Gerechtshof mengt zich in kerkelijke ontslagzaak

12-01-2018 door Jeffrey Schipper

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich met een arrest inhoudelijk gemengd in de ontslagzaak van een gereformeerde dominee. Volgens het Nederlands Dagblad is dat opvallend, omdat kerken officieel de vrijheid hebben hun eigen rechtsregels te volgen.

Volgens het hof is het Nederlandse arbeidsrecht ‘dwingendrechtelijk van aard’ en kan het daarom zo nodig het kerkelijk statuut terzijde stellen. Ds. Peter Gort werd in 2010 ontslagen als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) te Hattem. Het hof komt tot de slotsom dat het ontslag op onderdelen ‘onredelijk’ en ‘onregelmatig’ was. De kerk heeft het bedrag dat het nog schuldig was aan ds. Gort - 68.000 euro - inmiddels overgemaakt.

Dat neemt niet weg dat deze kwestie veel vragen oproept. Normaal gesproken hebben kerken de vrijheid om binnen de wettelijke kaders hun eigen rechtssysteem te hanteren. Bovendien is de dominee geen werknemer van de kerkenraad. "Zolang kerken een fatsoenlijke rechtsgang hebben, zal een rechter zich er niet in mengen. Dat gebeurt hier wel," zegt ds. Willem Smouter, landelijk voorzitter van de NGK. 

De kerkenraad kan om cassatie (herziening) vragen bij de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie. Dat besluit moet binnen drie maanden worden genomen. 

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Gerechtshof mengt zich in kerkelijke ontslagzaak
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!