Ds. Humphrey Sarfaraz Peters

God

06 februari 2018 door Kerk in Actie

Met deze bijzondere brief richt een Pakistaanse kerkleider zich tot Nederland

Veel mensen reageren verrast als ze horen dat er in het islamitische Pakistan ook kerken zijn. Christenen vormen een kleine minderheid. Zij zijn vaak slachtoffer van discriminatie of geweld, of worden bij het minste of geringste tot zondebok gemaakt. Ds. Humphrey Sarfaraz Peters (foto), hoofd van de Kerk van Pakistan en bisschop van het bisdom Peshawar, vraagt Nederland via een open brief om hulp.

Geliefde broeders en zusters in God,

Het is een voorrecht en een vreugde om het woord tot u te kunnen richten. Hoewel de kerk in Pakistan een religieuze minderheid vormt, geniet ze een goede reputatie op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en diaconaat.

Op dit moment staat onze kerk voor een paar lastige uitdagingen. Een daarvan is dat we in Pakistan te maken hebben met vooroordelen en discriminatie tegen religieuze minderheden. We willen dat christenen harmonieus kunnen samenleven met andere geloven. De kerk is daarom voortdurend bezig om te werken aan tolerantie, een vreedzame samenleving en menselijke waardigheid.

"Ons doel is onveranderd: we willen een instrument van God zijn. We willen onze
zegeningen en de liefde van God delen met alle mensen in Pakistan."

Andere uitdagingen zijn de groeiende verstedelijking, de armoede, het gebrek aan werk en het grote aantal hoger opgeleiden (ook christenen) dat het land verlaat. Op verschillende plekken in het land ontstaat verdeeldheid en worden kleine kerken gesticht. De grote, erkende kerken in Pakistan streven naar eenheid onder de verschillende kerken en laten regelmatig samen hun stem horen. Het ontstaan van nieuwe kerkjes is een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd maakt dat het lastiger om gezamenlijk op te trekken.

Ondanks deze ingewikkeldheden blijft de Kerk van Pakistan vechten om te overleven.
Ons doel is onveranderd: we willen een instrument van God zijn. We willen onze
zegeningen en de liefde van God delen met alle mensen in Pakistan.

Broeders en zusters in Nederland, wij danken jullie oprecht voor alle hulp die christenen
in Pakistan hebben ontvangen. Of het nu gaat om jullie gebed of om de financiële
ondersteuning van ons werk, voor ons speelt de verbondenheid met jullie een belangrijke
rol. Onze relatie met gemeenten in Nederland via Kerk in Actie bestaat al tientallen jaren
en daar zijn we dankbaar voor.

We bidden dat we mogen doorgaan om de wereldwijde kerk te versterken en dat we
nooit zullen ophouden om de unieke en liefdevolle boodschap van het Evangelie te
delen. Moge de Heer ons allemaal gebruiken voor het verkondigen van zijn koninkrijk!

In Christus verbonden,
Ds. Humphrey Sarfaraz Peters
Hoofd van de Kerk van Pakistan en bisschop van het bisdom Peshawar

Meer verhalen van christenen in Pakistan?
In het boek Mensen van Hoop vertellen christenen in Pakistan hoe zij vechten voor voor vrede en een rechtvaardige samenleving. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere minderheden die te maken hebben met discriminatie en geweld. Het boek Mensen van Hoop gaat over hun geloof, hun vastberadenheid en hun kracht is gratis te bestellen.

Foto: Christians in Pakistan

Reacties

Al jaren sponsor ik Bijbels voor Pakistan. Helaas doet zich nu voor het eerst een probleem voor. Het Pakistaanse Bijbelgenootschap kan momenteel vóór april geen Bijbels meer leveren. Ook schreef ik voor de pastors en de christenen daar een "Manual to the Bible" Je kunt christenen daar een Bijbel geven, maar als ze zelfs het verschil niet weten tussen het OT en het NT, dan schiet dat ook niet op.
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher