Kees van Dijk

Dagelijks leven

01 februari 2018 door Jeffrey Schipper

Directeur Bond tegen vloeken: "Ik mag opkomen voor de eer van God"

“‘Hoe zou jij het vinden als je vader of broer door het slijk wordt gehaald?’ Zo mag je de consequentie van een scheldwoord of vloek dicht bij mensen brengen.” Aan het woord is Kees van Dijk, de kersverse directeur van de Bond tegen vloeken. Vanaf vandaag gaat hij aan de slag in zijn nieuwe functie. “Ik mag opkomen voor de eer van God.”

De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik in de meest brede zin van het woord. Vloeken is het misbruiken van de naam van God of van Jezus. Als er sprake is van opzettelijk en doelbewust misbruik van Gods naam, spreken we van godslastering of blasfemie.

Van Dijk is afkomstig uit “een hervormd nest” en is van jongs af aan kerkelijk betrokken. “In de loop der jaren is het Evangelie voor mij steeds meer gaan leven. Mijn vrouw en ik deden samen één-op-één catechisatie bij de dominee. Daardoor is ons geloofsleven sterk verdiept.” Later ging Van Dijk in verschillende gemeenten aan de slag als ouderling. “Mede daardoor heeft het geloof een steeds centralere plek ingenomen in mijn leven.” Vervolgens kwam de ChristenUnie op zijn pad. Sinds dit jaar is Van Dijk namens de ChristenUnie Wierden actief als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Hoe is de Bond tegen vloeken op je pad gekomen?
“Als ouderling en ChristenUnie-raadslid ging geloof een steeds grotere rol spelen. Inmiddels ben ik 58 jaar. Met veel plezier ben ik actief geweest in de financiële dienstverlening. De afgelopen jaren groeide het verlangen om mijn vaardigheden te verbinden met mijn christelijke levensovertuiging. Op een gegeven moment viel mijn oog op een vacature van de Bond tegen vloeken die op zoek was naar een nieuwe directeur. Het was alsof dat hét puzzelstukje was die de puzzel compleet zou maken. ‘Dit ga ik doen!’ Na een aantal gesprekken is de Bond met mij in zee gegaan. In deze functie kan ik mijn hart, hoofd en ziel met elkaar verbinden. Vanuit mijn werk kan ik nu actief met mijn geloof aan de slag.”

Wat heeft je verlangen te maken met de missie van de Bond tegen vloeken: strijden vóór respectvol taalgebruik?
“Ik mag opkomen voor de eer van God. Misbruik maken van Zijn heilige naam kan niet de bedoeling zijn en dat mag de Bond op verschillende manieren handen en voeten geven. In het dagelijks leven is het heel goed om mensen er concreet op aan te spreken. Dat is best ingewikkeld! Om die reden heeft de Bond een training ontwikkeld. Hoe ga je om met iemand die scheldt of vloekt? Cruciaal is dan om het gesprek aan te gaan in plaats van het vingertje omhoog te steken.

"‘Hoe zou jij het vinden als je vader of broer door het slijk wordt gehaald?’ Zo mag je de consequentie van een scheldwoord of vloek dicht bij mensen brengen."

In onze geseculariseerde maatschappij weten mensen niet wat ze zeggen als ze een vloek uitspreken. God of de Heere Jezus zegt veel mensen vandaag de dag niet meer zoveel. Daarom is het cruciaal om een vertaalslag te maken. ‘Hoe zou jij het vinden als je vader of broer door het slijk wordt gehaald?’ Zo mag je de consequentie van een scheldwoord of vloek dicht bij mensen brengen. Dan zullen mensen begrijpen dat ze jou in het hart raken met een vloek.”

Heb je in de bankenwereld hier veel mee te maken gehad?
“Mijn ervaring is dat er in de bankenwereld relatief weinig wordt gevloekt en gescholden. In de periode dat ik de bankwinkels mocht aansturen is het voorgekomen dat klanten hun boekje te buiten gingen richting het personeel. Als ik als manager aanwezig was, nam ik gefrustreerde klanten wel eens apart om onder vier ogen door te praten. Over het algemeen werkt dat heel goed. Dan wordt al snel duidelijk dat er diepere oorzaken en soms een complex verhaal achter schuil gaan. Een één-op-één-gesprek kan vervolgens een eerste stap zijn in het oplossen van bijvoorbeeld een financiële kwestie.”

In hoeverre hebben Nederlanders de laatste decennia meer oog gekregen voor het belang van respectvol taalgebruik?
“Ik vraag mij af of dat het geval is,” antwoordt Van Dijk. Hij verwijst naar rapper Boef die onlangs in opspraak raakte nadat hij hulpvaardige vrouwen uitschold voor ‘hoer’. “Respectloos taalgebruik is iets van alle tijden. De laatste decennia heeft straattaal zich duidelijk ontwikkeld in het publieke domein. Dit brengt extra vragen met zich mee, omdat jongeren die nieuwe taal overnemen.”

Wat kunnen we de komende jaren van de Bond tegen vloeken verwachten?
“Er liggen nog voldoende uitdagingen. Mijn wens is dat de Bond zichzelf in de komende jaren door ontwikkelt als kenniscentrum ten aanzien van respectvol taalgebruik. Zo kunnen we onze missie nog meer relevant maken. Ook willen we onze achterban blijven toerusten omdat we onderdeel uitmaken van een geseculariseerde maatschappij. Als Bond willen we daarom blijven zoeken naar manieren om christenen te motiveren om de straat op te gaan en hun strijd voor respectvol taalgebruik voort te zetten. Niet om de Bond te promoten, maar om op te komen voor de eer van Gods naam. Daar kunnen we op allerlei terreinen mee aan de slag. Van catechisaties tot festivals. We moeten mensen blijven opzoeken. Ik geloof in de kracht van ontmoeting.”

Vorig jaar vierde de Bond tegen vloeken zijn 100-jarig bestaan. “Helaas is de Bond nog niet opgeheven en hebben we nog steeds bestaansrecht,” maakt Van Dijk duidelijk. “Een keer zal dat lukken als God een nieuwe hemel en aarde gaat vestigen. Tot die tijd is er nog veel werk te doen.”

Lees hier meer over het werk van de Bond tegen vloeken.

Foto: Rob Nijhuis Fotografie

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher