Piet Vergunst

God

02 februari 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Theologen Van der Kooi bieden gereedschap voor goed pastoraat

"In haar werk beoogt Margriet van der Kooi dat een mens ‘echt mens’ wordt, dat hij zijn plek leert innemen tegenover de Schepper, Die daardoor de plek krijgt die Hem toekomt. Daartoe heeft ze als door de kerk gezonden ambtsdrager instrumenten die behoren tot de beoefening van de verborgen omgang met God. ‘Bidden, de lofzang zingen, vieren en ziekenzalving,’" schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend naar aanleiding van het boek 'Goed gereedschap is het halve werk'.

Boekencentrum Uitgevers is een uitgeverij waar boeken, bijbels, tijdschriften en digitale media verschijnen. Boekencentrum Uitgevers wil informatie aanbieden op een brede markt van (christelijke) godsdienst, theologie, filosofie en cultuur.

"In de gesprekken met patiënten wil Margriet van der Kooi luisteren, oriëntatie geven, duiden, soms een milde correctie aanbrengen, ook ruimte geven aan woede en verdriet. In haar bagage zitten daartoe andere dingen dan in de tas van de arts, de psycholoog of psychiater, de maatschappelijk werker. Ze luistert en denkt na over wat de theologie te bieden heeft. Dan komt de geloofsleer in zicht, ook in haar normatieve functie, in haar gerichtheid op heil en op leven.

We mogen leren dat Zijn hand niet alleen in ingrijpende gebeurtenissen is, in krachtdadige bekeringen, maar ook in een beker koud water, in een aandachtsvolle blik.

Nauwgezet pastoraat
Goed gereedschap is het halve werk vraagt aandacht voor de inhoud van pastoraat, voor de instrumenten die daartoe helpend zijn. Net zoals de themabrochure ‘Huisbezoek’, die twee weken geleden gevoegd werd bij De Waarheidsvriend, vult deze uitgave een lacune. De kerk heeft anno 2018 een nauwgezet pastoraat nodig. Over de prediking en de eredienst wordt veel gesproken en vergaderd, en missionair is in de mode, maar pastoraat sneeuwt gemakkelijk onder.

We moeten namens Christus onder de mensen zijn, luisteren en luisteren; we zijn gehavende, beschadigde én op het oog succesvolle mensen nabij op hun levensweg en hun geloofsweg en verbinden daarbij het Woord van God met hun ervaringen en gedachten. Zo weten mensen zich gezien en gehoord, ten diepste gezien en gehoord door de grote Herder der schapen.

Weggelekt
Antwoorden op secularisatie en kerkverlating hebben we niet, en maakbaar is er in dit opzicht niets. Het verbinden van het spreken van God met mijn kleine leven, wat in het pastoraat gebeurt, is wel hard nodig. Zo blijft de maandag bij de zondag. ‘God is uit het gewone leven weggelekt,’ schrijft prof. Van der Kooi. We mogen leren dat Zijn hand niet alleen in ingrijpende gebeurtenissen is, in krachtdadige bekeringen, maar ook in een beker koud water, in een aandachtsvolle blik.

In een ziekenhuis, waar voor een aanzienlijk deel ouderen verblijven, komt het leven langs: de man die altijd maar gewenst gedrag vertonen moest, de vrouw voor wier echtgenoot wat ze deed en wie ze was ‘nooit goed genoeg was’, de misbruikverhalen. Ja, dat laatste ook, want de pastor schrijft: ‘Mijn buik knijpt. Er was een tijd dat ik dacht dat het wel zou meevallen met al die misbruikverhalen, maar sinds ik 35 jaar dit werk doe, weet ik beter.’

Wie ouderling of diaken is en als door de ogen van de Heere Jezus naar mensen kijkt en hen ziet, weet van verdrietige, complexe verhalen. Wat doe je dan, hoe reageer je? Inderdaad, luisteren, ordenen, verhelderen én een mensenleven zoeken te verbinden met wat God met ons leven voorheeft, Hij Die de schepping niet loslaat.

Ten dele
Margriet van der Kooi blijft in het pastoraat bij haar taak. Overvragen doet ze zich niet. Oplossen kan ze niet alles. Ze weet dat gesprekken die tijdens het leven niet gevoerd zijn, rond een ziekbed niet altijd ingehaald kunnen worden. Iemand ‘de hemel infietsen’, zoals een vrouw ooit spottend zei, ‘dat komt me niet toe’.

Juist in die concentratie op wat wel moet gebeuren, ligt kracht. Niet alles in het leven is op te lossen, Paulus wist het al: ‘Wij kennen ten dele.’ Om die reden schrijft prof. Van der Kooi: ‘Deugdelijke dogmatiek accepteert gaten in onze kennis’ en ‘Fatsoenlijke christelijke theologie pretendeert niet alles te weten.’"

Lees hier het volledige commentaar van Piet Vergunst en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Benieuwd naar het boek 'Goed gereedschap is het halve werk'? Klik hier om het te bekijken of te bestellen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher