Judith van der Veer

God

29 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Waarom kinderwerk zonder gebed geen vrucht draagt

Gebed is de motor van evangelisatiewerk, ook tijdens een Vakantie Bijbel Week (VBW) en op kinderbijbelclub. Om de kracht en noodzaak van gebed te onderstrepen organiseert Evangeliestek toerustingsavonden over gebed als dragende kracht in (kinder)evangelisatiewerk. Judith van der Veer (projectmedewerker Evangeliestek) en de beide sprekers van de toerustingsavonden, Eefje van de Werfhorst en Jan-Dirk Liefting, beantwoorden een aantal vragen.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Het gebed neemt tijdens een Vakantie Bijbel Week en op een kinderbijbelclub een belangrijke plaats in. Waarom?
“Bidden is onze lege handen ophouden, in het diepe besef dat alleen God ze vullen kan,” legt Judith uit. “Gebed onderstreept onze diepe afhankelijkheid van de Heere God, Die ons vanuit Zijn rijkdom vervullen kan. Het thema voor de toerustingsavonden is daarom ‘met lege emmers naar de Bron’. Christus wil ons als de Bron van levend water vullen door Zijn Heilige Geest. Alleen zo kan kinder(evangelisatie)werk vrucht dragen.
Tijdens de Vakantie Bijbel Week en op een kinderbijbelclub mogen kinderen ontdekken dat we met God mogen spreken. Hij zoekt in Zijn ontferming mensen op en wil naar hen luisteren als ze tot Hem bidden. Dat is een wezenlijk aspect van het christelijk geloof en het is heerlijk als kinderen ontdekken dat God de Hoorder is van het gebed.”

Eefje onderstreept dat de vrucht op het evangelisatiewerk “niet ons werk is, maar Gods werk. Hij schakelt mensen in als instrumenten om Zijn Woord door te geven. In dit werk zijn we daarom ook helemaal afhankelijk van Hem. Daarom is het gebed zo belangrijk. Het gaat om het bidden voor de kinderen en voor de leiding. Het is ook belangrijk dat de hele kerkelijke gemeente biddend betrokken is bij het evangelisatiewerk. Het doorgeven van het Woord binnen en buiten de gemeente is immers de opdracht van de kerk.

"Bidden is onze lege handen ophouden, in het diepe besef dat alleen God ze vullen kan."

Tijdens een Vakantie Bijbel Week of op een club is het belangrijk dat kinderen die de Bijbel niet kennen weten wat bidden is, waarom we bidden, wat je mag bidden en hoe je bidt. Waarom sluiten we eigenlijk onze ogen en vouwen we onze handen?” Jan Dirk voegt toe dat het helpt “om op een heel open manier met en voor de kinderen te bidden. Zo leer je hen op een natuurlijke manier bidden en zullen ze zelf ook sneller gaan bidden.”

Kun je aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken wat de kracht van gebed is?
Judith: “Als een clubmiddag of VBW-morgen gedragen wordt door gebed, ontdek je dat God heel verrassende dingen doet. Bijvoorbeeld dat het in een heel natte week of op een heel natte dag precies droog is als er buitenactiviteiten zijn met de kinderen. Ook in die heel praktische dingen wil God voorzien. Dat er rust en aandacht is tijdens het vertellen uit de Bijbel, terwijl de groep anders heel druk en onrustig kan zijn. Dat juist die kinderen er zijn, die eigenlijk ergens andere ook leuke activiteiten te doen hadden. Dat het verhaal dat die middag verteld wordt, aansluit bij de vragen van een kind of bij iets wat een kind heeft meegemaakt. Dat je in met een kind persoonlijk het Evangelie verder kunt uitleggen en je merkt dat een kind ontdekt dat het zijn of haar leven raakt. Dat de God van de Bijbel leeft!”

Jan Dirk merkt dat gebed een bijzondere rust met zich meebrengt. “Gebed zal in veel situaties eerst jouzelf veranderen en niet altijd de omstandigheden.” “Bij een Vakantie Bijbel Week zijn veel mensen betrokken en het vraagt veel voorbereiding en organisatie,” voegt Eefje toe. “Samen vooraf bidden om de leiding van Gods Geest geeft verbondenheid en wekt vertrouwen dat God Zijn Woord nooit leeg zal laten terugkeren. Dat geeft moed om aan het werk te gaan. God zal immers Zelf Zijn werk doen.

Er zijn tal van Bijbelse voorbeelden te noemen, waaruit blijkt dat God het gebed verhoort: bijvoorbeeld Hanna die bad om een kind, de discipelen bij de storm op het Meer van Galiléa. Er komen ook nu mensen tot geloof, voor wie het begin ligt in het bezoeken van een Vakantie Bijbel Week of een kinderbijbelclub. Daar hebben ze voor het eerst gebeden en God heeft doorgewerkt in hun leven.”

Corrie ten Boom heeft eens gezegd: “wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt.”

Wat is in jouw ogen een onder christenen veelvoorkomend misverstand over gebed?
“Vaak vormt gebed de sluitpost op ons werk, ook in het kinder(evangelisatie)werk,” antwoordt Judith. “Waarbij we ons hard inspannen, veel activiteiten kunnen ontplooien en tenslotte bidden of God het wil zegenen. Corrie ten Boom heeft eens gezegd: “wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt.” Dat onderstreept dat gebed onmisbaar en van wezenlijk belang is. De Bijbel roept ons op om te volharden in het gebed, om te bidden zonder ophouden en onze verlangens in álles aan God bekend te maken door bidden en smeken. Gebed moet dus niet ons reservewiel, maar ons stuurwiel zijn. Ik hoop dat de toerustingsavonden ons er opnieuw bewust van maken dat het gebed de dragende kracht mag zijn in het evangelisatiewerk. Omdat het zo bevrijdend is dat God door ons heen wil werken en grote dingen wil doen als we veel van Hem verwachten.”

Eefje: “Er zijn veel vragen rondom de verhoring van het gebed. Verhoort de Heere wel elk gebed? Hij hoort en verhoort elk gebed dat gebeden wordt ‘in de Naam van Jezus’. Maar wanneer bid je ‘in de Naam van Jezus’? In ieder geval hoort daarbij: ‘Uw wil geschiede’. En dat laatste is voor ons vaak heel moeilijk. Wij denken al gauw te weten wat het beste is. Jan Dirk Liefting merkt op dat gebed vaak “als een soort ritueel wordt gezien en ook zo in de praktijk wordt gebracht.”

Eefje en Jan Dirk zullen tijdens de toerustingsavonden als spreker hun ervaringen delen. Jan Dirk is voormalig ondernemer en initiatiefnemer van de Stichting Evangelisatie Sjofar, waarvoor hij als evangelist werkzaam is. Eefje is docent godsdienst aan de pabo van Driestar educatief. Ze heeft gewerkt in het basis- en voortgezet onderwijs, ervaring in het Vakantie Bijbel Week werk en in het jeugdwerk.

In hun lezing zullen Jan Dirk en Eefje ingaan op de vraag wat bidden is. Ze willen delen hoe gebed de dragende kracht kan vormen in het evangelisatiewerk. Daarnaast willen ze met kinder(evangelisatie)werkers nadenken over de vraag hoe we kinderen zelf leren bidden en hoe we omgaan met hun vragen over gebed en gebedsverhoring.

Klik hier voor meer informatie over de toerustingsavonden van Evangeliestek.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher