God

31 januari 2018 door Arie-Jan Mulder

Gerechtigheid is in de Bijbel niet een kwestie van goed gedrag

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.' Dit is eigenlijk een onmogelijke tekst voor ons. En wel om de eenvoudige reden dat we niet kunnen aanvoelen waar het over gaat. Wij kennen in onze maatschappij al heel lang geen echte honger of dorst meer, dus we kunnen de kracht van dit woord nauwelijks verstaan. Maar echte honger of dorst bepaalt alles en dwingt je met al je kracht op zoek te gaan naar voedsel of water. Dat is van levensbelang en je hele bestaan is dan bezig met overleven.

Jezus heeft het hier dus over een drang naar gerechtigheid die heel ons leven beheerst, waar we met onze hele wil op gericht zijn. Na de vriendelijkheid waar we bij de vorige spreuk voor kozen, worden we hier geconfronteerd met de gedachte om hartstochtelijk aan de slag te gaan. Hartstochtelijk jagen naar gerechtigheid, wat betekent dat?

Vreemd genoeg gaat dat niet eens over onszelf. Gerechtigheid is in de Bijbel niet een kwestie van goed gedrag. Het betekent niet dat we zelf ‘recht’ staan, zodat er niets op ons aan te merken is. Maar het heeft altijd te maken met relatie. Iets verderop spreekt Jezus dan ook over het doen van gerechtigheid, en dat blijkt te gaan over wat je doet voor een ander. Jezus heeft het hier dus niet over zelf recht in het leven staan en goed de regels volgen, maar over de ander recht laten staan, zorgen dat de ander overeind blijft, zogezegd. Honger naar gerechtigheid is dus een allesdoordringend verlangen dat de ander plaats heeft om te bestaan.

In Exodus 23:6 staat (heel letterlijk vertaald): je zult het recht van jouw arme niet buigen. De mens in jouw omgeving die door de gevolgen van de zondeval gebogen en arm is, die zul je niet nog verder buigen. Integendeel, je zal hem helpen om rechtop te staan in het leven door zijn last te verlichten. Dat is Bijbelse gerechtigheid. En let op: hij is jouw arme, zegt de tekst. Jij bent voor hem verantwoordelijk, eenvoudigweg omdat jij in de buurt bent. Net zoals feitelijk ieder mens die jouw pad kruist gezien kan worden als een opdracht van God aan jou.

Honger naar gerechtigheid is een allesdoordringend verlangen dat de ander plaats heeft om te bestaan.

Nadat we in de vorige zaligspreking onze eigen plek hebben opgegeven, worden we nu dus weer een stap verder geleid op de weg van de navolging en wordt het ons diepste verlangen dat de ander een plek heeft om te bestaan. Zoals iemand het eens mooi uitdrukte: gerechtigheid is doen wat de ander niet zelf kan.

Zo is het feitelijk ook met de gerechtigheid van God: hij heeft voor ons gedaan wat wij zelf niet konden, en de kloof die de zonde heeft geslagen voor ons overbrugd. Gods gerechtigheid wordt in de Bijbel omschreven als Zijn reddende daden, waardoor Zijn volk een relatie met Hem kan hebben. Door Zijn daden zijn wij gerechtigd, hebben wij het recht gekregen, om te leven in relatie met God. God verlangde er naar om ons te redden en om ons gerechtigheid te brengen. En Jezus zegt hier dat wij net zo’n verlangen kunnen hebben om bevrijding te brengen aan de mensen om ons heen.

Dat betekent dat we als het ware voor de ander zijn zoals God voor ons is. Nu wij zelf verlost zijn, willen wij ook verlossing brengen aan anderen. Wij zijn als het ware als God voor die ander. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is de essentie van het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Het begint bij God, bij de liefde voor God en de liefde van God. En die liefde gaat door ons heen werken naar de naaste. Het is wel duidelijk dat dat niet een eigenschap is die we van onszelf hebben. Dat verlangen, die honger om Gods liefde gestalte te geven in het leven van de ander kan alleen maar in ons ontstaan doordat we zelf veranderen door Gods Geest die in ons woont. Het is God die dat in ons doet.

En op zo’n manier ruimte maken voor de ander is natuurlijk iets dat echt voldoening geeft. Het najagen van onze eigen verlangens en onze eigen rechten kan wel even ons ego strelen, maar ons ego raakt nooit verzadigd. Maar gerechtigheid zoeken voor de ander betekent dat we iets van Gods liefde in het leven van de ander in vervulling zullen zien gaan. En dat geeft een voldoening, een verzadiging, die blijft. Wat een prachtige belofte!

Arie-Jan Mulder is spreker en schrijver. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher