Ds. R. van Kooten

God

19 januari 2018 door Jeffrey Schipper

Wat christenen kunnen leren van de breuk tussen Izak en Rebekka

“Ezau was de lieveling van Izak en Rebekka gaf de voorkeur aan Jakob. Maar God houdt er geen lievelingen op na!,” vertelt dr. R. van Kooten. De emeritus-predikant uit Apeldoorn schreef de uitgave ‘De zon gaat onder - deel 1’, veertig bijbelstudies over het leven van Jakob. CIP.nl bespreekt met de hersteld hervormde dominee een desastreuze breuk tussen Jakobs ouders Izak en Rebekka.

Royal Jongbloed in Heerenveen is uitgever en drukker van diverse Bijbelvertalingen. Royal Jongbloed geeft verder onder meer kinderboeken, dagboeken, tijdschriften en educatief materiaal uit.

“Na een jarenlange worsteling wordt Rebekka zwanger,” schetst Van Kooten de context van Genesis 25:28. "Twintig jaar heeft Izak intens met zijn vrouw gebeden. Wat een harmonie! Dan wordt Rebekka zwanger. Gedurende verschillende maanden heeft zij het gevoel uiteengereten te worden. Er woedt een complete oorlog in haar buik. Wat zal ze vaak haar handen tegen haar buik gehouden hebben om te proberen die twee op hun plek te houden. Met deze nood is zij tot de HEERE gegaan en de HEERE heeft haar geantwoord. Er zijn twee volken in haar buik. Die zullen voortdurend met elkaar worstelen, maar de meerdere zal de mindere dienen. Met de jongste zal Gods verbond verdergaan.” Uiteindelijk wordt Ezau als eerste geboren.

Vader Izak heeft een duidelijke voorkeur voor Ezau en Rebekka trekt meer naar Jakob. Hoe verklaart u dit?
“Daar kunnen allerlei psychologische factoren achter zitten. Izak heeft duidelijk een voorkeur voor de oudste. ‘Een echte vent. Hij kan goed voor zichzelf opkomen.’ Hoe komt dat? Misschien omdat Izak zelf de mindere van Ismaël was. Omdat hij zelf door zijn moeder in bescherming genomen werd en niet zo’n durfal was, bewondert hij om die reden in zijn zoon wat hij zelf miste. Misschien herinnert deze zoon hem aan zijn broer Ismaël. Wat zie je vervolgens? Een moeder schiet dan vaak in de verdediging en neemt het kind dat minder geliefd wordt in bescherming. Daar ontstaat een breuk in het huwelijk tussen Izak en Rebekka.”

"Ezau was de lieveling van Izak en Rebekka gaf de voorkeur aan Jakob. Maar God houdt er geen lievelingen op na!"

Wat heeft die breuk tot ons te zeggen?
“Volgens de Bijbel is de man binnen het huwelijk het hoofd van de vrouw. Helaas is ‘het hoofd’ vaak vertaald als ‘de baas’. Maar de apostel Paulus gebruikt in de brief aan Efeze een anatomisch beeld. De vrouw is het hart (het lichaam) en de man het hoofd. Het hoofd denk bijvoorbeeld vooruit en reageert op gevaar. Zo moet hij zijn vrouw opvoeden als zijn eigen lichaam. Dat vooronderstelt een harmonie. Daarom is scheiding tussen hoofd en hart fataal. Dan gaan patronen die we van huis uit gewend zijn doorwerken. Dan is er geen sprake meer van ‘wij’ maar staan man en vrouw tegenover elkaar.

Daar komt nog bij dat Izak niet overneemt wat God aan zijn vrouw openbaarde over de geboorte van hun tweeling. God openbaarde aan Rebekka dat de oudste zoon de jongste zou dienen. Die openbaring vindt Izak ongeloofwaardig en ‘vrouwenpraat’. Dat is het gevaar van het rationele denken van veel mannen. Voor de duidelijkheid: de HEERE bedoelde met Zijn openbaring niet dat zij voorkeur zouden hebben, maar veel eerder dat zij op Gods leiding zouden letten en worstelen voor het behoud van beiden. Dat zij zouden zoeken dat de HEERE Zich zou laten verbidden dat Ezau weliswaar niet de eerste zou zijn, maar wel behouden zou worden.”

‘Gods verkiezende liefde mogen wij niet vereenzelvigen met onze voorkeur,’ schrijft u. Wat bedoelt u hiermee?
“Izak denkt dat God Ezau had verkoren omdat hij zijn lieveling was. Maar God houdt er geen lievelingen op na! Er zijn veel gelovigen die met een minderwaarheidscomplex vanuit hun jeugd rondlopen. Mogelijk door opmerkingen als ‘jij kunt dat toch niet’ of ‘je zus kan dat veel beter’. Vervolgens stellen deze mensen: ‘dan zal God ook niet veel om mij geven.’ Dan plak je het beeld van je ouders op God en daar doe je Hem veel onrecht mee. Als je met een verkeerd zelfbeeld bent opgegroeid, werkt dat door in je geestelijk leven.

We moeten als ouders uitstralen en laten weten dat wij onze kinderen allemaal onvoorwaardelijk liefhebben. En wat zijn we geneigd in de fout te gaan. Wij mogen als ouders, maar ook bijvoorbeeld als leiders van de club, nooit zo reageren dat wij laten weten dat we hen zo moeilijk vinden. Dat zegt iets over ons hart en onze gezindheid. We kunnen daardoor het gedrag versterken en het gevoel geven dat we de ander liever vinden. Iets anders is het te laten weten: ‘Jij doet nu jaloers, je doet echt vervelend.’ Dan gaat het alleen om het gedrág van het kind.”

"Ieder huwelijksprobleem heeft te maken met zondigen tegen Efeze 5: harmonie tussen het hoofd (de man) en het hart (de vrouw)."

Wat is het gevolg van het ene kind de voorkeur geven boven de ander?
“Dat leidt zoals in de geschiedenis van Izak en Rebekka tot verwijdering. Door partijvorming leeft Rebekka met Jakob en Izak met Ezau. Als Rebekka het niet bespreekbaar kan maken bij haar man kiest Rebekka ervoor om de zaken zelf te regelen. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat Rebekka als het heel spannend wordt Jakob aanspoort om zijn vader te bedriegen en zo de zegen van het eerstgeboorterecht te verkrijgen.

Ieder huwelijksprobleem heeft te maken met zondigen tegen Efeze 5: harmonie tussen het hoofd (de man) en het hart (de vrouw). Dat geheim begint met ‘wees elkaar onderdanig in de Heere’. Vervul de functie die God van je vraagt. Als dat samenwerkt heb je een prachtig huwelijk, maar als er sprake is van concurrentie mondt dat uit in een ramp!”

Wat kunnen ouders leren van deze geschiedenis?
“Je kunt een goed huwelijk hebben en vervolgens ruzie krijgen vanwege de kinderen. Daarom is het zo belangrijk om samen op één lijn te blijven en nooit je man of vrouw af te vallen tegenover je kinderen. Dit leidt tot scheuren en uiteindelijk zelfs tot een breuk.”

Het boek ‘De zon gaat onder’ is geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor gebruik door kringen. In het boek staan (gespreks)vragen en er is ruimte voor het maken van notities. In tekstvakjes worden bijzonderheden vermeld en is de rode draad in het verhaal van Jakob goed te volgen. Klik hier om het boek te bekijken of te bestellen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

Henk Westbroek onthult alvast zijn grafsteen (met een hilarische tekst)

In het EO-programma De Kist onthult Henk Westbroek alvast zijn grafsteen. We konden wel lachen om de tekst die erop staat. Origineel is het in ieder geval. "De tekst is ook voor vriend en vijand geschikt," zo vertelt hij openhartig.  Bekijk hier wat voor tekst er op het graf van Henk Westbroek komt te staan. 
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Hongaarse premier: "Christendom is de laatste hoop van Europa"

De rechts-conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, heeft gezegd dat het christendom de laatste hoop van Europa is. Hij beschuldigt politici uit Berlijn, Parijs en Brussel van het verval van het christendom en de opkomst van de islam op ons continent. Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. De premier vertelt dat hij zich zal blijven verzetten tegen migratie. Orbán is van mening dat de islam binnenkort op de deur van Centraal-Europa zal kloppen. Hij bew...

Deze Bijbeltekst was overal in het huis van evangelist Billy Graham te vinden

De woensdag overleden Billy Graham (99) was vastbesloten om de rest van zijn levensdagen door te brengen met het Woord van God. Billy’s zoon, Franklin Graham, onthulde onlangs via Facebook de Bijbeltekst die overal in zijn huis te lezen is. Hij legde uit wat de geestelijke betekenis is voor zijn vader. “Nog altijd heeft mijn vader Billy Graham een Bijbelvers op de muur van zijn slaapkamer, in HEEL grote letters,” schrijft Graham op Facebook. “Het is trouwens ook in de eetkamer, in de badkamer en op tientallen andere...
CIP+

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk. “Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
Vakanties
Hier adverteren?

Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Ds. A. van Voorden van de GGiN te Opheusden heeft de afgelopen weken niet gepreekt. Aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen predikant en kerkenraad. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang...

Is de hele wereld met God verzoend?

