Bernhard Reitsma

God

26 januari 2018 door Bernhard Reitsma, De Waarheidsvriend

Jezus volgen is een zaak van leven of dood

"Jezus zegt tegen iemand: ‘Volg mij.’ De man reageert met het verzoek: ‘Sta mij toe dat ik eerst mijn vader begraaf.’ Een alleszins redelijk verzoek. Maar Jezus reageert afwijzend. ‘Laat de doden hun doden begraven...’ (Luk.9:59,60)," schrijft Bernhard Reitsma in De Waarheidsvriend.

"‘Het begraven van je vader (of moeder)’ is in het Midden-Oosten een uitdrukking die veel meer inhoudt dan het regelen van de daadwerkelijke begrafenis. Het betekent dat je voor je ouders zult zorgen totdat ze zijn overleden. In het Midden-Oosten is het de gewoonte dat ouders voor hun kinderen zorgen en als zij dat niet meer kunnen, worden de rollen omgedraaid. Als kinderen volwassen worden en gaan trouwen, blijven ze bij hun ouders wonen. Er wordt een verdieping boven op het huis gebouwd of een kleine woning ernaast. Iedereen draagt financieel bij aan het levensonderhoud. Eerst zijn dat voornamelijk de ouders; later dragen de kinderen ook bij en ten slotte zijn het voornamelijk de kinderen die geld inbrengen. De hele familie leeft van wat er door iedereen wordt ingebracht. Als iemand ziek wordt of werkeloos, dan wordt dat dus door de andere familieleden opgevangen. En als de ouders te oud zijn om nog te werken, is die gemeenschappelijke financiële pot hun AOW. Het is als kind je plicht en je eer om bij te dragen aan de verzorging van je ouders. Zo werkt dat in een samenleving waar de familie centraal staat. Wanneer je je dus aan die eervolle plicht onttrekt, dan ga je in tegen het primaire levenssysteem. Dat is onmogelijk.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.
Het volgen van Jezus is niet een interessante optie naast alle andere dingen in het leven. Het is iets van een andere orde.

Andere orde
Dat is waar deze man op doelt. ‘Ik wil U best volgen, Heere, maar pas nadat ik aan al mijn aardse verplichtingen heb voldaan en’ – want dat ligt voor de hand – ‘mijn kinderen voor mij gaan zorgen’. Het klink bijna als een excuus, een smoes zelfs, want de kans is groot dat als zijn vader overleden is, hij aan het volgen van Jezus niet meer toekomt. Zo zegt hij op een res pectvolle en voor de cultuur acceptabele manier ‘nee’ tegen een verzoek van deze Rabbi.

Jezus doorziet dat. Hij prikt daar doorheen en maakt duidelijk hoe de zaken er werkelijk voor staan. Het volgen van Jezus is niet een interessante optie naast alle andere dingen in het leven. Het is iets van een andere orde. Het volgen van Jezus gaat over zaken van leven en dood. Het gaat om iets wat in urgentie ver boven de dagelijkse bezigheden en zelfs de dagelijkse zorg van ouders uitgaat. We zijn gemaakt voor God; Jezus is de bron van ons leven. En als kinderen worden we aan onze ouders toevertrouwd, opdat zij ons bij God brengen. Ouders zijn er dus om ons te leren Jezus te volgen. Zij mogen daarvoor nooit een belemmering vormen. Er kan geen concurrentie zijn tussen ouders en Jezus. En als dat wel zo is, zegt Jezus, dan is er alleen leven als je Mij volgt. Wie zijn leven of de relatie met zijn ouders krampachtig wil bewaren, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Christus’ wil, die zal het vinden. Alleen zo kunnen we onze ouders op de juiste wijze benaderen en de zorg voor hen op waarde schatten. Jezus verbiedt ons die zorg niet. Evenmin verbiedt Hij dat we onze ouders de laatste eer bewijzen. Hij zet het wel in het juiste perspectief."

Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘De kerk in de context van de islam’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend. Klik hier om De Waarheidsvriend te ontvangen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher