Piet Vergunst

God

29 januari 2018 door Piet Vergunst, De Waarheidsvriend

Geldzucht doet van het geloof afdwalen: Geef voor je kerk

De pijlers van de christelijke gemeente, we kennen ze uit Handelingen 2: de apostolische leer, de gemeenschap, de gebeden en het breken van het brood. Om de lofzang op God vandaag en morgen gaande te houden, kunnen we evenmin zonder het werkwoord ‘geven’, schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

Het is weer tijd voor het offer. Sinds 1973 kennen we Kerkbalans, onder welke naam de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de (voorlopers van de) Protestantse Kerk dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers van hun leden de jaarlijkse bijdrage voor de plaatselijke gemeente vragen. Van 20 januari tot 3 februari zal er (waarschijnlijk kort na de avondmaaltijd) op vele deurbellen gedrukt worden, om persoonlijk de envelop van Kerkbalans te overhandigen. Het zijn spannende weken voor (ouderling-)kerkrentmeesters, die zich verantwoordelijk weten voor het halen van de begroting.

Het zijn vooral spannende weken voor gemeenten die onzeker over hun toekomst zijn, voor wie de actie Kerkbalans de jaarlijkse peiling is ten aanzien van de vitaliteit van de gemeente, de hartelijke betrokkenheid van haar leden. Nu komt het antwoord op de vraag in welke omvang de predikantsplaats op basis van de betrokkenheid van gemeenteleden gecontinueerd kan worden, of de tweede kerkdienst op zondag blijvend bekostigd kan worden, of er ruimte blijft voor de beperkte inzet van een kerkelijk werker. Kerkbalans drukt ons op de kerkelijke feiten.

Bergrede
Kerkbalans, de jaarlijkse klop op mijn voordeur met het oog op de plaatselijke gemeente, is vooral een spiegel. Kinderen van het Koninkrijk van Christus kenmerken zich immers door gerichtheid op dat Koninkrijk. Het gaat daarom volgende week beslist niet alleen over de vraag hoe het werk in Gods gemeente in Nieuwe Pekela, in Goes of in Putten voortgang kan hebben, het gaat om de vraag wat de dienst van de Heere Jezus mij waard is, tot welk offer ik bereid ben.

Kerkbalans, de jaarlijkse klop op mijn voordeur met het oog op de plaatselijke gemeente, is vooral een spiegel.

In Mattheüs 6, het onderwijs uit de Bergrede, staat mijn giftenpatroon hoog op de agenda. Jezus leert ons een liefdegave in het verborgene te geven, opdat we met onze portemonnee door de mensen niet geëerd worden zullen. Daarna steekt de Heiland af naar het niveau van ons hart: ‘Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ Hij veroordeelt het verzamelen van aardse goederen niet, maar leert ons wel dat de erdoor verkregen zekerheid wankel is. Schatten in de hemel – díe hebben we te verzamelen, schatten op een plaats waar een inbreker of dief niet bij kan komen.

Bekering
Die gerichtheid op het Koninkrijk is een vrucht van de bekering tot God. Wie die bekering niet kent, kan de week van Kerkbalans zomaar als een lastige week ervaren. Maarten Luther heeft in dit verband zelfs eens gesproken over drie bekeringen: bekering van de geest tot de waarheid van het Evangelie, bekering van het hart om Christus als Zaligmaker te omhelzen en als Meester te erkennen én bekering van de portemonnee om het geld aan Christus’ voeten te leggen. De Anglicaanse theoloog James Packer sluit hierbij aan: ‘Tegenwoordig vertellen predikanten ons vaak dat, als mensen christen worden, het laatste ding in hun leven dat wordt aangeraakt door Gods herscheppende genade gewoonlijk hun portemonnee is.’

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Mijn bezit
Om die reden is de komst van de vrijwilliger van Kerkbalans heilzaam, een vrijwilliger die de vraag oproept welke relatie er is tussen het Evangelie en mijn bezit. Ook vanaf de kansel kan vanuit Mattheüs 6 of zovele andere bijbelgedeelten die band aan de orde komen. Dan raken we de kern en daarom is het goed als de predikant zich betrokken weet bij Kerkbalans.

Als kinderen van de welvaart staan christenen in Nederland aan veel gevaar en verleiding bloot, hebben velen het afgeleerd om ‘tevreden te zijn met wat u hebt’ (Hebr. 13:5). Christenen die onderwijs ontvangen inzake de volharding in het dienen van God, hebben de oproep nodig om hun handelwijze zonder geldzucht te laten zijn.

Lees hier het volledige artikel van Piet Vergunst en klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher