Christenen voor Israël

Nieuws

26 januari 2018 door Christenen voor Israël

Christenen voor Israël publiceert twaalf stellingen over Israël

De Bijbel maakt duidelijk dat God een eeuwigdurend verbond heeft gesloten met het Joodse volk. Een kleine groep christenen uit verschillende kerkelijke achtergronden heeft zich daar de afgelopen tijd diepgaand op bezonnen namens Christenen voor Israël (CvI). Dat heeft geresulteerd in twaalf stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan, waarin Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen wordt uitgewerkt.

'Deze stellingen komen niet in de plaats van welke belijdenis dan ook, maar zijn bedoeld als een aanzet om verder te denken over die wezenlijke Bijbelse verkondiging ten aanzien van Israël en het Koninkrijk die de klassieke belijdenissen laten liggen,' aldus CvI.

 • Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.
 • Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.
 • Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden, de vader van alle gelovigen.
 • Wij geloven dat al de verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.
 • Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
 • Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
 • Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle daden van antisemitisme in het verleden begaan, oprecht berouw moet tonen in daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk, en zich moet bekeren van haar vervangings- en vervullingstheologie.
 • Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.
 • Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.
 • Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.
 • Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de goddeloze volken en hen zal vragen hoe zij Israël en het Joodse volk behandeld hebben.
 • Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En God zal zijn alles en in allen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher