Donald Trump

Theoloog: Trump heeft een plaats in het heilsplan voor Israël

12-01-2018 door Jeffrey Schipper

Zou het niet juist Gods wijze van werken zijn om een kromme stok zoals Trump te gebruiken voor Zijn soevereine plannen met Israël? Dit oppert theoloog H. David Schuringa in een commentaar in het Reformatorisch Dagblad.

Schuringa maakt duidelijk hoe bijzonder het is dat sinds Israël sinds 1948 over een eigen staat beschikt steeds meer Joden terugkeren naar 'het Beloofde land.' De theoloog ziet Bijbelse profetieën in vervulling gaan. "Een miniem volk van 15 miljoen mensen, op een wereldbevolking van 7,6 miljard, houdt stand als stuwende kracht in de heilsgeschiedenis. Of zoals een gereformeerde theoloog opmerkt: 'Je moet wel net zo blind als de Joden zijn als je niet ziet dat God de natuurlijke takken aan het bijeenroepen is.'"

De emeritus-predikant verwijst naar Trumps veelbesproken 'Jeruzalembesluit'. Eind vorig jaar erkende hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël. "Na acht jaar anti-Israëlpolitiek van Obama heeft Trump te kennen gegeven dat hij de band met Israël weer wil versterken. Die band verklaarde hij als 'onverbrekelijk.' Gaat hij wellicht de beste deal van zijn leven in het Beloofde Land sluiten?

Zou het niet juist Gods wijze van werken zijn om een kromme stok zoals Trump (met een Congres dat voor 92 procent uit christenen bestaat) te gebruiken voor Zijn soevereine plannen? De tijd zal het leren. En wie weigert Trump te respecteren om zijn ambt, moet niet vergeten dat God een Nebukadnezar en een Kores inschakelde voor de eerste kleinschalige terugkeringen naar het Beloofde Land. Zij waren echter slechts een voorafschaduwing van de slotfase van de omvangrijke heilsgeschiedenis."

Lees hier het volledige commentaar van H. David Schuringa.

Lees ook: Het Jeruzalembesluit van Donald Trump en Het gaat niet om Jeruzalem!

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Theoloog: Trump heeft een plaats in het heilsplan voor Israël
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!