de belijdenis van Gods vrijheid om mensen te verkiezen of voorbij te gaan, niet zeker kunnen zijn van ons heil in Christus. Dat is een onbijbelse karikatuur. Het is precies het omgekeerde van wat Dordt belijdt en bezingt. Een hoogtepunt vinden we in hoofdstuk I.17, waarin beleden wordt dat godvruchtige ouders geen moment hoeven te twijfelen aan het eeuwig behoud van hun kinderen die jong sterven. Wat is dit een troost voor ouders die dit meemaken. Verontwaardigd zeggen onze Dordtse vaderen in het Besluit: ‘Dat veel onschuldige kleine kinderen van de gelovigen van de borst van hun moeders worden afgerukt en op wrede wijze in het helse vuur geworpen worden, zodat hun noch het bloed van Christus kan baten, noch de doop, noch het gebed van de kerk bij hun doop… dat verwerpen wij van ganser harte met afschuw.’ Dordtse duidelijkheid!

Dordt is niet dood. Dordt leeft voor een ieder die in de Zoon gelooft.

Uit één stuk
God, Die mensen verkiest tot Zijn eeuwig heil, is geen Andere dan de Heere, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Van deze God geldt wat we lezen in Johannes 1:18: ‘De eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, heeft Hem ons verklaard.’ De verkiezende liefde van Zijn Vader verklaart de Zoon dan als volgt: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.’ (Joh.3:16) Zoals Hij Hem ook verklaart als Hij zegt: ‘Wie niet in de Zoon gelooft, is al veroordeeld.’ (3:18) God houdt er geen verborgen agenda op na. Hij is een God uit één stuk (Kohlbrugge).

De belijdenis van Dordt over de uitverkiezing wordt vaak gezien als een (rationeel sluitend) antwoord op de vraag wie er wel en niet zalig worden. Het antwoord is dan heel logisch: de uitverkorenen worden zalig, de verworpenen niet. Maar daar gaat het Dordt helemaal niet om. De belijdenis van Dordt stelt de vraag hoe het toch komt dat ik, die de eeuwige toorn van God verdiend heb, er zeker van mag zijn dat mijn heil in Christus vastligt. Het is omdat de eeuwige God mij in Zijn verkiezende liefde heeft uitverkoren. Hoe is dat toch mogelijk! Dat gaat al mijn begrip te boven. Dit is het kloppende hart van Dordt. Wanneer dit hart niet meer klopt, is Dordt dood.

Niet dood
Dordt is niet dood. Dordt leeft voor een ieder die in de Zoon gelooft. Dordt is vooral vandaag een geweldige troost. We leven in een tijd waarin duivelse machten van ongeloof, vijandschap tegen God en Zijn Woord alles wat God gebouwd heeft proberen af te breken. Als je dit ernstig neemt, zou je de moed verliezen. Het werk van God gaat eraan, de kerk gaat eraan. Ons geloof gaat eraan. Ja, dat zou zo zijn als God met zijn besluit van verkiezing de duivel niet van eeuwigheid vóór was geweest.

Laten we bidden dat dit jaar geen jaar van onderlinge twist zal zijn, maar een jaar van samen zingen, vol verwondering. Met onze gevouwen handen dragen we dan ook allen die wetenschappelijk onderzoek naar Dordt verrichten. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig God. Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Dit artikel verscheen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Reacties

A
Dordt is niet dood, maar het is wel de hoogste tijd dat we erkennen dat Dordt niet het laatste woord hefet. Er zitten veel goede kanten aan Dordt, maar er is zeker een herziening nodig. Dat is niet te verwijten aan de mensen van destijds, maar wel aan de theologen daarna, die weigerden Dordt verder uit te werken en de niet benoemde en onderbelichte onderwerpen, zoals Israël, het Koninkrijk van God, de Heilige Geest, ziekenzalving enz. toe te voegen.

Marcel
REAGEER
D
Een prachtig en helder artikel van prof.Verboom over Dordt.

Het zal duidelijk zijn dat de verkiezing ons echt tot troost zal zijn, wanneer wij persoonlijk de Heere Jezus als onze Zaligmaker hebben leren kennen."Wie MIj gezien heeft, heeft de Vader gezien". Fijn dat we naast Dordt ook de H.C en de N.G.B. hebben waar weer andere geloofszaken aan de orde komen.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Deze Bijbeltekst was overal in het huis van evangelist Billy Graham te vinden

De woensdag overleden Billy Graham (99) was vastbesloten om de rest van zijn levensdagen door te brengen met het Woord van God. Billy’s zoon, Franklin Graham, onthulde onlangs via Facebook de Bijbeltekst die overal in zijn huis te lezen is. Hij legde uit wat de geestelijke betekenis is voor zijn vader. “Nog altijd heeft mijn vader Billy Graham een Bijbelvers op de muur van zijn slaapkamer, in HEEL grote letters,” schrijft Graham op Facebook. “Het is trouwens ook in de eetkamer, in de badkamer en op tientallen andere...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...