'In 2 Korinthe 5:19 staat dat God de wereld in Christus met zichzelf verzoende. Maar dan staat er in vers 20: laat je met God verzoenen. Dat snap ik niet. In de vorige regel staat dat het al gebeurd is en daarna staat dat het nog moet gebeuren. Hoe zit dat dan? Als iemand zich niet bekeerd heeft worden ze wel weer toegerekend?,' vraagt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Ds. P. D. J. Buijs geeft antwoord."Paulus laat zien dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus er een nieuwe situatie is ontstaan," l...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

OM eist 18 maanden cel tegen leider (77) evangelisch zorgcentrum

Tegen Aaldert van E., voormalig leider en directeur van verschillende evangelische zorgcentra, is dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist voor jarenlange ontucht met een patiënte, schrijven diverse media. De 77-jarige oprichter van de Jedidja Hoeve, wordt verdacht van misbruik van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Hij is in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel voor seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke cliënten. Die zaak loopt momenteel in hoger beroep. De omstrede...

Diederik van Dijk: "We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over"

"De overheid bemoeit zich steeds meer met onze persoonlijke levens. We hebben God buiten de deur gezet en de overheid neemt nu die rol over." SGP-senator Diederik van Dijk vertelde dit in het Family7-programma Uitgelicht. De politicus sprak in het programma over orgaandonatie en belastingkloof tussen één en tweeverdieners. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Doopplaats van Jezus bevrijd van mijnen

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft aan de Britse Halo-stichting, die wereldwijd mijnenvelden ruimt, eindelijk groen licht gegeven voor de volledige ontmijning van Qasr al-Yahud, meldt Kerknet. Volgens een overlevering is Qasr al-Yahud de authentieke plaats van de doop van Jezus. Dit gebied bevat zeven kerken en kloosters, onder meer een Grieks-orthodox klooster, en een kapel van de franciscanen. De Halo-stichting was al eerder actief in Qasr al-Yahud. In 2011 zorgde zij ervoor dat doopplaats langs een smal pad doorheen het...

Israël tolereert Iraanse agressie niet en waarschuwt voor mogelijke aanval

Israël zal niet aarzelen om Iran aan te vallen als de agressie van Teheran tegen Israël ongehinderd doorgaat, waarschuwde premier Binyamin Netanyahu zondag op de veiligheidsconferentie van München. Dat schrijft The Christian Post. "Israël zal niet toestaan dat het regime van Iran een strop om zijn nek legt”, zei Nettanyahu. “We zullen zonder aarzeling handelen, om onszelf te verdedigen en zullen indien nodig optreden, niet alleen tegen de volmachten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf.&...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Milad verstopte een Bijbel onder zijn kussen

Zonder dat ze het van elkaar wisten, waren de Afghaanse Milad, zijn twee broers en een zus de Bijbel aan het lezen. Groot was hun verbazing en blijdschap toen ze dit van elkaar ontdekten. Het jongerenkamp van Gave was voor Milad aanleiding om zich in het christelijk geloof te gaan verdiepen. “We waren eerst met z’n negenen,” vertelt Milad (20) vrij zakelijk. “Maar een van mijn broers werd ontvoerd door Taliban. Hij is twee jaar later vermoord. We voelden ons niet meer veilig in Afghanistan en zijn gevlucht. Daar...

Ds. E. van Wijk aanvaardt beroep hervormd Sprang

De hervormde gemeente in Sprang (foto) verwelkomt ds. E. van Wijk als dominee. Omdat ds. L. Plug vorig jaar aan de slag ging in Barneveld was de gemeente in Noord-Brabant op zoek naar een predikant. Van Wijk staat sinds 2013 op de kansel in Hei- en Boeicop, zijn eerste gemeente. Ook de gereformeerde kerk (PKN) te Arnemuiden begroet een nieuwe gemeentepredikant. Ds. W. F. van de Woestijne heeft het beroep uit Zeeland aanvaard. De kerkelijke gemeente is vacant sinds ds. C. Bijman in 2014 met emeritaat ging. Van de Woest...
CIP+

Waarom Johan Lock uit zijn pinkstergemeente stapte

Johan Lock groeide op in een gezin waar alles, maar dan ook alles, om geloof draaide. Hij voelde zich afgesloten van de rest van de wereld. In deze video spreekt Rik met Johan Lock, naar aanleiding van zijn boek 'De erfenis van Adriaan', gebaseerd op een pinksterkerk die onder invloed stond van een manipulerende voorganger. Het is een schokkend verhaal. Laurens is in het boek het alter ego van Johan. "Ik wilde een roman schrijven, omdat je dan meer vrijheid hebt om de sfeer te beschrijven en duidelijk te maken hoe het kan gebeuren...